Lukijalta
Mielipide

Työt­tö­mien ak­tii­vi­mal­li

Kirjoittaja pitää työttömiä koskevaa aktiivimallia täysin järjettömänä.
Kirjoittaja pitää työttömiä koskevaa aktiivimallia täysin järjettömänä.
Kuva: Sari Junnonaho

Eduskunta hyväksyi 19.12.2017 työttömiä koskevan aktiivimallin, joka tulee voimaan vuoden 2018 alusta alkaen. Aktiivimalli alentaa työttömyyskorvausta 4,65 prosenttia, ellei työtön pysty osoittamaan ollensa aktiivinen lain edellyttämällä tavalla 65 päivän tarkastelujaksolla, koskee kelan peruspäivärahaa, ansiosidonnaista ja työmarkkinatukia.

Keskeiset aktiivisuutta osoittavat toimet ovat, työnteko 18 tunnin aikana, yrittäminen josta yrittäjätulo on vähintään 240 euroa tai olla vähintään 5 päivää TE-palveluiden työllistymistä edistävissä palveluissa tarkastelujakson aikana.

Tämä laki on täysin järjetön kun ajetellaan, millä tavalla aktiivisuus pitäisi osoitaa. Työnantajat päättää siitä tarvitaanko lisää työvoimaa ja kenet työnantaja valitsee, työtön ei voi vaikuttaa valintaan, kuitenkin työtöntä rangaistaan siitä ettei työnantajat ole tarvineet lisää työvoimaa, tai valinta ei ole kohdistunut juuri häneen. Yritystoiminnan aloittaminen, jossa mahdollisuus soviteltuun päivärahaan neljän kuukauden ajan.

Yrittäminen ei vain ole niin yksinkertainen asia että työtön voidaan pakottaa lakiteitse yrittäjäksi, lisäksi TE-toimisto voi tulkita yrittäjyyden täystyöllistäväksi, vaikka toiminta olisi tappiollista, tällöin menettää kaikki työttömyyskorvaukset ja ainoaksi tuloksi jää sosiaaliturva. Yrityksen toiminnan kannattavaksi saaminen 65 päivässä on mahdoton toteutaa. Työtöntä rangaistaan siitä että hänen tieto/taitonsa, osaaminen ja kykynsä toimia yrittäjänä eivät ole mahdollisia.

TE-palvelut ovat keskittyneet lähinnä asutuskeskuksiin, työttömät ovat eriarvoisessa asemassa TE-palveluiden saamisen suhteen, riippuen asuinpaikasta. Työtöntä rangaistaan siitä ettei TE-toimiston palveluita ole saatavissa paikkakunnalla jossa hän sattuu asumaan. Lisäksi TE-toimisto päättää palveluun pääsevät, ei työtön. Siikalatvalla ja Pyhännällä ovat TE-palvelut kohtuuttoman kaukana. Nyt hyväksytty laki rankaisee työtöntä siitä, että hänen mahdollisuutensa osoittaa lain tarkoittamalla tavalla aktiivisuus on muiden päätettävissä, ei työttömän.

Kansalaisaloite lain uudelleen viemiseksi eduskunnan ja hallituksen harkintaan löytyy verkosta Kansalaisaloite.fi.