Lukijalta
Mielipide

Turve työ­paik­ko­jen ja tulojen tur­vaa­ja

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry on tehnyt kannanoton turvetuotannon alasajosta.
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry on tehnyt kannanoton turvetuotannon alasajosta.
Kuva: Mikko Halvari

Kotimainen energiantuotanto on merkittävä huoltovarmuustekijä. Lämmön ja sähkön tuotannon häiriöt, eritoten pitkittyessään ovat riskitekijä ja varsinainen uhka koko yhteiskunnalle ja sen toimintakyvylle. Ilman sähköä ja lämpöä emme yksinkertaisesti pärjää, elinkeinoelämä pysähtyy ja elinolosuhteet käyvät kestämättömiksi. Huoltovarmuuskeskus toteaakin, että taloutemme riippuvuus ulkomaisista verkostoista ja logististen järjestelmien toimivuudesta on kasvanut. Viimeaikaisten kokemusten perusteella voimme todeta, että maat huolehtivat lähtökohtaisesti ensin omat tarpeensa ja erilaisten pakotteiden käyttöönotto ei ole poissuljettua. Tästä syystä onkin ensiarvoisen tärkeää turvata kotimainen tuotanto, sen ylläpitäminen, kehittäminen, ennakoitavuus sekä pitkän aikavälin kannattavuus.

Turpeen osuus sähkön ja lämmön tuotannosta Suomessa oli  2019 yhteensä 4 %. Kotimaisella tuotannolla katettiin 77 % kokonaiskulutuksesta ja nettotuonnin osuus oli 23 %. Tällä hetkellä maksamme ulkomaille miljardeja saadaksemme energiaa, joka voitaisiin tuottaa pitkälti myös kotimaassa.

Turpeen alasajotoimien seurauksena puun kysyntä on kasvanut ja sitä tuodaankin mittavia määriä ulkomailta. Pelkästään haketta Suomeen tuotiin osittain turvetta korvaamaan vuoden 2020 tammi–syyskuussa 3,31 miljoonaa kuutiometriä, eli yli viidennes enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Sen lisäksi, että kotimaassa teollisuudelle sopivaa kuitupuuta ajetaan lämpölaitoksille, polkee tuontihake kotimaista hintaa ja yritysten kannattavuus heikkenee. Niin turve- kuin metsäyrittäjät ovat joutuneet tiukan paikan eteen samalla, kun huoltovarmuutemme heikkenee entisestään. Energiaomavaraisuuden lisäksi turvetuotannon mahdollistaminen luo työpaikkoja ja sitä kautta turvaa hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitoa. Jos ala ajetaan alas, katoaa kaluston myötä myös osaaminen, eikä tuotantoa ole tarpeen vaatiessa nopeasti käyttöön otettavissa.

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry ei hyväksy turvetuotannon alasajoa, vaan kannattaa turvetuotannon kehittämistä ja laajentamista.

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry