pidätys virantoimituksesta
Raahessa työskennellyt poliisi on pidätetty virantoimituksesta – rikosepäily törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytössä

Raa­hes­sa työs­ken­nel­lyt poliisi on pi­dä­tet­ty vi­ran­toi­mi­tuk­ses­ta – ri­kos­epäi­ly tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­sä

01.06.2021 15:29
Tilaajille