Tavastkengän Metsästysseura ry
Hirvipeijaisia ei vietetty, mutta lihaa myytiin perinteiseen tapaan – hirvenlihan makuun pääsystä jonotettiin

Hir­vi­pei­jai­sia ei vie­tet­ty, mutta lihaa myytiin pe­rin­tei­seen tapaan – hir­ven­li­han makuun pää­sys­tä jo­no­tet­tiin

05.11.2020 07:44
Tilaajille
Tavastkengällä myytiin hirvenlihaa

Ta­vast­ken­gäl­lä myytiin hir­ven­li­haa

05.11.2020 07:38