Vesistöhankkeet
Siikajoen vesistöalueen ongelmat syyniin laaja-alaisesti – hankkeessa korostetaan yhteisöllisyyden voimaa

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen on­gel­mat syyniin laa­ja-alai­ses­ti – hank­kees­sa ko­ros­te­taan yh­tei­söl­li­syy­den voimaa

22.03.2021 13:51
Tilaajille