Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyhäntä
Viimeisin 24 tuntia
Välipalatehtaan ensimmäinen tuote on hedelmäinen – katso videolta, kuinka pakkaus etenee linjastolla

Vä­li­pa­la­teh­taan en­sim­mäi­nen tuote on he­del­mäi­nen – katso vi­deol­ta, kuinka pakkaus etenee lin­jas­tol­la

28.11.2022 09:00
Tilaajille
Viikko
Pyhännälle perustetaan hyvinvointikoordinaattorin toimi – toimeen esitetään valittavaksi Riikka Teeriaho

Py­hän­näl­le pe­rus­te­taan hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­rin toimi – toimeen esi­te­tään va­lit­ta­vak­si Riikka Tee­ri­aho

27.11.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja esitetään valittavaksi Pyhännälle virkamieheksi

Sii­ka­lat­van Kes­kus­puh­dis­ta­mo Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja esi­te­tään va­lit­ta­vak­si Py­hän­näl­le vir­ka­mie­hek­si

26.11.2022 12:00
Tilaajille
Jukkatalolta irtisanottiin toistakymmentä työntekijää – juttuun lisätty luottamushenkilöiden mietteitä

Juk­ka­ta­lol­ta ir­ti­sa­not­tiin tois­ta­kym­men­tä työn­te­ki­jää – juttuun lisätty luot­ta­mus­hen­ki­löi­den miet­tei­tä

28.11.2022 11:21
Tilaajille
Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallinen kunniamaininta Tavastkengälle – "Kylätoimintaa on viety eteenpäin vaihe vaiheelta"

Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten val­ta­kun­nal­li­nen kun­nia­mai­nin­ta Ta­vast­ken­gäl­le – "Ky­lä­toi­min­taa on viety eteen­päin vaihe vai­heel­ta"

24.11.2022 15:00
Tilaajille
Fodelia Oyj:n yhteisyritys Fodbar Oy on voittanut useita hankintakilpailutuksia

Fodelia Oyj:n yh­teis­yri­tys Fodbar Oy on voit­ta­nut useita han­kin­ta­kil­pai­lu­tuk­sia

24.11.2022 06:15
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Siikalatvalla seurakunnan ääniharavaksi nousi ensikertalainen – valtuuston kokenein 75- ja nuorin 24-vuotias

Sii­ka­lat­val­la seu­ra­kun­nan ää­ni­ha­ra­vak­si nousi en­si­ker­ta­lai­nen – val­tuus­ton ko­ke­nein 75- ja nuorin 24-vuo­tias

21.11.2022 15:37
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuustoon 12 uutta valtuutettua

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toon 12 uutta val­tuu­tet­tua

20.11.2022 22:22
Tilaajille
Tuuli- ja aurinkovoimalat toivat tänä vuonna kiinteistöveroa 23 miljoonaa euroa − Pyhäntä merkittävien tulon saajien tilastossa toisena, kun tuulivoimalat tuovat kiinteistöveroista jo yli puolet, Siikajokikin ylsi joukkoon

Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat toivat tänä vuonna kiin­teis­tö­ve­roa 23 mil­joo­naa euroa − Pyhäntä mer­kit­tä­vien tulon saajien ti­las­tos­sa toi­se­na, kun tuu­li­voi­ma­lat tuovat kiin­teis­tö­ve­rois­ta jo yli puolet, Sii­ka­jo­ki­kin ylsi jouk­koon

18.11.2022 09:00
Tilaajille
Asiamiesposti on sujahtanut mukavasti Pyhännän kirjastoon

Asia­mies­pos­ti on su­jah­ta­nut mu­ka­vas­ti Py­hän­nän kir­jas­toon

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Pyhäntä lievensi rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroa

Pyhäntä lie­ven­si ra­ken­ta­mat­to­mien ra­ken­nus­paik­ko­jen kiin­teis­tö­ve­roa

15.11.2022 12:00
Tilaajille
Fodelia Oyj:n yhteisyritys Fodbar Oy menestyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintakilpailussa – kaupan vuosiarvo noin 3,7 miljoonaa

Fodelia Oyj:n yh­teis­yri­tys Fodbar Oy me­nes­tyi Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin han­kin­ta­kil­pai­lus­sa – kaupan vuo­si­ar­vo noin 3,7 mil­joo­naa

14.11.2022 12:00
Tilaajille
Siikalatva mukana Siikajoen vesistöalueen vesistökoordinaattorin toimen rahoittamisessa – päätöksiä odotetaan vielä Pyhännältä, Siikajoelta ja Vaalasta

Sii­ka­lat­va mukana Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­rin toimen ra­hoit­ta­mi­ses­sa – pää­tök­siä odo­te­taan vielä Py­hän­näl­tä, Sii­ka­joel­ta ja Vaa­las­ta

13.11.2022 12:00
Tilaajille
Sovelluksen kautta Siikajokilaakson lukeminen osa Arto Mikkosen arkea – Siikajokilaakso-sovellus ladattu jo 626 kertaa

So­vel­luk­sen kautta Sii­ka­jo­ki­laak­son lu­ke­mi­nen osa Arto Mik­ko­sen arkea – Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus ladattu jo 626 kertaa

09.11.2022 15:00
Nyt satsataan hyvinvointiin – Pyhäntä tähtää yli 300 000 euron ylijäämään

Nyt sat­sa­taan hy­vin­voin­tiin – Pyhäntä tähtää yli 300 000 euron yli­jää­mään

07.11.2022 06:00
Tilaajille
Neljän taiteilijaryhmän yhteisnäyttely – mielenmaisemaan yhdistettiin oma kuva

Neljän tai­tei­li­ja­ryh­män yh­teis­näyt­te­ly – mie­len­mai­se­maan yh­dis­tet­tiin oma kuva

06.11.2022 15:00
Tilaajille
Pyhäntästen käteispulan arvioidaan helpottaneen

Py­hän­täs­ten kä­teis­pu­lan ar­vioi­daan hel­pot­ta­neen

04.11.2022 13:46
Tilaajille
PyPS avasi pistetilin tasapelillä

PyPS avasi pis­te­ti­lin ta­sa­pe­lil­lä

03.11.2022 15:00
Tilaajille
Pyhännän hyvinvointitalon rakenteissa huomioitu muuntojoustavuus – kunnan historian merkittävin investointi etenee myötätuulessa

Py­hän­nän hy­vin­voin­ti­ta­lon ra­ken­teis­sa huo­mioi­tu muun­to­jous­ta­vuus – kunnan his­to­rian mer­kit­tä­vin in­ves­toin­ti etenee myö­tä­tuu­les­sa

03.11.2022 06:00
Tilaajille
Adalmiina Makkonen valittiin Naisleijoniin

Adal­mii­na Mak­ko­nen va­lit­tiin Nais­lei­jo­niin

01.11.2022 09:00
Tilaajille