Pelastustoiminta
Viimeisin 4 tuntia
Kiireellisen pelastustoiminnan varallaoloista luovutaan, mutta sopimushenkilöstöä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin – Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmius voi muutosten ansiosta jopa parantua

Kii­reel­li­sen pe­las­tus­toi­min­nan va­ral­la­olois­ta luo­vu­taan, mutta so­pi­mus­hen­ki­lös­töä tullaan tar­vit­se­maan tu­le­vai­suu­des­sa­kin – Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­mius voi muu­tos­ten an­sios­ta jopa pa­ran­tua

16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kiireelliseen pelastustoimintaan liittyvistä varallaoloista luovutaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksella kesäkuun alussa – toimintavalmiutta tullaan kehittämään mallin B periaatteilla

Kii­reel­li­seen pe­las­tus­toi­min­taan liit­ty­vis­tä va­ral­la­olois­ta luo­vu­taan Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la ke­sä­kuun alussa – toi­min­ta­val­miut­ta tullaan ke­hit­tä­mään mallin B pe­ri­aat­teil­la

03.05.2021 14:00
Tilaajille