Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Tilaajille

Yh­dis­tys­lai­noil­le ha­lu­taan val­tuus­ton hy­väk­syn­tä

Pyhännän kunnanhallitus haluaa turvata puskurirahaston avulla kylien kehittämishankkeiden rahoitusta.

Pyhäntä

Pyhännän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnassa otettaisiin käyttöön puskurirahaston turvaamaan kylien kehittämishankkeiden toteuttamisaikaista rahoitusta.

EU-rahoitteiset hanketuet maksetaan yleensä jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan, joten niiden toteuttamisenaikainen rahoitus on usein ongelmallista. Monta yhdistysvetoista hanketta on laitettu alulle niin, että väliaikaisrahoitus tulee niin sanotusti toteuttajien omasta pussista.