susikellot
Koululaisten turvaksi Rantsilan susihavaintoalueella susikellot – kouluautoa odotellessa helisytetään kelloa

Kou­lu­lais­ten tur­vak­si Rant­si­lan su­si­ha­vain­to­alueel­la su­si­kel­lot – kou­lu­au­toa odo­tel­les­sa he­li­sy­te­tään kelloa

17.09.2021 14:04 1
Tilaajille