Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Sii­ka­jo­ki­laak­so Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pyhäntä
Viikko
Eeva Kotisaati ja Frodo-poni lähtevät edustamaan Suomea

Eeva Ko­ti­saa­ti ja Fro­do-po­ni läh­te­vät edus­ta­maan Suomea

05.07.2022 15:00
Tilaajille
Pyhännän koulukuljetukset kilpailutettu – edullisimmat tarjoukset teki Korpiniemi/Puurunen ryhmittymä ja Tahvola Oy

Py­hän­nän kou­lu­kul­je­tuk­set kil­pai­lu­tet­tu – edul­li­sim­mat tar­jouk­set teki Kor­pi­nie­mi/Puu­ru­nen ryh­mit­ty­mä ja Tahvola Oy

05.07.2022 05:50
Tilaajille
Sanna Kittelä on nimitetty muun muassa Real Snacks toimitusjohtajaksi

Sanna Kittelä on ni­mi­tet­ty muun muassa Real Snacks toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

01.07.2022 11:00
Tilaajille
Mansikat ovat kypsymässä ja niitä saa viime kautta pidempään

Man­si­kat ovat kyp­sy­mäs­sä ja niitä saa viime kautta pi­dem­pään

01.07.2022 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pyhännällä voi päästä kesätöihin liikennepuistoon – Silja piti yllä järjestystä kolmen viikon ajan

Py­hän­näl­lä voi päästä ke­sä­töi­hin lii­ken­ne­puis­toon – Silja piti yllä jär­jes­tys­tä kolmen viikon ajan

29.06.2022 09:00
Tilaajille
Ympäristöterveyslautakunta tutustui Leiviskänkankaan miljööseen – kokonaisuus hahmottui miljööseen tutustuen

Ym­pä­ris­tö­ter­veys­lau­ta­kun­ta tu­tus­tui Lei­vis­kän­kan­kaan mil­jöö­seen – ko­ko­nai­suus hah­mot­tui mil­jöö­seen tu­tus­tuen

27.06.2022 06:00
Tilaajille
Keikkabussin tarina jatkuu pihasaunana – juhannussauna lämpiää reilussa puolessa tunnissa. Katso video saunan

Keik­ka­bus­sin tarina jatkuu pi­ha­sau­na­na – ju­han­nus­sau­na lämpiää rei­lus­sa puo­les­sa tun­nis­sa. Katso video saunan

23.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Pyhännän ikioma kiekkohelmi olisi suihkulähteensä ansainnut

Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

23.06.2022 14:00
Tilaajille
Adalmiina Makkosen mitalijuhlat Pyhännällä 22.6.2022

Adal­mii­na Mak­ko­sen mi­ta­li­juh­lat Py­hän­näl­lä 22.6.2022

23.06.2022 09:58
Tilaajille
Töitä on tarjolla runsaasti – työttömyysaste laskenut alle 7 prosentin puolessa Pohjois-Pohjanmaan kunnista, Pyhännällä työttömyysaste vain 4,2 prosenttia

Töitä on tar­jol­la run­saas­ti – työt­tö­myys­as­te las­ke­nut alle 7 pro­sen­tin puo­les­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­ta, Py­hän­näl­lä työt­tö­myys­as­te vain 4,2 pro­sent­tia

23.06.2022 06:00
Tilaajille
50 miljoonaa euroa vaihtaa kotia

50 mil­joo­naa euroa vaihtaa kotia

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoen vesistöalueella kesätulva – laiturit ja rannassa olevat esineet vaarassa, virtaama viisi kertaa ajankohtaa nähden kovempi

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueel­la ke­sä­tul­va – lai­tu­rit ja ran­nas­sa olevat esineet vaa­ras­sa, vir­taa­ma viisi kertaa ajan­koh­taa nähden kovempi

20.06.2022 17:33
Tilaajille
Hyvinvointialueelle perustetaan kaksi ateria- ja puhtauspalveluyhtiötä – Siikalatvalla ei ole tarvetta liittyä yhtiöön

Hy­vin­voin­ti­alueel­le pe­rus­te­taan kaksi ateria- ja puh­taus­pal­ve­lu­yh­tiö­tä – Sii­ka­lat­val­la ei ole tar­vet­ta liittyä yhtiöön

20.06.2022 12:00
Tilaajille
Viiden osakilpailun Siikalatva-cup käynnistyi Rantsilasta

Viiden osa­kil­pai­lun Sii­ka­lat­va-cup käyn­nis­tyi Rant­si­las­ta

20.06.2022 09:00
Tilaajille
Pyhännällä jaetaan jo viidettä rokotetta immuunipuutteisille – neljäs rokote jaossa riskiryhmiin kuuluville

Py­hän­näl­lä jaetaan jo vii­det­tä ro­ko­tet­ta im­muu­ni­puut­tei­sil­le – neljäs rokote jaossa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le

18.06.2022 17:00
Pohjatyöt Pyhännän historian yhdellä suurimmista rakennustyömaista alkoivat – katso video

Poh­ja­työt Py­hän­nän his­to­rian yhdellä suu­rim­mis­ta ra­ken­nus­työ­mais­ta al­koi­vat – katso video

17.06.2022 05:59
Tilaajille
Rantakauden avajaisilta päättyi livemusiikkiin auringonpaisteessa

Ran­ta­kau­den ava­jai­sil­ta päättyi li­ve­mu­siik­kiin au­rin­gon­pais­tees­sa

16.06.2022 12:00
Tilaajille
Ympäristölupahakemus valmistelussa – kiertotalouspuiston ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa jo talvella

Ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus val­mis­te­lus­sa – kier­to­ta­lous­puis­ton en­sim­mäi­sen vaiheen ra­ken­ta­mi­nen voi alkaa jo tal­vel­la

16.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Paniikkinappulaa ei Siikajokivarressa painella

Pa­niik­ki­nap­pu­laa ei Sii­ka­jo­ki­var­res­sa pai­nel­la

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Käyttäjiltä monta hyvää vinkkiä Museon–Autionrannan alueen kehittämiseen – ensimmäisenä toteutetaan kuntoportaat

Käyt­tä­jil­tä monta hyvää vinkkiä Mu­seon–Au­tion­ran­nan alueen ke­hit­tä­mi­seen – en­sim­mäi­se­nä to­teu­te­taan kun­to­por­taat

14.06.2022 12:00
Tilaajille