Tilaajille

Ajoissa tehty tai­mi­kon­hoi­to on kan­nat­ta­va in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen – rai­vaa­mi­nen käy met­sän­omis­ta­jal­le kun­toi­lus­ta

Siikajokilaakso

Alkukesästä moni metsänomistaja tarkastelee metsänsä tilaa talven jäljiltä. Metsä Groupin metsäasiantuntija Yrjö Heikkilä suosittelee, että taimikonhoitotöiden kanssa ei kannata viivytellä.

– Taimikonhoito tarkoittaa varhaisperkausta ja taimikon harvennusta. Varhaisperkauksessa poistetaan kasvatettavien taimien kasvua haittaavaa vesakkoa. Varhaisperkaus tehdään, kun kasvatettavat männyn- tai kuusentaimet ovat noin metrin mittaisia. Taimikon harvennuksessa tehdään tilaa kasvatettaville puille ja poistetaan huonolaatuiset puut.