Pyhäntä
Viimeisin 4 tuntia
Pyhännällä kolme uutta koronatartuntaa kouluikäisillä – altistuneita tähän mennessä 16, ja kartoitus on edelleen käynnissä

Py­hän­näl­lä kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kou­lu­ikäi­sil­lä – al­tis­tu­nei­ta tähän men­nes­sä 16, ja kar­toi­tus on edel­leen käyn­nis­sä

11:28
Viimeisin 24 tuntia
Pyhäntä liikkeellä samoilla veroilla – kunta on pitänyt tuloveroprosenttinsa samoissa lukemissa jo 14 vuotta

Pyhäntä liik­keel­lä sa­moil­la ve­roil­la – kunta on pitänyt tu­lo­ve­ro­pro­sent­tin­sa sa­mois­sa lu­ke­mis­sa jo 14 vuotta

19.10.2021 18:00
Tilaajille
Padelhallille on nyt tiedossa paikka, ja Pyhännän kunta varaa hallista vuoroja viideksi vuodeksi eteenpäin

Pa­del­hal­lil­le on nyt tie­dos­sa paikka, ja Py­hän­nän kunta varaa hal­lis­ta vuoroja vii­dek­si vuo­dek­si eteen­päin

19.10.2021 17:03
Tilaajille
Viikko
Kaikki asuntosuunnitelmat tulille nyt

Kaikki asun­to­suun­ni­tel­mat tulille nyt

19.10.2021 10:46
Tilaajille
Napero-Finlandiasta kunniaa Pyhännän nuorelle lahjakkuudelle

Na­pe­ro-Fin­lan­dias­ta kunniaa Py­hän­nän nuo­rel­le lah­jak­kuu­del­le

19.10.2021 12:23
Tilaajille
Siikajokilaakson kuntoilutempaus järjestetään jo 11. kerran – neljän viikon mittainen haaste starttaa tänään

Sii­ka­jo­ki­laak­son kun­toi­lu­tem­paus jär­jes­te­tään jo 11. kerran – neljän viikon mit­tai­nen haaste start­taa tänään

18.10.2021 06:00
Tilaajille
Pyhännän vanhan kaatopaikan ei havaittu aiheuttavan haittoja – selvitys oli osa valtakunnallista hanketta

Py­hän­nän vanhan kaa­to­pai­kan ei ha­vait­tu ai­heut­ta­van hait­to­ja – sel­vi­tys oli osa val­ta­kun­nal­lis­ta han­ket­ta

16.10.2021 12:00
Tilaajille
Pyhäntäläinen Ville Sorvoja rakennusliikkeen osaomistajaksi

Py­hän­tä­läi­nen Ville Sorvoja ra­ken­nus­liik­keen osa­omis­ta­jak­si

15.10.2021 14:00
Tilaajille
Kuukausi
Leiviskänkankaan teollisuusalueen tiestölle taipuvat nyt myös jättirekat

Lei­vis­kän­kan­kaan teol­li­suus­alueen ties­töl­le tai­pu­vat nyt myös jät­ti­re­kat

10.10.2021 06:00
Tilaajille
Pyhännän asukasluku on palannut 10 vuoden takaiselle tasolle – Limmat toivovat voivansa jäädä kotiseudulle, Chernit muuttivat työn perässä

Py­hän­nän asu­kas­lu­ku on pa­lan­nut 10 vuoden ta­kai­sel­le tasolle – Limmat toi­vo­vat voi­van­sa jäädä ko­ti­seu­dul­le, Chernit muut­ti­vat työn perässä

08.10.2021 12:00
Tilaajille
Siikaverkko rakentaa valokuituverkkoa Pyhännällä ja Kajaanissa sekä valmistelee uusia hankealueita – Pyhännällä kytketään ensimmäisiä asiakkaita verkkoon vuoden vaihteessa

Sii­ka­verk­ko ra­ken­taa va­lo­kui­tu­verk­koa Py­hän­näl­lä ja Ka­jaa­nis­sa sekä val­mis­te­lee uusia han­ke­aluei­ta – Py­hän­näl­lä kyt­ke­tään en­sim­mäi­siä asiak­kai­ta verk­koon vuoden vaih­tees­sa

08.10.2021 09:00
Tilaajille
Koronarokotteen ottajille suunnitteilla ämpärien jakoa Siikajoella

Ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­jil­le suun­nit­teil­la äm­pä­rien jakoa Sii­ka­joel­la

06.10.2021 14:16
Tilaajille
Ojitettuja suoalueita ennallistetaan – Siikajokivarressa kohteet Piippolassa ja Pyhännällä

Oji­tet­tu­ja suo­aluei­ta en­nal­lis­te­taan – Sii­ka­jo­ki­var­res­sa kohteet Piip­po­las­sa ja Py­hän­näl­lä

02.10.2021 12:00
Tilaajille
Pyhännän koulun väestönsuojassa vesivahinko – rikkoutuneen vessanpöntön vedet kastelivat noin sata neliötä

Py­hän­nän koulun väes­tön­suo­jas­sa ve­si­va­hin­ko – rik­kou­tu­neen ves­san­pön­tön vedet kas­te­li­vat noin sata neliötä

01.10.2021 09:00
Tilaajille
Vesivahinkotarkastajana esiintyneet anastivat Pyhännällä omaisuutta – poliisi kaipaa havaintoja viime yöltä

Ve­si­va­hin­ko­tar­kas­ta­ja­na esiin­ty­neet anas­ti­vat Py­hän­näl­lä omai­suut­ta – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja viime yöltä

29.09.2021 16:43
Sote-piiri Helmi antaa kolmannen koronarokotteen – rokotetta tarjotaan voimakkaasti immuunipuutteisille

So­te-pii­ri Helmi antaa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen – ro­ko­tet­ta tar­jo­taan voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

22.09.2021 14:04
Yrittäjäillassa mietittiin porukalla ratkaisuja työvoima- ja asuntopulaan – yhdessä kehitetään vielä entistäkin parempaa Pyhäntää

Yrit­tä­jä­il­las­sa mie­tit­tiin po­ru­kal­la rat­kai­su­ja työ­voi­ma- ja asun­to­pu­laan – yhdessä ke­hi­te­tään vielä en­tis­tä­kin pa­rem­paa Py­hän­tää

22.09.2021 12:00
Tilaajille
Työllisyyskäyrä piirtää ylämäkeä – Pyhännällä maakunnan pienin työttömyysaste

Työl­li­syys­käy­rä piirtää ylä­mä­keä – Py­hän­näl­lä maa­kun­nan pienin työt­tö­myys­as­te

22.09.2021 06:00
Tilaajille
Pyhännälle suunnitellaan padelhallia – osakkaaksi toivotaan laajaa joukkoa pyhäntäläisiä

Py­hän­näl­le suun­ni­tel­laan pa­del­hal­lia – osak­kaak­si toi­vo­taan laajaa joukkoa py­hän­tä­läi­siä

21.09.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhännän retkeilyreitit ja tulistelupaikat on laitettu kesän aikana kuntoon – uimarantojen kunnostustarpeetkin huomioitu

Py­hän­nän ret­kei­ly­rei­tit ja tu­lis­te­lu­pai­kat on lai­tet­tu kesän aikana kuntoon – ui­ma­ran­to­jen kun­nos­tus­tar­peet­kin huo­mioi­tu

14.09.2021 18:00
Tilaajille