Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Sii­ka­jo­ki­laak­so Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pyhäntä
Kuukausi
Pyhäntä punnertaa historiansa suurimman rakennushankkeen – hyvinvointitalon urakkasopimus on nyt pulkassa

Pyhäntä pun­ner­taa his­to­rian­sa suu­rim­man ra­ken­nus­hank­keen – hy­vin­voin­ti­ta­lon urak­ka­so­pi­mus on nyt pul­kas­sa

18.05.2022 18:00
MLL Pyhäntä vietti 95-vuotisjuhlaa leikkipäivän merkeissä – "Lasten näköinen juhla eikä mitään pönötystä"

MLL Pyhäntä vietti 95-vuo­tis­juh­laa leik­ki­päi­vän mer­keis­sä – "Lasten nä­köi­nen juhla eikä mitään pö­nö­tys­tä"

17.05.2022 14:09
Tilaajille
Pyhännän ja Siikalatvan yksityismetsät on inventoitu – laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista tietoa

Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van yk­si­tyis­met­sät on in­ven­toi­tu – la­ser­kei­lauk­sel­la saadaan kol­miu­lot­teis­ta tietoa

17.05.2022 06:55
Tilaajille
Rehtori Yrjänälle lisää virkavapaata – viransijaisuus taas auki Pyhännällä

Rehtori Yr­jä­näl­le lisää vir­ka­va­paa­ta – vi­ran­si­jai­suus taas auki Py­hän­näl­lä

13.05.2022 15:00
Tilaajille
Tontteja tulossa länsirannalle Pyhännälle – samoissa maisemissa viihtyvät myös naurulokki ja pikkulokki

Tont­te­ja tulossa län­si­ran­nal­le Py­hän­näl­le – sa­mois­sa mai­se­mis­sa viih­ty­vät myös nau­ru­lok­ki ja pik­ku­lok­ki

13.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Keskustelu käy kuumana kiertotalouspuistoon liittyen – kyse on jätevesilietteen hyödyntämisestä maataloudessa

Kes­kus­te­lu käy kuumana kier­to­ta­lous­puis­toon liit­tyen – kyse on jä­te­ve­si­liet­teen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä maa­ta­lou­des­sa

11.05.2022 18:00 2
Tilaajille
Jätevesien esikäsittelylaitos kilpailutukseen Pyhännällä

Jä­te­ve­sien esi­kä­sit­te­ly­lai­tos kil­pai­lu­tuk­seen Py­hän­näl­lä

11.05.2022 12:00
Tilaajille
Äitiä halataan taas tosi tiukkaan – aamupalaa sänkyyn ja rakkaat kainaloon, siinä on äitienpäivän resepti

Äitiä ha­la­taan taas tosi tiuk­kaan – aa­mu­pa­laa sänkyyn ja rakkaat kai­na­loon, siinä on äi­tien­päi­vän resepti

08.05.2022 06:00
Tilaajille
Työttömyysaste laskussa Pohjois-Pohjanmaalla – työttömiä merkittävästi vuoden takaista vähemmän myös Siikajokivarressa

Työt­tö­myy­sas­te las­kus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – työt­tö­miä mer­kit­tä­väs­ti vuoden ta­kais­ta vä­hem­män myös Sii­ka­jo­ki­var­res­sa

04.05.2022 09:00
Tilaajille
Luovia potretteja Pyhännän kirjastolla

Luovia pot­ret­te­ja Py­hän­nän kir­jas­tol­la

03.05.2022 09:00
Tilaajille
Pyhännän vapputapahtuma 29.4.2022

Py­hän­nän vap­pu­ta­pah­tu­ma 29.4.2022

30.04.2022 09:53
Tilaajille
Pyhännälle tulee kiertotalouspuisto ja ehkä jatkossa muutakin kylkeen: "Omavaraisuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvät hankkeet tulevat saamaan rahoitusta"

Py­hän­näl­le tulee kier­to­ta­lous­puis­to ja ehkä jat­kos­sa muu­ta­kin kyl­keen: "O­ma­va­rai­suu­teen ja toi­min­ta­var­muu­teen liit­ty­vät hank­keet tulevat saamaan ra­hoi­tus­ta"

26.04.2022 13:11 1
Tilaajille
Siikajoella sovittiin ensimmäiset askeleet yritysten ja koulujen yhteistyön tiivistämisestä – monia yrityksiä vaivaa työvoimapula

Sii­ka­joel­la so­vit­tiin en­sim­mäi­set as­ke­leet yri­tys­ten ja kou­lu­jen yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­ses­tä – monia yri­tyk­siä vaivaa työ­voi­ma­pu­la

26.04.2022 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhännällä valitaan tiistai-iltana hyvinvointitalon rakentaja – tarjouksen jätti kaksi rakennusliikettä, Lehtotilat vetäytyi kilpailusta

Py­hän­näl­lä va­li­taan tiis­tai-il­ta­na hy­vin­voin­ti­ta­lon ra­ken­ta­ja – tar­jouk­sen jätti kaksi ra­ken­nus­lii­ket­tä, Leh­to­ti­lat ve­täy­tyi kil­pai­lus­ta

19.04.2022 09:00
Tilaajille
Pyhännän uudet infotaulut kertovat kunnan historian tiivistetysti

Py­hän­nän uudet in­fo­tau­lut ker­to­vat kunnan his­to­rian tii­vis­te­tys­ti

11.04.2022 14:58
Tilaajille
Anja Nissin keramiikkaeläimiä, ruukkuja ja maalauksia esillä Pyhännän kirjastolla: "Sanotaan, että kun kerran laittaa kädet saveen, niitä ei saa sieltä enää pois"

Anja Nissin ke­ra­miik­kae­läi­miä, ruuk­ku­ja ja maa­lauk­sia esillä Py­hän­nän kir­jas­tol­la: "Sa­no­taan, että kun kerran laittaa kädet saveen, niitä ei saa sieltä enää pois"

07.04.2022 15:00
Tilaajille
Kesätyöpaikkojen haku on käynnissä juuri nyt – nuoret voivat työllistyä kunnan hommiin, yrityksiin, yhdistyksiin tai perustaa vaikka oman yrityksen

Ke­sä­työ­paik­ko­jen haku on käyn­nis­sä juuri nyt – nuoret voivat työl­lis­tyä kunnan hom­miin, yri­tyk­siin, yh­dis­tyk­siin tai pe­rus­taa vaikka oman yri­tyk­sen

06.04.2022 15:00
Tilaajille
Pyhäntäläisen LapWallin listautumisanti ylimerkittiin noin 8,8-kertaisesti – kaupankäynnin odotetaan alkavan perjantaina

Py­hän­tä­läi­sen Lap­Wal­lin lis­tau­tu­mi­san­ti yli­mer­kit­tiin noin 8,8-ker­tai­ses­ti – ­kau­pan­käyn­nin odo­te­taan alkavan per­jan­tai­na

04.04.2022 09:00
Tilaajille
Siikajoen väkiluku alkaa enää nelosella

Sii­ka­joen vä­ki­lu­ku alkaa enää ne­lo­sel­la

03.04.2022 15:00 2
Tilaajille