Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruukin Samoojat
Partiolaiset kutsuvat tutustumaan harrastukseen – kaikille avoin tapahtuma Hietamaalla 1. syyskuuta

Par­tio­lai­set kut­su­vat tu­tus­tu­maan har­ras­tuk­seen – kai­kil­le avoin ta­pah­tu­ma Hie­ta­maal­la 1. syys­kuu­ta

25.08.2022 15:00
Tilaajille
Innokkaita partiolaisia on tulossa enemmän kuin Ruukin Samoojiin voidaan ottaa – ryhmänjohtajana toimimisesta kiinnostuneita aikuisia kaivataan kipeästi

In­nok­kai­ta par­tio­lai­sia on tulossa enemmän kuin Ruukin Sa­moo­jiin voidaan ottaa – ryh­män­joh­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta ai­kui­sia kai­va­taan ki­peäs­ti

24.04.2022 18:00
Tilaajille
Ruususen unesta herätetty Ruukin Samoojat kerää varoja toimintansa tukemiseen – partiolaisten adventtikalenterin myynnistä saaduilla euroilla ostetaan tarvikkeita askartelusaksista lähtien

Ruu­su­sen unesta he­rä­tet­ty Ruukin Sa­moo­jat kerää varoja toi­min­tan­sa tu­ke­mi­seen – par­tio­lais­ten ad­vent­ti­ka­len­te­rin myyn­nis­tä saa­duil­la eu­roil­la os­te­taan tar­vik­kei­ta as­kar­te­lu­sak­sis­ta lähtien

30.10.2021 15:00
Tilaajille
Partio sytyttelee nuotiota Siikajoella – piiriin kutsutaan kaikkia partiohenkisiä

Partio sy­tyt­te­lee nuo­tio­ta Sii­ka­joel­la – piiriin kut­su­taan kaikkia par­tio­hen­ki­siä

21.04.2021 12:00
Tilaajille