Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Musiikki
Halu auttaa toi tukikonserttiin – samalla oli tilaisuus nauttia hienosta musiikista

Halu auttaa toi tu­ki­kon­sert­tiin – samalla oli ti­lai­suus nauttia hie­nos­ta mu­sii­kis­ta

26.02.2024 12:30
Tilaajille
Mielen sävel laulaa hyvää mieltä – harjoituksista lähdetään kotiin hyvää tuulta hyristen

Mielen sävel laulaa hyvää mieltä – har­joi­tuk­sis­ta läh­de­tään kotiin hyvää tuulta hy­ris­ten

25.02.2024 08:00
Tilaajille
Virpi Piipon ja Katja Eslen kappale Levyraadissa

Virpi Piipon ja Katja Eslen kappale Le­vy­raa­dis­sa

22.02.2024 12:00
Tilaajille
Koneen Säätiöltä mittava apuraha Sami Heikkilälle – Leskelään perustetaan residenssi taiteilijoille

Koneen Sää­tiöl­tä mittava apuraha Sami Heik­ki­läl­le – Les­ke­lään pe­rus­te­taan re­si­dens­si tai­tei­li­joil­le

21.12.2023 18:00
Tilaajille
Ruukin kirjastolla opittiin tekemään rap-musaa – Kake Karissonin lyriikkapajassa jokainen onnistuu

Ruukin kir­jas­tol­la opit­tiin te­ke­mään rap-mu­saa – Kake Ka­ris­so­nin ly­riik­ka­pa­jas­sa jo­kai­nen on­nis­tuu

16.10.2023 18:00
Tilaajille
Videolla tunnelmia Siikajoen kulttuuriyhdistys Vimma ry:n Siikajoenkylällä Heikinhovissa järjestämästä Valovimma-tapahtumasta, jonka teemana oli Hämäränhyssy.

Vi­deol­la tun­nel­mia Sii­ka­joen kult­tuu­riyh­dis­tys Vimma ry:n Sii­ka­joen­ky­läl­lä Hei­kin­ho­vis­sa jär­jes­tä­mäs­tä Va­lo­vim­ma-ta­pah­tu­mas­ta, jonka teemana oli Hä­mä­rän­hys­sy.

08.10.2023 06:04
Tilaajille
Vuoden 2023 patruuna on Jukka Kauppinen – isä, yrittäjä ja duunari

Vuoden 2023 pat­ruu­na on Jukka Kaup­pi­nen – isä, yrit­tä­jä ja duunari

08.07.2023 12:15
Tilaajille
Pytinki-kuoro juhlii laulamalla 30 vuottaan – tulevassa juhlakonsertissa Eeva Heilalan runoihin sävelletyn tilausteoksen kantaesitys

Py­tin­ki-kuo­ro juhlii lau­la­mal­la 30 vuot­taan – tu­le­vas­sa juh­la­kon­ser­tis­sa Eeva Hei­la­lan ru­noi­hin sä­vel­le­tyn ti­laus­teok­sen kan­ta­esi­tys

04.05.2023 18:00
Tilaajille
Kärsimyksen kautta pääsiäiseen – Kirkkomusiikin klassikkoja ovat passiot, mutta myös virsistä löytyy kansansuosikkeja

Kär­si­myk­sen kautta pää­siäi­seen – ­Kirk­ko­mu­sii­kin klas­sik­ko­ja ovat pas­siot, mutta myös vir­sis­tä löytyy kan­san­suo­sik­ke­ja

07.04.2023 12:00
Tilaajille
50 vuotta täyttävän Raahen musiikkiopiston eläkeikä on kaukana: "Ollaan hyvin kiinni nykypäivässä"

50 vuotta täyt­tä­vän Raahen mu­siik­kio­pis­ton elä­kei­kä on kau­ka­na: "Ollaan hyvin kiinni ny­ky­päi­väs­sä"

01.04.2023 09:00
Juliet Jonesin Sydän lähtee 40-vuotiskiertueelle

Juliet Jonesin Sydän lähtee 40-vuo­tis­kier­tueel­le

26.01.2023 18:00
Tuiki tavallinen, Wöyhkäävä Hyyrynen

Tuiki ta­val­li­nen, Wöyh­kää­vä Hyy­ry­nen

23.01.2023 18:00
Tilaajille
Kupit on kuin olisi joulumieli
Lukijalta Kolumni

Kupit on kuin olisi jou­lu­mie­li

16.11.2022 15:13
Tilaajille
Legendaarinen tähtitehtailija
Kolumni

Le­gen­daa­ri­nen täh­ti­teh­tai­li­ja

10.08.2022 13:30
Tilaajille
Jussa Vähäjylkkä jäi Rotuaarikaraoken finaalista – muusikon urasta haaveileva ruukkilainen katsoo jo kohti uutta

Jussa Vä­hä­jylk­kä jäi Ro­tuaa­ri­ka­rao­ken fi­naa­lis­ta – muu­si­kon urasta haa­vei­le­va ruuk­ki­lai­nen katsoo jo kohti uutta

09.08.2022 13:00
Tilaajille
Kalpene Pori Jazz, kun Liiterijazz soi Siikajoen Karinkannassa

Kalpene Pori Jazz, kun Lii­te­ri­jazz soi Sii­ka­joen Ka­rin­kan­nas­sa

29.07.2022 18:00
Tilaajille
Kemi on ottanut hyvin vastaan Kaisla Huovisen, joka kuvaa itseään kesäkemiläiseksi – toinen koti Kaislalla on Kempeleessä ja työpaikka Ruukissa yläkoulussa sekä lukiossa

Kemi on ottanut hyvin vastaan Kaisla Huo­vi­sen, joka kuvaa itseään ke­sä­ke­mi­läi­sek­si – ­toi­nen koti Kais­lal­la on Kem­pe­lees­sä ja työ­paik­ka Ruu­kis­sa ylä­kou­lus­sa sekä lu­kios­sa

05.03.2022 18:00
Tilaajille
Juhla peruuntui, mutta lahja saapui

Juhla pe­ruun­tui, mutta lahja saapui

12.12.2021 10:00
Tilaajille
Rasinkankaan sävellys kuullaan Syksyn sävelen finaalissa

Ra­sin­kan­kaan sä­vel­lys kuul­laan Syksyn sävelen fi­naa­lis­sa

13.10.2021 14:00
Tilaajille
Jussi Rasinkankaan kappale Syksyn sävelen finaaliehdokkaana

Jussi Ra­sin­kan­kaan kappale Syksyn sävelen fi­naa­lieh­dok­kaa­na

08.10.2021 13:35
Tilaajille