Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Pyhäntä
Viikko
Noin 4 miljoonan euron arvosta sopimuksia – LapWallin Pyhännän yksikössä päästiin siirtymään kahteen vuoroon

Noin 4 mil­joo­nan euron arvosta so­pi­muk­sia – ­Lap­Wal­lin Py­hän­nän yk­si­kös­sä pääs­tiin siir­ty­mään kahteen vuoroon

20.09.2023 13:00
Tilaajille
Pahin myrskyrintama meni Pyhännän ja Siikalatvan läpi –  Siikalatvalla edelleen useita talouksia ilman sähköä

Pahin myrs­ky­rin­ta­ma meni Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van läpi –  Sii­ka­lat­val­la edel­leen useita ta­louk­sia ilman sähköä

20.09.2023 07:31 1
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan uusi  talouspäällikkö aloitti työssään – Tarmo perehdyttää seuraajansa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan uusi ta­lous­pääl­lik­kö aloitti työs­sään – Tarmo pe­reh­dyt­tää seu­raa­jan­sa

19.09.2023 12:00
Tilaajille
LapWall lopettaa tuotannon Raahessa ja keskittää Pyhännälle – lähivuosina Pyhännälle lisää työpaikkoja

LapWall lo­pet­taa tuo­tan­non Raa­hes­sa ja kes­kit­tää Py­hän­näl­le – lä­hi­vuo­si­na Py­hän­näl­le lisää työ­paik­ko­ja

19.09.2023 10:00
Tilaajille
Miehittämättömät järjestelmät yrittäjien avuksi – vain mielikuvitus rajana laitteiden hyödyntämisessä

Mie­hit­tä­mät­tö­mät jär­jes­tel­mät yrit­tä­jien avuksi – vain mie­li­ku­vi­tus rajana lait­tei­den hyö­dyn­tä­mi­ses­sä

19.09.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoen latvaosien koskien kunnostus alkaa – tavoitteena kunnostaa lokakuussa vähintään viisi koskea

Sii­ka­joen lat­va­osien koskien kun­nos­tus alkaa – ta­voit­tee­na kun­nos­taa lo­ka­kuus­sa vä­hin­tään viisi koskea

18.09.2023 12:00
Tilaajille
Valot sammuivat Jukkatalon talotehtaalta – Ilkka Sydänmetsällä riittää tulevaisuuden uskoa

Valot sam­mui­vat Juk­ka­ta­lon ta­lo­teh­taal­ta – Ilkka Sy­dän­met­säl­lä riittää tu­le­vai­suu­den uskoa

17.09.2023 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Viimeisen kerran yhdessä Jukkatalolla – tapaamisen teemana oli verkostoituminen

Vii­mei­sen kerran yhdessä Juk­ka­ta­lol­la – ­ta­paa­mi­sen teemana oli ver­kos­toi­tu­mi­nen

15.09.2023 06:00
Tilaajille
Lasten- ja nuorten kuorojen suurkonsertti Lumijoella

Lasten- ja nuorten kuo­ro­jen suur­kon­sert­ti Lu­mi­joel­la

14.09.2023 09:00
Tilaajille
Noroikka konsertoi lauantaina Tavastkengällä

No­roik­ka kon­ser­toi lauan­tai­na Ta­vast­ken­gäl­lä

12.09.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatva hirvionnettomuuksien kärjessä – eniten onnettomuuksia sattuu syys–lokakuussa

Sii­ka­lat­va hir­vi­on­net­to­muuk­sien kär­jes­sä – eniten on­net­to­muuk­sia sattuu syys–­lo­ka­kuus­sa

12.09.2023 06:00
Tilaajille
Keskustan Oulun vaalipiirin kansanedustajat jättäneet kirjallisen kysymyksen Pyhännän kunnan tilanteen helpottamiseksi

Kes­kus­tan Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat jät­tä­neet kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen Py­hän­nän kunnan ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si

08.09.2023 14:00
17-vuotias Juho Hyyryläinen reittiennätykseen

17-vuo­tias Juho Hyy­ry­läi­nen reit­ti­en­nä­tyk­seen

06.09.2023 09:00
Tilaajille
Yhteistyötahot aloittavat hankevalmistelut äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin piiriin pääsemiseksi – Pyhännällä alkuun pienemmällä työryhmällä. Katso juttuun liitetty video

Yh­teis­työ­ta­hot aloit­ta­vat han­ke­val­mis­te­lut äkil­li­sen ra­ken­ne­muu­tok­sen toi­min­ta­mal­lin piiriin pää­se­mi­sek­si – ­Py­hän­näl­lä alkuun pie­nem­mäl­lä työ­ryh­mäl­lä. Katso juttuun lii­tet­ty video

06.09.2023 06:00
Tilaajille
Työpaikan menetys voi olla uusi mahdollisuus
Pääkirjoitus

Työ­pai­kan menetys voi olla uusi mah­dol­li­suus

05.09.2023 23:00
Tilaajille
Jukkatalon konkurssilla pelastettiin Pyhännällä työpaikkoja – suurelementtitehdas koneineen ja laitteineen on yhä konsernin omistuksessa

Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sil­la pe­las­tet­tiin Py­hän­näl­lä työ­paik­ko­ja – ­suu­re­le­ment­ti­teh­das ko­nei­neen ja lait­tei­neen on yhä kon­ser­nin omis­tuk­ses­sa

05.09.2023 06:00
Tilaajille
Raikkaalla isoin sakki Siikalatvacupissa

Raik­kaal­la isoin sakki Sii­ka­lat­va­cu­pis­sa

04.09.2023 15:04
Tilaajille
Jukkatalon konkurssi aiheuttaa Pyhännän kunnalle ison loven verotuloihin  – tavoitteena päästä äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin piiriin

Juk­ka­ta­lon kon­kurs­si ai­heut­taa Py­hän­nän kun­nal­le ison loven ve­ro­tu­loi­hin – ­ta­voit­tee­na päästä äkil­li­sen ra­ken­ne­muu­tok­sen toi­min­ta­mal­lin piiriin

02.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Minun Pyhäntä -valokuvakilpailun voittajat julkistettiin torilla – Venlalla kuvassa painottui luonto ja perhe

Minun Pyhäntä -va­lo­ku­va­kil­pai­lun voit­ta­jat jul­kis­tet­tiin to­ril­la – ­Ven­lal­la kuvassa pai­not­tui luonto ja perhe

01.09.2023 18:00
Tilaajille
Mitä tehdä kun jää työttömäksi – työllisyysneuvoja auttaa hakemusten tekemisessä

Mitä tehdä kun jää työt­tö­mäk­si – työl­li­syys­neu­vo­ja auttaa ha­ke­mus­ten te­ke­mi­ses­sä

01.09.2023 15:00
Tilaajille