Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Alue­vaa­lit ovat tärkeät

Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavilla hyvinvointialueilla on itsehallinto. Ne ovat demokraattisesti johdettuja. Tuleva aluevaltuusto päättää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä alueellaan. Se päättää, mitä palveluita tarjotaan missäkin paikassa. Päätöksenteon kohteena ovat kaikki palvelut perusterveydenhuollon neuvoloista vanhustenhuoltoon, sosiaalihuoltoon ja pelastustoimeen. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on maantieteellisesti laaja ja välimatkat ovat pitkät. Kuitenkin kaikille kansalaisille tulisi tarjota tasavertaiset palvelut alueen sisällä.

Valtio määrittelee, millaiset palvelut kaikilla suomalaisilla asuinkunnasta riippumatta pitää olla. Sektorikohtainen erityislainsäädäntö kuten tällä hetkellä voimassa olevat terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki tai vammaispalvelulaki asettavat lakisääteiset velvoitteet järjestettävistä palveluista.