Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Latvaenergia Oy
Latvaenergia Oy:n 20-vuotisjuhlasta tehdyssä videokoosteessa yrityksen yhteistyökumppaneiden tervehdyksiä ja otteita päivän työnäytös- ja ohjelmatarjonnasta.

Lat­va­ener­gia Oy:n 20-vuo­tis­juh­las­ta teh­dys­sä vi­deo­koos­tees­sa yri­tyk­sen yh­teis­työ­kump­pa­nei­den ter­veh­dyk­siä ja otteita päivän työ­näy­tös- ja oh­jel­ma­tar­jon­nas­ta.

16.04.2023 16:34
Tilaajille
Videolla Latvaenergian toimitusjohtaja Pekka Kemppainen avaa Pyhännällä lauantaina järjestetyssä metsäenergiapäivässä kuulumisia yrityksen 20-vuotistaipaleelta ja kertoo uutisena, kuinka yritys aikoo investoida biokaasulaitokseen.

Vi­deol­la Lat­va­ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Kemp­pai­nen avaa Py­hän­näl­lä lauan­tai­na jär­jes­te­tys­sä met­sä­ener­gia­päi­väs­sä kuu­lu­mi­sia yri­tyk­sen 20-vuo­tis­tai­pa­leel­ta ja kertoo uu­ti­se­na, kuinka yritys aikoo in­ves­toi­da bio­kaa­su­lai­tok­seen.

16.04.2023 16:29
Tilaajille
Pyhännällä aloitettiin kylätalkkaripalvelu – palvelun käyttöön mahdollista saada 500 euron palveluseteli

Py­hän­näl­lä aloi­tet­tiin ky­lä­talk­ka­ri­pal­ve­lu – pal­ve­lun käyt­töön mah­dol­lis­ta saada 500 euron pal­ve­lu­se­te­li

06.01.2023 15:00
Tilaajille
Latvaenergia Oy:stä Pyhännän kylätalkkari

Lat­va­ener­gia Oy:stä Py­hän­nän ky­lä­talk­ka­ri

01.12.2022 06:00
Tilaajille
Vuoden yrityksenä palkittu Latvaenergia Oy luotiin tyhjästä. "Heitetään pallo ja katsotaan, lähteekö se kellumaan!"

Vuoden yri­tyk­se­nä pal­kit­tu Lat­va­ener­gia Oy luotiin tyh­jäs­tä. "Hei­te­tään pallo ja kat­so­taan, läh­tee­kö se kel­lu­maan!"

03.12.2021 15:00
Tilaajille