Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Rahakeräys
Keräys Pyhännällä työskentelevien ukrainalaisten perheiden auttamiseksi onnistui – lähtöä voi vaikeuttaa polttoainepula tai vääränlainen passi

Keräys Py­hän­näl­lä työs­ken­te­le­vien uk­rai­na­lais­ten per­hei­den aut­ta­mi­sek­si on­nis­tui – lähtöä voi vai­keut­taa polt­to­ai­ne­pu­la tai vää­rän­lai­nen passi

26.02.2022 15:44
Yhteisvastuukeräyksen varoilla tuetaan koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen va­roil­la tuetaan koronan seu­rauk­sis­ta kär­si­viä lapsia ja nuoria

20.02.2022 12:00
Tilaajille