Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Jokilaaksojen pelastuslaitos
Nuohous on hormille kuin katsastus autolle – nuohouksen puute voi johtaa ärhäkkään ja tuhoisaan nokipaloon

Nuohous on hor­mil­le kuin kat­sas­tus autolle – nuo­houk­sen puute voi johtaa är­häk­kään ja tu­hoi­saan no­ki­pa­loon

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Kärsämäeltä ei saada sammuttajia liikkeelle, ja naapuriasemat kuten Pulkkila paikkaavat tilanteita – pelastuslaitos painii toimintavalmiusongelman kanssa

Kär­sä­mäel­tä ei saada sam­mut­ta­jia liik­keel­le, ja naa­pu­ri­ase­mat kuten Pulk­ki­la paik­kaa­vat ti­lan­tei­ta – pe­las­tus­lai­tos painii toi­min­ta­val­mius­on­gel­man kanssa

03.09.2022 16:11 2
Tilaajille
Viikonloppuna ilotulitetaan venetsialaisia – kovalla tuulella ilotulittaminen on kielletty

Vii­kon­lop­pu­na ilo­tu­li­te­taan ve­net­sia­lai­sia – kovalla tuu­lel­la ilo­tu­lit­ta­mi­nen on kiel­let­ty

26.08.2022 15:00
Oikaisu uutiseen, joka koski Jokilaaksojen pelastuslaitokselle tuomittuja palkkasaatavia

Oikaisu uu­ti­seen, joka koski Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le tuo­mit­tu­ja palk­ka­saa­ta­via

25.08.2022 10:17
Ukkosen epäillään sytyttäneen autiotalon

Ukkosen epäil­lään sy­tyt­tä­neen au­tio­ta­lon

20.08.2022 07:27
Tilaajille
Sopimuspalokuntalaisten palkkasaatavat läpi Työtuomioistuimessa – Siikajoen osuus saatavista 80 316 euroa

So­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lais­ten palk­ka­saa­ta­vat läpi Työ­tuo­mio­is­tui­mes­sa – Sii­ka­joen osuus saa­ta­vis­ta 80 316 euroa

12.08.2022 16:00
Tilaajille
Pelastuslaitoksille kymmeniä ilmiantoja koteihin hamstratuista tavaroista ja roskista – "Sisällä on vain kuja kulkemiseen, joka sekään ei johda huoneesta toiseen avoimena"

Pe­las­tus­lai­tok­sil­le kym­me­niä il­mi­an­to­ja ko­tei­hin hamst­ra­tuis­ta ta­va­rois­ta ja ros­kis­ta – "Si­säl­lä on vain kuja kul­ke­mi­seen, joka sekään ei johda huo­nees­ta toiseen avoi­me­na"

06.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Siikajoenkylällä savuava grilli aiheutti rakennuspaloepäilyn

Sii­ka­joen­ky­läl­lä savuava grilli ai­heut­ti ra­ken­nus­pa­lo­epäi­lyn

02.08.2022 05:30
Tilaajille
Turvallista juhannusta
Pääkirjoitus

Tur­val­lis­ta ju­han­nus­ta

21.06.2022 23:00
Tilaajille
Tupakantumppi sytytti maastopalon Paavolan Ilmakankaantiellä – pelastuslaitos muistuttaa ruohikkopalovaroituksesta

Tu­pa­kan­tump­pi sytytti maas­to­pa­lon Paa­vo­lan Il­ma­kan­kaan­tiel­lä – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tuk­ses­ta

25.05.2022 08:45
Kulottajat ovat taas vauhdissa ja maastopalot työllistävät pelastuslaitosta – "Näitä hälytyksiä tulee nyt useampi viikossa", kerrotaan Jokilaaksojen pelastuslaitokselta

Ku­lot­ta­jat ovat taas vauh­dis­sa ja maas­to­pa­lot työl­lis­tä­vät pe­las­tus­lai­tos­ta – "Näitä hä­ly­tyk­siä tulee nyt useampi vii­kos­sa", ker­ro­taan Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta

18.05.2022 06:00
Tilaajille
Liekkejä nähnyt ohikulkija vinkkasi sammuttajat paikalle – kyseessä olikin hallittu pellon kulotus

Liek­ke­jä nähnyt ohi­kul­ki­ja vink­ka­si sam­mut­ta­jat pai­kal­le – ky­sees­sä olikin hal­lit­tu pellon kulotus

11.05.2022 13:45
Tilaajille
Rakennuspalo osoittautui vääräksi hälytykseksi Siikalatvalla

Ra­ken­nus­pa­lo osoit­tau­tui vää­räk­si hä­ly­tyk­sek­si Sii­ka­lat­val­la

09.05.2022 13:31
Tilaajille
Kulotus uhkasi karata käsistä, lumella ja vedellä rajatut liekit pysyivät kuitenkin hallinnassa – pelastuslaitos kävi kääntymässä paikan päällä

Kulotus uhkasi karata kä­sis­tä, lumella ja vedellä rajatut liekit py­syi­vät kui­ten­kin hal­lin­nas­sa – pe­las­tus­lai­tos kävi kään­ty­mäs­sä paikan päällä

09.05.2022 13:30
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitos palkitsi paljon ammattilaisia –Katso nimet, ketkä saivat huomionosoituksia pelastuslaitoksen alueelta

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos pal­kit­si paljon am­mat­ti­lai­sia –Katso nimet, ketkä saivat huo­mion­osoi­tuk­sia pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­ta

17.04.2022 12:00
Tilaajille
Pulkkilan paloasemalle noin sata neliötä lisätilaa – samassa urakassa sähköportti Nelostien liittymään

Pulk­ki­lan pa­lo­ase­mal­le noin sata neliötä li­sä­ti­laa – samassa ura­kas­sa säh­kö­port­ti Ne­los­tien liit­ty­mään

12.04.2022 09:00
Tilaajille
Paloasemien vuokria alennettu Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella – kuntien taloutta helpotetaan määräaikaisella ratkaisulla

Pa­lo­ase­mien vuokria alen­net­tu Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la – kuntien ta­lout­ta hel­po­te­taan mää­rä­ai­kai­sel­la rat­kai­sul­la

07.04.2022 06:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kyselty väestönsuojista – Lue tästä, miten laitos vastaa

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta kyselty väes­tön­suo­jis­ta – Lue tästä, miten laitos vastaa

09.03.2022 11:14
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella on varauduttu väestön suojaamiseen

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la on va­rau­dut­tu väestön suo­jaa­mi­seen

05.03.2022 09:00
Tilaajille
Painava lumikuorma on riski kattorakenteille – lumenpudotusta ei pidä koskaan tehdä yksin eikä ilman oikeita turvavarusteita

Painava lu­mi­kuor­ma on riski kat­to­ra­ken­teil­le – lu­men­pu­do­tus­ta ei pidä koskaan tehdä yksin eikä ilman oikeita tur­va­va­rus­tei­ta

28.02.2022 05:41
Tilaajille