Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Tilaajille

Tuu­lie­ner­gian, met­sän­hoi­don ja soiden käytön hii­li­hyö­dyt yhteen ja kar­tal­le – al­ku­vuon­na käyn­tiin koko Suomen kattava ky­se­ly­tut­ki­mus

Uusiutuvaa energiaa tarvitaan, mutta esimerkiksi tuulivoimaloita ei voida rakentaa liian lähelle asutusta melu- ja maisemahaittojen takia. Toisaalta voimaloiden sijoittaminen asumattomille alueille pirstoo luontoa ja vaikuttaa eläimistöön. Metsien ja soiden käyttö vaikuttaa puolestaan hiilinieluihin.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) vetämässä LandUseZero-hankkeessa ryhdytään rakentamaan toimintamallia, jolla maankäyttö saadaan sekä ihmisen että ympäristön kannalta järkeväksi ja hyväksyttäväksi.