Joki-kirjastot
Joki-kirjastot toimintaan 24. toukokuuta – tietokantojen yhdistämisen vuoksi Pyhännän ja Siikalatvan kirjastot suljettuina 10.–22.5.

Jo­ki-kir­jas­tot toi­min­taan 24. tou­ko­kuu­ta – tie­to­kan­to­jen yh­dis­tä­mi­sen vuoksi Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van kir­jas­tot sul­jet­tui­na 10.–22.5.

20.04.2021 06:13
Tilaajille