Piippolan koulukampus
Tarkempi kuntotutkimus Piippolan koulukampukselle – kauppakirja allekirjoittamatta, vastuukysymyksiä mietitään vielä

Tar­kem­pi kun­to­tut­ki­mus Piip­po­lan kou­lu­kam­puk­sel­le – kaup­pa­kir­ja al­le­kir­joit­ta­mat­ta, vas­tuu­ky­sy­myk­siä mie­ti­tään vielä

23.03.2021 11:52
Tilaajille