Var­tin­ojan melut mi­tat­ta­va sakon uhalla, esittää Sii­ka­joen tek­ni­nen lau­ta­kun­ta

Siikajoella sähköä jauhava Vartinoja I:n tuulivoima-alueelta kantautuu häiritsevää melua, kokevat naapurit. Melutason selvittämiseksi Siikajoen tekninen lautakunta aikoo kehottaa toiminnanharjoittaja Vartinoja Ky 1:tä tekemään uudet melumittaukset 1.7.2020 mennessä. Kehotustaan tekninen lautakunta aikoo vahvistaa 20 000 euron uhkasakolla. Lautakunta päättää asiasta kokouksessaan 6. helmikuuta.

Kehotus melutason mittauksesta ei ole ensimmäinen. Pian Vartinojan voimaloiden valmistumisen jälkeen naapurit ilmoittivat meluhaitoista, ja tekninen lautakunta antoi kesäkuussa 2018 kehotuksen tehdä alueella uudet melumittaukset. Tuolloin Vartinoja Ky 1 ei mittaamaan ryhtynyt. Vastineessaan yhtiö totesi mittausten olevan tarpeettomia, koska melutaso oli selvitetty jo vuosien 2016-2017 vaihteessa.

Seuraava kehotus yhtiölle lähti viime elokuussa ja sen mukaan melumittaukset tuli olla tehtynä 31.12.2019 mennessä. Yhtiö ei tälläkään kertaa mittareita naapurustoon tuonut, vaan jätti saman sisältöisen vastineen kuin edelliselläkin kerralla.

Konsulttiyhtiö WSP mittasi Vartinojan tuulivoimaloiden melua 21.12.2016-20.1.2017. Mittauspaikoista kaksi oli lähimpien asuttujen rakennusten piha-alueella ja yksi lähellä tuulivoimaloita. Lähitalon sisällä melua ei mitattu.

Ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan melumittausraportti osoittaa ohjearvojen ylittyneen. Vartionja Ky 1 tulkinnan mukaan ohjearvot eivät ylity.