Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Piiparinmäki
Tuulivoimapuiston tekniikka ja hinta kiinnostivat nuorisovaltuutettuja – muun muassa sähköasentajille on aina  kysyntää puistojen huolinnassa. Videolla pyhäntäläiset nuoret kertovat illan annista

Tuu­li­voi­ma­puis­ton tek­niik­ka ja hinta kiin­nos­ti­vat nuo­ri­so­val­tuu­tet­tu­ja – muun muassa säh­kö­asen­ta­jil­le on aina ky­syn­tää puis­to­jen huo­lin­nas­sa. Vi­deol­la py­hän­tä­läi­set nuoret ker­to­vat illan annista

11.04.2023 06:00
Tilaajille
Valtakunnan suurin tuulipuisto avattiin Piiparinmäellä

Val­ta­kun­nan suurin tuu­li­puis­to avat­tiin Pii­pa­rin­mäel­lä

29.09.2022 16:25
Tilaajille
Tuulivoimalan siiven irtoamissyy selvisi – Piiparinmäen tuulivoimapuiston rakentaminen on jatkunut ja jatkunee ilman talvitaukoa

Tuu­li­voi­ma­lan siiven ir­toa­mis­syy selvisi – Pii­pa­rin­mäen tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen on jat­ku­nut ja jat­ku­nee ilman tal­vi­tau­koa

17.02.2021 17:13
Tilaajille
Piiparinmäessä tipahti turbiinin siipi – Ilmatar on eristänyt muiden voimaloiden lähialueet

Pii­pa­rin­mäes­sä tipahti tur­bii­nin siipi – Ilmatar on eris­tä­nyt muiden voi­ma­loi­den lä­hi­alueet

10.01.2021 08:56
Tilaajille
Piiparinmäen tuulivoimapuiston tornit alkavat piirtyä taivaanrantaan – lokakuussa tuotetaan jo sähköä

Pii­pa­rin­mäen tuu­li­voi­ma­puis­ton tornit alkavat piirtyä tai­vaan­ran­taan – lo­ka­kuus­sa tuo­te­taan jo sähköä

13.09.2020 13:49
Tilaajille