monipaikka-asuminen

Etä­työ­läi­nen on viih­ty­nyt Iso-La­mu­jär­ven mai­se­mis­sa lähes koko ko­ro­na­vuo­den – va­paa-ajan­asuk­kaat tuovat kuntiin sekä ta­lou­del­lis­ta että hen­kis­tä vi­ret­tä, kak­sois­kun­ta­lai­suu­den mah­dol­li­sek­si tulo ei juuri vai­kut­tai­si asiaan

04.06.2021 11:59
Tilaajille