Mielipide

Ve­too­mus Sii­ka­joen kunnan asuk­kail­le

Siikajoen kunta houkutti mainoksella ihmisiä muuttamaan Siikajoelle. Nyt Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestä kannustaa myös kuntaa käyttämään paikallisia palveluita.
Siikajoen kunta houkutti mainoksella ihmisiä muuttamaan Siikajoelle. Nyt Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestä kannustaa myös kuntaa käyttämään paikallisia palveluita.

Siikajoen kunnalla on vahvat teollisuus- ja yritysperinteet. Teollinen historia alkaa jo vuodesta 1672, jolloin Pietari Brahe perusti Ruukinkosken partaalle potaskatehtaan.

Nykyiselle Siikajoelle on ominaista monimuotoinen yritystoiminta. Vaikka kunta on tunnettu vireänä maatalouspitäjänä, kattaa sen yrityskirjo laajan teollisen ja palvelusektorin. Kunnasta löytyy runsaasti myös rakentamisen, kaupan ja hyvinvoinnin alan toimijoita. Yritystoiminta on saanut positiivista valtakunnallista näkyvyyttä Siikajoen yrittäjäjärjestön voittaessa oman sarjansa.

Yrittäjien tehtävä on toimia oman liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti. Julkisen sektorin tehtävä on mahdollistaa yritystoiminta. Valtiovallan ja kunnan on mahdollista luoda edellytyksiä kansalaisia ja yrityksiä palvelevalle yritystoiminnalle.

Erityisesti paikalliset hankinnat ja asukkaiden ostokäyttäytyminen ovat ratkaisevassa asemassa kunnan yritysten menestymisessä ja elinvoiman luomisessa koko kuntaan. Toki kunnan on noudatettava hankintalakia. Sitä voidaan kuitenkin tulkita paikallisesti, jos siihen on halua. Hankintalaki ei kiellä tekemästä hankintoja järkevissä osissa. Se ei myöskään kiellä tekemästä hankintoja lähiperiaatteen mukaisesti.

Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö edellyttää, että kunta kaikissa hankinnoissa asettaa kunnassa tuotetut palvelut etusijalle. Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö myös vetoaa Siikajoen kunnan asukkaisiin, jotta kuntalaiset käyttäisivät kaikissa hankinnoissaan kotikuntansa palveluja. Tässä asiassa nurkkapatriotismi on terve ilmiö. Mitä enemmän me kuntalaiset käytämme kotikuntamme yritysten palveluja, sitä elinvoimaisempia ovat yritykset ja itse kuntakin. Keskusta puolestaan lupaa rakentaa yhteistyötä ja luottamusta kunnan päätöksentekoon.

Konkreettisena toimenpiteenä Keskusta lupaa tuoda kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksiin yritysvaikutusten arvioinnin kaikkiin niihin päätöksiin, joissa sen nähdään tuovan lisäarvoa ja avoimuutta.

Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö