Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­li­suu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Suomen pie­nil­tä kun­nil­ta Uk­rai­nan hu­ma­ni­taa­ri­seen apuun 350 000 euroa

Siikalatvalta Pelastakaa Lapset ry:lle 5000 euroa, Siikajoelta sama summa Unicef:lle.

Siikajokilaakso

Pienetkin kunnat ovat ojentaneet auttavan kätensä ja lahjoittaneet asukasmääriin nähden huomattavia summia Ukrainan humanitaariseen apuun.

Lahjoitettavat summat vaihtelevat kunnittain. Suurin yksittäinen kuntakohtainen lahjoitus on 10 000 euroa. Yleisin lahjoitussumma on noin 0,5 – 1 euroa asukasta kohti.