Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pohjois-Pohjanmaa
Viimeisin 12 tuntia
Näin Oulun käräjäoikeuden tuomiot eroavat muusta maasta – Raiskauksesta vähemmän vankeutta

Näin Oulun kä­rä­jäoi­keu­den tuomiot eroavat muusta maasta – Rais­kauk­ses­ta vä­hem­män van­keut­ta

23.02.2024 18:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Pohjois-Pohjanmaalle tulee neljä työllisyysaluetta – yt-neuvottelut henkilöstön siirtämisestä luvassa lähiaikoina

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee neljä työl­li­syy­sa­luet­ta – yt-neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön siir­tä­mi­ses­tä luvassa lä­hi­ai­koi­na

23.02.2024 15:12
Vanhemmat
Lämpötila pysyy alkuviikon plussalla, torstaina tuulee kovaa – pakkaset palaavat viikonloppuna: "Kevät tulee keikkuen"

Läm­pö­ti­la pysyy al­ku­vii­kon plus­sal­la, tors­tai­na tuulee kovaa – pak­ka­set pa­laa­vat vii­kon­lop­pu­na: "Kevät tulee keik­kuen"

29.01.2024 09:00
Tilaajille
Pitkät jonot ja kasvanut avuntarve aloittivat mullistuksen Oulun seudun mielenterveyspalveluissa – Näin toimit, jos tarvitset apua

Pitkät jonot ja kas­va­nut avun­tar­ve aloit­ti­vat mul­lis­tuk­sen Oulun seudun mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa – Näin toimit, jos tar­vit­set apua

17.01.2024 18:00
Tilaajille
Metsäluonnon monimuotoisuutta halutaan parantaa – Pohjois-Pohjanmaan laajat turvemaat jäivät pois alan kehittämishankkeesta

Met­sä­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta ha­lu­taan pa­ran­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan laajat tur­ve­maat jäivät pois alan ke­hit­tä­mis­hank­kees­ta

16.01.2024 06:00
Tilaajille
Mitä seuraa, jos koira jäi rekisteröimättä? Pohjois-Pohjanmaalla rekisteriin ilmoitettiin noin joka kolmas koira

Mitä seuraa, jos koira jäi re­kis­te­röi­mät­tä? Poh­jois-Poh­jan­maal­la re­kis­te­riin il­moi­tet­tiin noin joka kolmas koira

14.01.2024 12:00
Tilaajille
Aikeita lakkauttaa aikuiskoulutustuki on seurattu oppilaitoksessa "ihan kauhuissaan"

Aikeita lak­kaut­taa ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki on seu­rat­tu op­pi­lai­tok­ses­sa "ihan kau­huis­saan"

11.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Oulussa mitattiin -41,5 asteen pakkanen helmikuussa 1966 – ensi yönä voi mennä rikki -40 asteen raja

Oulussa mi­tat­tiin -41,5 asteen pak­ka­nen hel­mi­kuus­sa 1966 – ensi yönä voi mennä rikki -40 asteen raja

02.01.2024 17:59
Tilaajille
Metsähallitus rajoittaa pohjoisessa hirvijahdin aloittavia ja etelässä jatkavia – "Kahden kakun syöntiä vähennetään valtion alueilla"

Met­sä­hal­li­tus ra­joit­taa poh­joi­ses­sa hir­vi­jah­din aloit­ta­via ja ete­läs­sä jat­ka­via – "Kahden kakun syöntiä vä­hen­ne­tään valtion alueil­la"

27.12.2023 06:00
Tilaajille
Avoimia työpaikkoja yhä vähemmän tarjolla – Siikajokilaakson alueella työttömiä oli marraskuussa 517 henkilöä

Avoimia työ­paik­ko­ja yhä vä­hem­män tar­jol­la – ­Sii­ka­jo­ki­laak­son alueel­la työt­tö­miä oli mar­ras­kuus­sa 517 hen­ki­löä

23.12.2023 06:00
Tilaajille
Oulun seudun joululiikenne: Nämä tieosuudet ovat hankalia – lumisade voi haitata kulkua

Oulun seudun jou­lu­lii­ken­ne: Nämä tieo­suu­det ovat han­ka­lia – lu­mi­sa­de voi haitata kulkua

22.12.2023 09:00
Tilaajille
Jos maksaja löytyy, yksityisen operaattorin lähijunat kulkisivat Oulun ja Raahen välillä tunnin välein – 11 junasta riittää vain nopeimmille kaupungeille

Jos maksaja löytyy, yk­si­tyi­sen ope­raat­to­rin lä­hi­ju­nat kul­ki­si­vat Oulun ja Raahen välillä tunnin välein – 11 junasta riittää vain no­peim­mil­le kau­pun­geil­le

16.12.2023 06:00
Tilaajille
Seitsemän maakuntaa vaatii hallitukselta elinvoiman ja kokonaisturvallisuuden vahvistamista

Seit­se­män maa­kun­taa vaatii hal­li­tuk­sel­ta elin­voi­man ja ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den vah­vis­ta­mis­ta

08.12.2023 15:00
Tilaajille
Kaikilla lapsiperheillä ei mene hyvin – lapsiperheköyhyys on yleistynyt Pohjois-Pohjanmaalla

Kai­kil­la lap­si­per­heil­lä ei mene hyvin – lap­si­per­he­köy­hyys on yleis­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la

07.12.2023 12:39
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liiton uusi puheenjohtaja valittiin ja johtokuntaa uusittiin – Mika Lunki Hyvölänrannan nuorisoseuralta johtokunnan varajäsenenä

Poh­jois-Poh­jan­maan Nuo­ri­so­seu­ro­jen Liiton uusi pu­heen­joh­ta­ja va­lit­tiin ja joh­to­kun­taa uu­sit­tiin – Mika Lunki Hy­vö­län­ran­nan nuo­ri­so­seu­ral­ta joh­to­kun­nan va­ra­jä­se­ne­nä

30.11.2023 09:00
Tilaajille
Myyrien runsaus jatkuu Oulun seudulla – Talvella on odotettavissa taimituhoja ja myyräkuumetta

Myyrien runsaus jatkuu Oulun seu­dul­la – ­Tal­vel­la on odo­tet­ta­vis­sa tai­mi­tu­ho­ja ja myy­rä­kuu­met­ta

28.11.2023 09:00
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten puheenjohtajiston paikat uusittiin – hallituksessa nimiä myös Siikalatvalta ja Siikajoelta

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta­nais­ten pu­heen­joh­ta­jis­ton paikat uu­sit­tiin – ­hal­li­tuk­ses­sa nimiä myös Sii­ka­lat­val­ta ja Sii­ka­joel­ta

25.11.2023 12:00
Sotainvalidien Pohjois-Pohjanmaan piiri lopettaa toimintansa, päätösjuhla viikon päästä

So­tain­va­li­dien Poh­jois-Poh­jan­maan piiri lo­pet­taa toi­min­tan­sa, pää­tös­juh­la viikon päästä

23.11.2023 15:53
Matalasuhdanne näkyy työttömien ja avointen työpaikkojen määrissä Pohjois-Pohjanmaalla – Pyhännällä työttömien määrä nousi vuoden takaisesta 274 prosenttia

Ma­ta­la­suh­dan­ne näkyy työt­tö­mien ja avoin­ten työ­paik­ko­jen mää­ris­sä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­Py­hän­näl­lä työt­tö­mien määrä nousi vuoden ta­kai­ses­ta 274 pro­sent­tia

22.11.2023 06:00
Tilaajille
Tuuli- ja aurinkovoimaloista lisää kiinteistöverotuloja etenkin Pohjois-Pohjanmaan kunnille – Pyhäntä kolmantena eniten tuloja saaneiden listalla

Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lois­ta lisää kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lo­ja etenkin Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nil­le – ­Py­hän­tä kol­man­te­na eniten tuloja saa­nei­den lis­tal­la

18.11.2023 09:00
Tilaajille