Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tilaa tästä Siikajokilaakso Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

Siikalatva
Viikko
Siikalatvan kylätalkkari saa jatkaa nykymallilla kesään asti – jatko selvitetään kevään kuluessa

Sii­ka­lat­van ky­lä­talk­ka­ri saa jatkaa ny­ky­mal­lil­la kesään asti – jatko sel­vi­te­tään kevään ku­lues­sa

26.01.2023 12:00
Tilaajille
Jokivarren kuntiin tulossa hurjasti sähköntuotantoa – Pyhäntä ja Siikajoki sijoittuivat viime vuonna tuulivoiman tuottajien kärkeen

Jo­ki­var­ren kuntiin tulossa hur­jas­ti säh­kön­tuo­tan­toa – Pyhäntä ja Sii­ka­jo­ki si­joit­tui­vat viime vuonna tuu­li­voi­man tuot­ta­jien kärkeen

24.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Lyhytelokuvan kuvauksiin kaivataan avustajia – Naapurin isännät filmaa lauantaina Kestilän valtuustosalissa

Ly­hyt­elo­ku­van ku­vauk­siin kai­va­taan avus­ta­jia – Naa­pu­rin isännät filmaa lauan­tai­na Kes­ti­län val­tuus­to­sa­lis­sa

23.01.2023 12:00
Tilaajille
Salla ja Jani pääsevät kauppiaaksi kotikylälleen – Kestilän K-Market Eväsrepun uuden kauppiaan haku käynnissä

Salla ja Jani pää­se­vät kaup­piaak­si ko­ti­ky­läl­leen – Kes­ti­län K-Mar­ket Eväs­re­pun uuden kaup­piaan haku käyn­nis­sä

21.01.2023 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Rivitalon saunaosastossa syttynyt tulipalo ajoi vanhukset pois kodeistaan – Sanni odotti pääsevänsä lenkin jälkeen saunaan, mutta edessä onkin evakkoreissu tyttären luona

Ri­vi­ta­lon sau­na­osas­tos­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo ajoi van­huk­set pois ko­deis­taan – Sanni odotti pää­se­vän­sä lenkin jälkeen sau­naan, mutta edessä onkin evak­ko­reis­su tyt­tä­ren luona

21.01.2023 07:26
Tilaajille
Vanhusten käytössä olevassa rivitalossa uhkaava tulipalo Pulkkilassa –  saatiin rajoitettua saunaosastoon ja sammutettua

Van­hus­ten käy­tös­sä ole­vas­sa ri­vi­ta­los­sa uhkaava tu­li­pa­lo Pulk­ki­las­sa – saatiin ra­joi­tet­tua sau­na­osas­toon ja sam­mu­tet­tua

20.01.2023 22:02 1
Suunnitteilla Nelostien pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteet välillä Pyhäjärvi–Pulkkila – yleisötilaisuus keskiviikkona Kärsämäellä. Osallistua voi myös etänä

Suun­nit­teil­la Ne­los­tien pitkän ai­ka­vä­lin ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet välillä Py­hä­jär­vi–­Pulk­ki­la – ylei­sö­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na Kär­sä­mäel­lä. Osal­lis­tua voi myös etänä

18.01.2023 15:00
Tilaajille
Jedun sisustusrakentajat vuokra-asuntoja entraamassa

Jedun si­sus­tus­ra­ken­ta­jat vuok­ra-asun­to­ja ent­raa­mas­sa

18.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Siikalatvan suurin kiinteistöyhtiö pyrkii irti vuokra-asuntoja latistavasta maineesta

Sii­ka­lat­van suurin kiin­teis­tö­yh­tiö pyrkii irti vuok­ra-asun­to­ja la­tis­ta­vas­ta mai­nees­ta

18.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Yhdistelmätoimeen palkattiin monipuolinen osaaja – Pulkkilan liikekeskuksen toteutuminen kiinni hankkeeseen sitoutuvista yrittäjistä

Yh­dis­tel­mä­toi­meen pal­kat­tiin mo­ni­puo­li­nen osaaja – Pulk­ki­lan lii­ke­kes­kuk­sen to­teu­tu­mi­nen kiinni hank­kee­seen si­tou­tu­vis­ta yrit­tä­jis­tä

17.01.2023 18:00 1
Tilaajille
Karppasen kisa päättyi tekniseen vikaan – uusi auto tosi testissä jälleen helmikuussa

Karp­pa­sen kisa päättyi tek­ni­seen vikaan – uusi auto tosi tes­tis­sä jälleen hel­mi­kuus­sa

17.01.2023 12:36
Tilaajille
Henkilöautonkuljettaja loukkaantui vakavasti Piippolassa

Hen­ki­lö­au­ton­kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti Piip­po­las­sa

16.01.2023 08:00
Tilaajille
Koululaiset ovat selvästi paremmassa kunnossa Siikajoella kuin Pyhännällä ja Siikalatvalla – yli puolella Siikalatvan 5.- ja 8.-luokkalaisista haasteita fyysisessä toimintakyvyssä

Kou­lu­lai­set ovat sel­väs­ti pa­rem­mas­sa kun­nos­sa Sii­ka­joel­la kuin Py­hän­näl­lä ja Sii­ka­lat­val­la – yli puo­lel­la Sii­ka­lat­van 5.- ja 8.-luok­ka­lai­sis­ta haas­tei­ta fyy­si­ses­sä toi­min­ta­ky­vys­sä

17.01.2023 17:52 2
Tilaajille
Geologisen tutkimusprojektin maastotöitä jatketaan myös Siikalatvan alueella – maanomistajilta pyydetään tarvittaessa lupa maastossa liikkumiseen

Geo­lo­gi­sen tut­ki­mus­pro­jek­tin maas­to­töi­tä jat­ke­taan myös Sii­ka­lat­van alueel­la – ­maa­no­mis­ta­jil­ta pyy­de­tään tar­vit­taes­sa lupa maas­tos­sa liik­ku­mi­seen

15.01.2023 06:00
Tilaajille
Nelostiellä perjantaina sattuneessa onnettomuudessa poikkeuksellinen tilanne – säiliöauton kuljettaja ja poliisi väistivät

Ne­los­tiel­lä per­jan­tai­na sat­tu­nees­sa on­net­to­muu­des­sa poik­keuk­sel­li­nen tilanne – säi­liö­au­ton kul­jet­ta­ja ja poliisi väis­ti­vät

14.01.2023 09:00
Tilaajille
Siklaelementtien yrityssaneeraushakemus ei vaikuta Tuohisentteri Oy:n toimintaan – vuokravelvoitteet on luvattu hoitaa sovitusti

Sik­lae­le­ment­tien yri­tys­sa­nee­raus­ha­ke­mus ei vaikuta Tuo­hi­sent­te­ri Oy:n toi­min­taan – vuok­ra­vel­voit­teet on luvattu hoitaa so­vi­tus­ti

14.01.2023 06:00
Tilaajille
Nelostie oli suljettuna useita tunteja, kun kaksi rekkaa makasivat osittain ojassa

Ne­los­tie oli sul­jet­tu­na useita tun­te­ja, kun kaksi rekkaa ma­ka­si­vat osit­tain ojassa

13.01.2023 13:58 1
Tilaajille
Mika Karppanen tekee paluun rallin SM-sarjaan – tiimi tuotti uuden pirssin Italiasta

Mika Karp­pa­nen tekee paluun rallin SM-sar­jaan – tiimi tuotti uuden pirssin Ita­lias­ta

12.01.2023 18:00
Tilaajille
Rantsilassa järjestetään lauantaina Apua Ukrainaan -tilaisuus – raha-avun lisäksi otetaan vastaan villasukkalahjoituksia

Rant­si­las­sa jär­jes­te­tään lauan­tai­na Apua Uk­rai­naan -ti­lai­suus – ra­ha-avun lisäksi otetaan vastaan vil­la­suk­ka­lah­joi­tuk­sia

12.01.2023 09:00
Terhi astui Helenan saappaisiin

Terhi astui Helenan saap­pai­siin

10.01.2023 12:00
Tilaajille