Pyhäntä
Kuukausi
Katso äänimäärät: Näin Siikajokilaakson alueen ehdokkaat pärjäsivät vaaleissa

Katso ää­ni­mää­rät: Näin Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen eh­dok­kaat pär­jä­si­vät vaa­leis­sa

24.01.2022 15:00
Tilaajille
Yritystoiminnassa syntyvistä jätteistä uusia yritysideoita – syynissä muun muassa maatalousmuovit

Yri­tys­toi­min­nas­sa syn­ty­vis­tä jät­teis­tä uusia yri­ty­si­deoi­ta – syy­nis­sä muun muassa maa­ta­lous­muo­vit

21.01.2022 12:00
Tilaajille
Pyhäntä-kalenteri julkaistiin jo 22. kerran – kalenterituotto käytetään paikallisten yhteisöjen hyväksi

Py­hän­tä-ka­len­te­ri jul­kais­tiin jo 22. kerran – ka­len­te­ri­tuot­to käy­te­tään pai­kal­lis­ten yh­tei­sö­jen hyväksi

16.01.2022 15:00
Tilaajille
Pyhäntä jatkaa työntekijöiden vapaaehtoisia palkattomia vapaita – viime vuonna niitä kertyi kaikkiaan 113 päivää

Pyhäntä jatkaa työn­te­ki­jöi­den va­paaeh­toi­sia pal­kat­to­mia vapaita – viime vuonna niitä kertyi kaik­kiaan 113 päivää

13.01.2022 16:00
Tilaajille
Uutukainen kaava sallimassa kolmikerroksista rakentamista Pyhännän keskustaan

Uu­tu­kai­nen kaava sal­li­mas­sa kol­mi­ker­rok­sis­ta ra­ken­ta­mis­ta Py­hän­nän kes­kus­taan

13.01.2022 12:00
Tilaajille
Pakkorokotukset näkyvät myös Siikajokilaaksossa – muut työt ovat rokottamattomalle tiukassa, uhkana on jäädä ilman palkkaa tai työsuhteen jatkoa

Pak­ko­ro­ko­tuk­set näkyvät myös Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa – muut työt ovat ro­kot­ta­mat­to­mal­le tiu­kas­sa, uhkana on jäädä ilman palkkaa tai työ­suh­teen jatkoa

13.01.2022 06:00
Tilaajille
Pyhännän ja Pihtiputaan sahat muodostavat sahaparin –  Mikko Luikku: “Tämän sahan uudelleen käynnistäminen on tehty kovalla työllä.”

Py­hän­nän ja Pih­ti­pu­taan sahat muo­dos­ta­vat sa­ha­pa­rin –  Mikko Luikku: “Tämän sahan uu­del­leen käyn­nis­tä­mi­nen on tehty kovalla työl­lä.”

12.01.2022 18:00
Tilaajille
Koronatilanne heikentynyt, Pyhännällä 12 koronatartuntaa kahdessa viikossa – pienempien lasten rokotukset alkamassa

Ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt, Py­hän­näl­lä 12 ko­ro­na­tar­tun­taa kah­des­sa vii­kos­sa – pie­nem­pien lasten ro­ko­tuk­set al­ka­mas­sa

05.01.2022 16:29
Siikajokivarressa runsas uutisvuosi 2021 –  koronaa, susia, rakentamista ja kaikkea muuta

Sii­ka­jo­ki­var­res­sa runsas uu­tis­vuo­si 2021 – ko­ro­naa, susia, ra­ken­ta­mis­ta ja kaikkea muuta

31.12.2021 06:00
Tilaajille
Pyhäntä investoi harrastusmahdollisuuksiin – ensi vuoden suurin investointi on kuitenkin hyvinvointitalo

Pyhäntä in­ves­toi har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin – ensi vuoden suurin in­ves­toin­ti on kui­ten­kin hy­vin­voin­ti­ta­lo

28.12.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Joulu Suomessa voi olla yksi vaihto-oppilasvuoden jännittävimmistä kokemuksista

Joulu Suo­mes­sa voi olla yksi vaih­to-op­pi­las­vuo­den jän­nit­tä­vim­mis­tä ko­ke­muk­sis­ta

22.12.2021 12:00
Tilaajille
Antintielle valmistuu keväällä kymmenen rivitaloasuntoa – Pyhäntä satsaa asuntopulan poistoon

An­tin­tiel­le val­mis­tuu ke­vääl­lä kym­me­nen ri­vi­ta­loa­sun­toa – Pyhäntä satsaa asun­to­pu­lan pois­toon

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Geologian tutkimuskeskus aloittaa monivuotisen geologisen tutkimusprojektin – tammikuussa käynnistyvän projektin hankealueessa myös Pyhäntä ja Siikalatva

Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus aloit­taa mo­ni­vuo­ti­sen geo­lo­gi­sen tut­ki­musp­ro­jek­tin – tam­mi­kuus­sa käyn­nis­ty­vän pro­jek­tin han­kea­luees­sa myös Pyhäntä ja Sii­ka­lat­va

21.12.2021 15:00
Tilaajille
Pyhännän autiotalot ja pihapiirit kartoitettu – kunnasta löytyy tiedot kaikista kohteista

Py­hän­nän au­tio­ta­lot ja pi­ha­pii­rit kar­toi­tet­tu – kun­nas­ta löytyy tiedot kai­kis­ta koh­teis­ta

19.12.2021 12:00
Tilaajille
Siikaverkon Pyhännän laajennuksen ensimmäiset kuituyhteydet otettu käyttöön – maanrakennustyöt jatkuvat keväällä

Sii­ka­ver­kon Py­hän­nän laa­jen­nuk­sen en­sim­mäi­set kui­tuyh­tey­det otettu käyt­töön – maan­ra­ken­nus­työt jat­ku­vat ke­vääl­lä

18.12.2021 09:00
Tilaajille
Pyhännän kunnanvaltuusto valitsi vanhojen kiinteistöjen remontoinnin sijaan hyvinvointitalon rakentamisvaihtoehdon – kummankin hankkeen riskejä on puntaroitu

Py­hän­nän kun­nan­val­tuus­to valitsi van­ho­jen kiin­teis­tö­jen re­mon­toin­nin sijaan hy­vin­voin­ti­ta­lon ra­ken­ta­mis­vaih­toeh­don – kum­man­kin hank­keen riskejä on pun­ta­roi­tu

17.12.2021 06:00
Tilaajille
Tällaisia susia asustaa ja liikkuu Pulkkilan, Rantsilan ja Revonlahden reviireillä – ulostenäytteistä tunnistettiin 16 sutta, osa niistä entuudestaan tuttuja

Täl­lai­sia susia asustaa ja liikkuu Pulk­ki­lan, Rant­si­lan ja Re­von­lah­den re­vii­reil­lä – ulos­te­näyt­teis­tä tun­nis­tet­tiin 16 sutta, osa niistä en­tuu­des­taan tuttuja

08.12.2021 18:00
Tilaajille
Pyhännällä vietiin itsenäisyyspäivän juhla ikäihmisten luo – kunnanjohtaja teki veteraanien leskille lupauksen

Py­hän­näl­lä vietiin it­se­näi­syys­päi­vän juhla ikäih­mis­ten luo – kun­nan­joh­ta­ja teki ve­te­raa­nien les­kil­le lu­pauk­sen

07.12.2021 18:00
Tilaajille
Vuoden yrityksenä palkittu Latvaenergia Oy luotiin tyhjästä. "Heitetään pallo ja katsotaan, lähteekö se kellumaan!"

Vuoden yri­tyk­se­nä pal­kit­tu Lat­vae­ner­gia Oy luotiin tyh­jäs­tä. "Hei­te­tään pallo ja kat­so­taan, läh­tee­kö se kel­lu­maan!"

03.12.2021 15:00
Tilaajille
Pyhännän Kamulan Nuorisoseuran lentopalloporukalla oli tiukka kahden ottelun rupeama

Py­hän­nän Kamulan Nuo­ri­so­seu­ran len­to­pal­lo­po­ru­kal­la oli tiukka kahden ottelun rupeama

02.12.2021 09:00
Tilaajille