rakennustarvikepula
Rakennusmateriaalipula vaikuttaa saatavuuteen ja toimitusaikoihin – erikoismittaista kerto- ja liimapuuta ei enää ole saatavilla tälle vuotta

Ra­ken­nus­ma­te­riaa­li­pu­la vai­kut­taa saa­ta­vuu­teen ja toi­mi­tus­ai­koi­hin – eri­kois­mit­tais­ta kerto- ja lii­ma­puu­ta ei enää ole saa­ta­vil­la tälle vuotta

18.09.2021 06:00
Tilaajille