Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Koulutuskeskus Brahe
Sairaanhoitajakoulutus käynnistyy Raahessa kolmen vuoden tauon jälkeen

Sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus käyn­nis­tyy Raa­hes­sa kolmen vuoden tauon jälkeen

17.02.2024 09:00
Tilaajille
Aikeita lakkauttaa aikuiskoulutustuki on seurattu oppilaitoksessa "ihan kauhuissaan"

Aikeita lak­kaut­taa ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki on seu­rat­tu op­pi­lai­tok­ses­sa "ihan kau­huis­saan"

11.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Kasvavia kaloreita ja lentäviä nännikumeja – Taitaja-kilpailussa päästiin tutustumaan ammatillisiin koulutusaloihin

Kas­va­via ka­lo­rei­ta ja len­tä­viä nän­ni­ku­me­ja – Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa pääs­tiin tu­tus­tu­maan am­ma­til­li­siin kou­lu­tus­aloi­hin

16.11.2023 15:00
Tilaajille
Suunnitelmissa aikuiskoulutustuen lakkautus –muutos tulisi näkymään myös hakijamäärissä

Suun­ni­tel­mis­sa ai­kuis­kou­lu­tus­tuen lak­kau­tus –­muu­tos tulisi nä­ky­mään myös ha­ki­ja­mää­ris­sä

20.10.2023 12:00
Tilaajille
Kohti kuvataiteilijan ammattia – siikajokisesta Lilja Terhosta tulee animaattori tai kuvittaja

Kohti ku­va­tai­tei­li­jan am­mat­tia – sii­ka­jo­ki­ses­ta Lilja Ter­hos­ta tulee ani­maat­to­ri tai ku­vit­ta­ja

30.08.2023 18:00
Tilaajille
Katso tästä jutusta Pyhäjoen ja Siikajoen lukioihin sekä Koulutuskeskus Braheen opiskelemaan valitut

Katso tästä jutusta Py­hä­joen ja Sii­ka­joen lu­kioi­hin sekä Kou­lu­tus­kes­kus Braheen opis­ke­le­maan valitut

16.06.2023 14:54
Tilaajille
Brahe ja Luovi aloittavat yhteistyön opiskelijoiden erityisen tuen kehittämisessä

Brahe ja Luovi aloit­ta­vat yh­teis­työn opis­ke­li­joi­den eri­tyi­sen tuen ke­hit­tä­mi­ses­sä

12.06.2023 15:00
Tilaajille
Eläin oppii, jos ihminen osaa kouluttaa – Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa annetaan ihmisille oppia eläinten kouluttamisesta

Eläin oppii, jos ihminen osaa kou­lut­taa – Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kuk­ses­sa an­ne­taan ih­mi­sil­le oppia eläin­ten kou­lut­ta­mi­ses­ta

26.05.2023 18:00
Tilaajille
Kahta henkilöä epäillään rikoksesta Ruukin hevoskeskuksen tutkinnassa – eläinten väkivaltainen kohtelu oli toistuvaa ja jatkui vuosia

Kahta hen­ki­löä epäil­lään ri­kok­ses­ta Ruukin he­vos­kes­kuk­sen tut­kin­nas­sa – eläin­ten vä­ki­val­tai­nen kohtelu oli tois­tu­vaa ja jatkui vuosia

16.05.2023 14:14
Tilaajille
Yhteishaussa ammatillinen koulutus suositumpaa Siikajoella – Siikalatvalla lukio vielä houkuttelee nuoria

Yh­teis­haus­sa am­ma­til­li­nen kou­lu­tus suo­si­tum­paa Sii­ka­joel­la – Sii­ka­lat­val­la lukio vielä hou­kut­te­lee nuoria

17.04.2023 06:00
Tilaajille
Uutta koulutusta suunnitellessa kuunnellaan tarkasti yrityselämää – Raahessa alkaa ensi syksyllä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Uutta kou­lu­tus­ta suun­ni­tel­les­sa kuun­nel­laan tar­kas­ti yri­tys­elä­mää – Raa­hes­sa alkaa ensi syk­syl­lä tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­kou­lu­tus

02.02.2023 12:00
Tilaajille
Brahe onnistui taloudellisesti ja toiminnallisesti – tilinpäätös kertoo lähes kahden miljoonan euron tuloksesta

Brahe on­nis­tui ta­lou­del­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti – ti­lin­pää­tös kertoo lähes kahden mil­joo­nan euron tu­lok­ses­ta

04.10.2022 12:00
Tilaajille
Ravureiden valmennus päättyy Ruukin hevoskeskuksessa mutta raviopetus jatkuu – yhteistyö ravivalmentajan kanssa loppuu

Ra­vu­rei­den val­men­nus päättyy Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­sa mutta ra­vi­ope­tus jatkuu – yh­teis­työ ra­vi­val­men­ta­jan kanssa loppuu

10.06.2022 08:00
Tilaajille
"Oli hirveää katsottavaa", toteaa  Ruukin luonto- ja hevoskeskuksesta valmistunut Åman

"Oli hirveää kat­sot­ta­vaa", toteaa Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kuk­ses­ta val­mis­tu­nut Åman

05.06.2022 15:00
Tilaajille
Epäilyt hevosten kaltoinkohtelusta Ruukissa on nyt poliisiasia – Hippoksen hallitus päätti tehdä tutkintapyynnön

Epäilyt he­vos­ten kal­toin­koh­te­lus­ta Ruu­kis­sa on nyt po­lii­si­asia – Hip­pok­sen hal­li­tus päätti tehdä tut­kin­ta­pyyn­nön

01.06.2022 12:00
Tilaajille
Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen toimialapäällikkö: "On hyvä, että puolueettomat ihmiset käyvät katsomassa tilanteen"

Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kuk­sen toi­mia­la­pääl­lik­kö: "On hyvä, että puo­lueet­to­mat ihmiset käyvät kat­so­mas­sa ti­lan­teen"

30.05.2022 18:44 1
Tilaajille
Ruukin hevoskeskus eläinväkivaltaväitteiden kohteena – Brahe aikoo selvittää väitteet perusteellisesti, valvontaeläinlääkäri pyydetty jo tarkastuskäynnille

Ruukin he­vos­kes­kus eläin­vä­ki­val­ta­väit­tei­den koh­tee­na – Brahe aikoo sel­vit­tää väit­teet pe­rus­teel­li­ses­ti, val­von­ta­eläin­lää­kä­ri pyy­det­ty jo tar­kas­tus­käyn­nil­le

30.05.2022 09:00
Tilaajille
Uusi ovi on auki eläinten ystäville – klinikkaeläinhoitajien koulutus alkaa Ruukissa

Uusi ovi on auki eläin­ten ys­tä­vil­le – kli­nik­ka­eläin­hoi­ta­jien kou­lu­tus alkaa Ruu­kis­sa

12.08.2021 06:00
Tilaajille
REBOOT Raahe -ideakilpailun mentorimallia kehitetään koulujen yhteistyöllä

REBOOT Raahe -i­dea­kil­pai­lun men­to­ri­mal­lia ke­hi­te­tään kou­lu­jen yh­teis­työl­lä

05.07.2021 06:17
Tilaajille
Pellin alla jyllää 300 heppaa – tällä autolla mennään kylki edellä että lumi pölisee

Pellin alla jyllää 300 heppaa – tällä autolla mennään kylki edellä että lumi pölisee

22.02.2021 15:13
Tilaajille