Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­ja­eh­dok­kais­ta haas­ta­tel­tiin viisi – Yksi hakija perui ha­ke­muk­sen­sa

Siikalatva

Siikalatvan kunnanjohtajaehdokkaiden haastattelijaryhmä on tutustunut henkilökohtaisesti maanantain ja tiistaipäivän aikana viiteen hakijaan. Haastatteluun oli kutsuttu kuusi henkilöä, mutta virkaa hakeneista espoolainen toimitusjohtaja Sami Suomalainen ilmoitti kutsun saatuaan, ettei olekaan käytettävissä tehtävään.

Maanantaina 10. helmikuuta kokoontuvan kunnanhallituksen esityslistalla on päättää kunnanjohtajan valinnan jatkotoimet.

Virkaan hakeneista haastateltiin ou­lu­lai­nen, yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri, Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton vs. hal­lin­to­joh­ta­ja Kim­mo Hin­no; ou­lu­lai­nen, kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri, Pel­lon kun­nan elin­voi­ma­joh­ta­ja Kai Kor­ho­nen; mu­hos­lai­nen, fi­lo­so­fi­an mais­te­ri, so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­la; kuu­sa­mo­lai­nen, kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri, Ru­kan yh­te­näis­kou­lun reh­to­ri Ul­la Par­vi­ai­nen ja hel­sin­ki­läi­nen, val­ti­o­tie­tei­den mais­te­ri, Hel­sin­gin kau­pun­gin po­liit­ti­nen eri­tyi­sa­vus­ta­ja Pir­re Sep­pä­nen.