Pääkirjoitus

Vaalit lä­hes­ty­vät – vieläkö val­tuus­to kiin­nos­taa?

Jokivarren kunnissa kerätään ehdokaslistoja tuleviin kuntavaaleihin. Kevään vaalit lähestyvät, ja peli on puoluiden osalta selvä. Mitä kattavampi lista, sitä parempi on tilanne.

Huhtikuussa äänestetään taas kuntavaaleissa ja luottamustoimiin valitaan uudet henkilöt. Varsinainen vaalipäivä on 18. huhtikuuta ja uudet valtuustot aloittavat työnsä kesäkuun 1. päivä 2021.

Parhaillaan puolueet keräävät ehdokaslistoja. Osa nykyisistä valtuutetuista näyttää kiinnostuneet myös jatkosta, mutta remmiin kaivataan varmuudella myös uutta verta.

Tarjolla on monta paikkaa kunnan toiminnan ytimessä. Jaossa on valtaa ja vastuuta, eikä työtuntejakaan pidä kaihtaa. Toisille yhteiskunnallinen päätöksenteko on verissä, osa tykkää seurata tapahtumien kulkua sivusta joko tyytyväisenä tai arvostellen.

Kuntavaalit on siinäkin mielessä tärkeä tapahtuma, että valtuusto kunnan ylin toimielin ja sen valitsee tietysti kuntalaiset. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Tavoitteisiin ja velvollisuuksiin on listattu myös se, että valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Siikajokilaakso seuraa näinä viikkoina muun muassa sitä, kuinka jokivarren kuntien ehdokasasettelu etenee ja onko alueen asukkailla halu päästä päättämään asioista.

Politiikkaa seuraaville ehdokasasettelu on ensimmäinen ikkuna siihen, miten alueen valtarakenteet voivat. Pitääkö perinteinen kuntapuolue keskusta asemansa, vai seuraako kuntavaalit valtakunnallista trendiä, jossa keskustan kannatus on romahtanut kulta-ajoista. Nouseeko valtuustoihin uusia puolueita ja mitä tekee esimerkiksi voimakkaasti kuntavaaleihin satsaava perussuoma-laiset?

Yksi asia on kuitenkin varma. Mitä enemmän puolueet saavat väkeä listoilleen, sitä paremmat lähtökohdat se luo menestykseen keväällä.