Siikalatva
Viimeisin 4 tuntia

Rekasta valui öljyä ne­los­tiel­le Rant­si­las­sa

13:09 0
Viimeisin 12 tuntia
Pääkirjoitus Juha Honkala

Oma etu vai yh­tei­nen hyvä?

10:54 0
Tilaajille
Pohjois-Suomen palokuntaiset kokoontuivat Kestilässä – kilpailuteemainen toimintapäivä

Poh­jois-Suo­men pa­lo­kun­tai­set ko­koon­tui­vat Kes­ti­läs­sä – kil­pai­lu­tee­mai­nen toi­min­ta­päi­vä

07:23 0
Tilaajille
Viikko
Sohvasta alkanut tulipalo tuhosi omakotitaloa yöllä Pulkkilassa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

Soh­vas­ta alkanut tu­li­pa­lo tuhosi oma­ko­ti­ta­loa yöllä Pulk­ki­las­sa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

28.09.2020 12:02 0
Uljuan Moottoriradalla onnistuneet juhlakisat – seitsemässä luokassa 146 kilpailijaa

Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la on­nis­tu­neet juh­la­ki­sat – seit­se­mäs­sä luo­kas­sa 146 kil­pai­li­jaa

28.09.2020 08:22 0
Tilaajille
Uljuan Moottoriradalla ajettiin radan 30-vuotisjuhlakisat

Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la ajet­tiin radan 30-vuo­tis­juh­la­ki­sat

28.09.2020 08:20 0
Arki on ollut työntäyteinen lypsykarjasta luopumisen jälkeenkin

Arki on ollut työn­täy­tei­nen lyp­sy­kar­jas­ta luo­pu­mi­sen jäl­keen­kin

28.09.2020 06:14 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Perhe Toppinen Taitoniekka-finaalin voittoon – Vesaisten toimintaa aktivoidaan Siikalatvalla

Perhe Top­pi­nen Tai­to­niek­ka-fi­naa­lin voit­toon – Ve­sais­ten toi­min­taa ak­ti­voi­daan Sii­ka­lat­val­la

24.09.2020 11:58 0
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kirkkoherraksi yksi kelvollinen hakija – valintapäätös seurakunnan luottamushenkilöiden käsissä

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si yksi kel­vol­li­nen hakija – va­lin­ta­pää­tös seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den käsissä

24.09.2020 05:45 0
Tilaajille
Työllisyystilanne parantunut kevään koronalukemista – Pyhännällä maakunnan matalin työttömyysaste

Työl­li­syys­ti­lan­ne pa­ran­tu­nut kevään ko­ro­na­lu­ke­mis­ta – Py­hän­näl­lä maa­kun­nan matalin työt­tö­myys­as­te

22.09.2020 09:03 0
Tilaajille
Siikalatvan Urheiluautoilijoilla ja Uljuan Moottoriradalla juhlavuosi – Siikalatvan kunta tarjoaa yleisölle vapaaliput lauantain jokkiskilpailuun

Sii­ka­lat­van Ur­hei­lu­au­toi­li­joil­la ja Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la juh­la­vuo­si – Sii­ka­lat­van kunta tarjoaa ylei­söl­le va­paa­li­put lauan­tain jok­kis­kil­pai­luun

22.09.2020 06:43 0
Tilaajille
Siikajokivarren pitäjissä oli tammikuussa 104 kutsuntaikäistä – kutsunnoista alkaa varusmiespalvelukseen valmistautuminen

Sii­ka­jo­ki­var­ren pi­tä­jis­sä oli tam­mi­kuus­sa 104 kut­sun­ta­ikäis­tä – kut­sun­nois­ta alkaa va­rus­mies­pal­ve­luk­seen val­mis­tau­tu­mi­nen

18.09.2020 07:43 0
Tilaajille
Siikaverkon Pyhännälle laajeneminen etenee – nettioperaattori yhdistää Pyhännän, Siikalatvan ja Siikajoen kuituyhteydet

Sii­ka­ver­kon Py­hän­näl­le laa­je­ne­mi­nen etenee – net­ti­ope­raat­to­ri yh­dis­tää Py­hän­nän, Sii­ka­lat­van ja Sii­ka­joen kui­tu­yh­tey­det

16.09.2020 05:40 0
Tilaajille
Hyviä uutisia – Siikajokilaakson verkkosivusto on uudistunut

Hyviä uutisia – Sii­ka­jo­ki­laak­son verk­ko­si­vus­to on uu­dis­tu­nut

14.09.2020 10:13 0
Jokihelmen opiston syyslukukausi starttaa maanantaina – ennakkoilmoittautuminen todella tärkeää

Jo­ki­hel­men opiston syys­lu­ku­kau­si start­taa maa­nan­tai­na – en­nak­ko­il­moit­tau­tu­mi­nen todella tärkeää

14.09.2020 09:38 0
Tilaajille
Valkoinen korvaa keltaisen

Val­koi­nen korvaa kel­tai­sen

14.09.2020 07:00 0
Metsopolulla opittiin tärkeitä erä- ja kansalaistaitoja – kiinnostavimpia toiminnalliset rastit

Met­so­po­lul­la opit­tiin tär­kei­tä erä- ja kan­sa­lais­tai­to­ja – kiin­nos­ta­vim­pia toi­min­nal­li­set rastit

13.09.2020 10:17 0
Tilaajille
Pääkirjoitus Juha Honkala

Hukka yritti periä

10.09.2020 15:16 0
Mika Karppasen toinen MM-rallireissu päättyi keskeytykseen – Tekniikka kaatoi maaliin pääsy haaveet

Mika Karp­pa­sen toinen MM-ral­li­reis­su päättyi kes­key­tyk­seen – Tek­niik­ka kaatoi maaliin pääsy haaveet

10.09.2020 11:23 0
Tilaajille