Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyhäntä
Viimeisin 24 tuntia
Pyhännän rehtorin ja sivistysjohtajan virkaan esitetään Tillosta – henkilöstö- ja talousjohtajan valinnastakin esitys maanantaina

Py­hän­nän reh­to­rin ja si­vis­tys­joh­ta­jan virkaan esi­te­tään Til­los­ta – hen­ki­lös­tö- ja ta­lous­joh­ta­jan va­lin­nas­ta­kin esitys maa­nan­tai­na

06:00
Tilaajille
Viikko
Ennakkoon äänestettiin kohtalaisen vilkkaasti – Pyhännällä liki puolet äänioikeutetuista jo oikeutensa käyttänyt

En­nak­koon ää­nes­tet­tiin koh­ta­lai­sen vilk­kaas­ti – Py­hän­näl­lä liki puolet ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta jo oi­keu­ten­sa käyt­tä­nyt

29.03.2023 09:58
Tilaajille
Neljä hakijaa Pyhännän sivistysjohtajaksi

Neljä hakijaa Py­hän­nän si­vis­tys­joh­ta­jak­si

28.03.2023 13:00
Tilaajille
Postipaketeista osa päätyy väärälle kylälle – Posti ei ole korvausvelvollinen. Syy jakeluvirheeseen on aina löytynyt

Pos­ti­pa­ke­teis­ta osa päätyy vää­räl­le kylälle – Posti ei ole kor­vaus­vel­vol­li­nen. Syy ja­ke­lu­vir­hee­seen on aina löy­ty­nyt

28.03.2023 09:00
Tilaajille
Nuuskan käytön merkit ovat tuttu näky Siikajokivarren kouluissa – “Nuuskaaminen on yleisempää kuin tupakointi”, sanovat siikajokiset nuoret. Pyhännällä huoli nuuskan välittämisestä

Nuuskan käytön merkit ovat tuttu näky Sii­ka­jo­ki­var­ren kou­luis­sa – “­Nuus­kaa­mi­nen on ylei­sem­pää kuin tu­pa­koin­ti”, sanovat sii­ka­jo­ki­set nuoret. Py­hän­näl­lä huoli nuuskan vä­lit­tä­mi­ses­tä

27.03.2023 18:00
Tilaajille
Lapwallilla takana hyvä vuosi – liikevaihto ja -voitto kasvoivat huimasti

Lap­wal­lil­la takana hyvä vuosi – lii­ke­vaih­to ja -voitto kas­voi­vat hui­mas­ti

27.03.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan Keskuspuhdistamon hallitus irtisanoutui – tehtävästä eronnut puheenjohtaja vaitonainen asian käsittelyn ollessa kesken

Sii­ka­lat­van Kes­kus­puh­dis­ta­mon hal­li­tus ir­ti­sa­nou­tui – teh­tä­väs­tä eronnut pu­heen­joh­ta­ja vai­to­nai­nen asian kä­sit­te­lyn ollessa kesken

25.03.2023 11:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Ennakkoon äänensä antanut joka kymmenes – Siikalatvalla himpun verran vilkkaampaa kuin muissa jokivarren kunnissa

En­nak­koon äänensä antanut joka kym­me­nes – Sii­ka­lat­val­la himpun verran vilk­kaam­paa kuin muissa jo­ki­var­ren kun­nis­sa

24.03.2023 09:00
Pyhännän kunnanhallitus esittää ehdollista lisärahoitusta seutukunnalle

Py­hän­nän kun­nan­hal­li­tus esittää eh­dol­lis­ta li­sä­ra­hoi­tus­ta seu­tu­kun­nal­le

23.03.2023 15:00
Tilaajille
Panelisteilta kyllä vapaalle metsästysoikeudelle Pyhännällä –  viisikko herätteli äänestysintoa. Juttuun liitettynä kaksi videota, joista saa tuntumaan ehdokkaiden näkemyksistä

Pa­ne­lis­teil­ta kyllä va­paal­le met­säs­tys­oi­keu­del­le Py­hän­näl­lä –  vii­sik­ko he­rät­te­li ää­nes­ty­sin­toa. Juttuun lii­tet­ty­nä kaksi vi­deo­ta, joista saa tun­tu­maan eh­dok­kai­den nä­ke­myk­sis­tä

22.03.2023 15:06
Tilaajille
Taitoluisteluilta herätteli harrastusintoa – katso kuvia ja video

Tai­to­luis­te­luil­ta he­rät­te­li har­ras­tus­in­toa – katso kuvia ja video

21.03.2023 18:00
Tilaajille
LapWall lomauttaa Pyhännällä enintään 90 päiväksi – tehdas siirtyy huhtikuun alussa yhteen vuoroon

LapWall lo­maut­taa Py­hän­näl­lä enin­tään 90 päi­väk­si – tehdas siirtyy huh­ti­kuun alussa yhteen vuoroon

21.03.2023 05:27
Tilaajille
Oulun Osuuspankki opettaa taloustaitoja lähes sadalle ysiluokkalaiselle

Oulun Osuus­pank­ki opettaa ta­lous­tai­to­ja lähes sadalle ysi­luok­ka­lai­sel­le

20.03.2023 15:00
Tilaajille
Rantatontteja myynnissä Pyhännällä – "Saattaa yllättää, mitä kaikkea täältä löytyy", vihjaa kunnan rakennustarkastaja

Ran­ta­tont­te­ja myyn­nis­sä Py­hän­näl­lä – "Saat­taa yl­lät­tää, mitä kaikkea täältä löy­tyy", vihjaa kunnan ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja

19.03.2023 06:00
Tilaajille
Pyhännälle etsitään johtavaa kirjastonhoitajaa

Py­hän­näl­le et­si­tään joh­ta­vaa kir­jas­ton­hoi­ta­jaa

18.03.2023 12:00
Tilaajille
Taitoluisteluoppia tarjolla perjantai-iltana Pyhännällä

Tai­to­luis­te­lu­op­pia tar­jol­la per­jan­tai-il­ta­na Py­hän­näl­lä

15.03.2023 12:00
Tilaajille
TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle – Siikajokivarressa uudistuksen keskeisenä haasteena nähdään työllisyysalueiden muodostaminen

TE-pal­ve­lut siir­ty­vät kuntien vas­tuul­le – ­Sii­ka­jo­ki­var­res­sa uu­dis­tuk­sen kes­kei­se­nä haas­tee­na nähdään työl­li­syys­aluei­den muo­dos­ta­mi­nen

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Pyhännällä suunnitellaan varhaiskasvatusmaksusta luopumista – varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen noustessa maksu menisi noin kymmeneen perheeseen

Py­hän­näl­lä suun­ni­tel­laan var­hais­kas­va­tus­mak­sus­ta luo­pu­mis­ta – var­hais­kas­va­tuk­sen asia­kas­mak­su­jen tu­lo­ra­jo­jen nous­tes­sa maksu menisi noin kym­me­neen per­hee­seen

13.03.2023 11:52
Tilaajille
Pyhännnällä kirjoilla olevien opiskelijoiden matka-avustusta korotettiin

Py­hänn­näl­lä kir­joil­la olevien opis­ke­li­joi­den mat­ka-avus­tus­ta ko­ro­tet­tiin

11.03.2023 12:00
Tilaajille
Pyhännän kunta ostaa rantatontin

Py­hän­nän kunta ostaa ran­ta­ton­tin

10.03.2023 09:00
Tilaajille