Tuulivoimaloiden infraäänet

Voiko tuu­li­voi­ma­lan ai­heut­ta­mis­ta inf­ra­ää­nis­tä sai­ras­tua? Tut­ki­muk­sis­sa tästä ei ole saatu näyt­töä, mutta pit­käai­kai­sen al­tis­tuk­sen hait­to­ja ei täysin voida sulkea pois

25.04.2021 12:00
Tilaajille