monilukutaito
Lukutaito nähdään kansalaistaitona, jota halutaan vaalia – toiminnallinen lukutaidottomuus vaikeuttaa arkea

Lu­ku­tai­to nähdään kan­sa­lais­tai­to­na, jota ha­lu­taan vaalia – toi­min­nal­li­nen lu­ku­tai­dot­to­muus vai­keut­taa arkea

07.04.2021 13:28
Tilaajille