Lukijalta
Kolumni

Tar­vit­sem­me kes­tä­vää ke­hi­tys­tä

-

Suomea ja koko maailmaa koettelee nyt monta eritasoista kriisiä. Koronaviruksen aiheuttama terveyskriisi uhkaa konkreettisesti jokaisen terveyttä. Sen seurauksena alkanut talouskriisi kohtelee ihmisiä hyvin eri tavoin toimialasta ja maasta riippuen. Taustalla häilyy vielä paljon suurempi uhka: koko maapallon ekologinen kriisi eli ilmastonmuutos, lajien sukupuutto ja luonnon kantokyvyn romahtaminen. Lopulta nämä kaikki ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa.

Vaikka elämme monien kriisien aikaa, emme saa vaipua epätoivoon, vaan meidän pitää yhdessä etsiä ratkaisuja niiden selättämiseen. Jos tahtoa on, löytyy tautiin lääke, kuten olemme huomanneet. Lääke ihmiskuntaa ja koko maailmaa koetteleviin ongelmiin on myös olemassa. Se on kestävä kehitys.

Kestävä kehitys muodostuu kolmesta pilarista: luonnon kestävyydestä, taloudellisesti kestävyydestä ja inhimillisestä kestävyydestä. Näiden kolmen pilarin pitää kehittyä tasapainossa, koska muuten rakennelma ei pysy pystyssä. Monet nykyisistä ongelmista on seurausta siitä, että jotain pilaria on kasvatettu muita nopeammin kahdesta muusta välittämättä.

Pitkään kehitystä mitattiin ainoastaan taloudellisilla mittareilla. Mitä enemmän bruttokansantuote kasvoi, sitä parempi. Pidemmän päälle tämä on tietenkin täysin kestämätöntä. Teollistumisen alkuvaiheessa kärsijöitä olivat ihmiset, jotka joutuivat kestämään epäinhimillisiä työoloja ja pysymään köyhinä rikkaiden rikastuessa.

Viimeistään toisen maailmansodan jälkeen alettiin kiinnittää huomiota myös inhimilliseen kehitykseen. Työolot paranivat, ihmiset vaurastuivat ja luotiin hyvinvointivaltiot, jotka tarjoavat turvaa ja palveluita kaikille kansalaisilleen. Luonnonvaroja rajoituksetta hyödyntäen ihmiskunta on saavuttanut sellaisen vaurauden ja hyvinvoinnin, josta ei menneisyydessä osattu uneksiakaan.

Kehityksellä on ollut hintansa. Se ei ole ollut kestävää, koska kasvu on tapahtunut pitkälti vain talouden ja ihmisten ehdoilla, luonnosta välittämättä. Rakennelma uhkaa sortua, ellei kolmatta pilaria pikaisesti vahvisteta ja korjata.

Toisaalta kahta muutakaan pilaria ei voida unohtaa. Ilman talouskasvua tiede ja tekniikka eivät kehity eikä luonnon tilaa voida parantaa. Tai jos ihmiset voivat huonosti, saattavat he kääntyä kannattamaan sellaisia ääriliikkeitä, jotka tekevät tyhjiksi kaikki luonnon hyväksi tehdyt toimet. Tarvitsemme kestävää kehitystä, jossa luonto, ihmiset ja talous huomioidaan tasapainoisesti.

Matti LeiviskäPyhännän kunnanvaltuuston puheenjohtaja