Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Aluevaalit 2022
Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuutetut säntillisiä

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuu­te­tut sän­til­li­siä

29.03.2022 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaiset vaativat aluevaalien uusimista Haapaveden epäillyn vaalirikkomuksen vuoksi – puolue epäilee vaalirikkomusta myös Nivalassa

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat alue­vaa­lien uu­si­mis­ta Haa­pa­ve­den epäil­lyn vaa­li­rik­ko­muk­sen vuoksi – puolue epäilee vaa­li­rik­ko­mus­ta myös Ni­va­las­sa

16.02.2022 13:00
Tilaajille
Aluevaltuustoryhmien toimintatuella halutaan varmistaa hyvä valmistelu: "Kaikkea ei voi hoitaa omasta kukkarosta" – Niilo Keräsen mielestä toimintatuki voisi olla pienempikin

Alue­val­tuus­to­ryh­mien toi­min­ta­tuel­la ha­lu­taan var­mis­taa hyvä val­mis­te­lu: "Kaik­kea ei voi hoitaa omasta kuk­ka­ros­ta" – Niilo Keräsen mie­les­tä toi­min­ta­tu­ki voisi olla pie­nem­pi­kin

12.02.2022 06:00
Tilaajille
Ruukin torilla nautittiin jälkikäteen Esan vaalimakkarat – aluevaltuutettu sai kaipaamansa evästystä luottamustoimen pohjaksi

Ruukin torilla nau­tit­tiin jäl­ki­kä­teen Esan vaa­li­mak­ka­rat – alue­val­tuu­tet­tu sai kai­paa­man­sa eväs­tys­tä luot­ta­mus­toi­men poh­jak­si

08.02.2022 12:00
Tilaajille
Piileekö aluevaltuustossa esteellisyyspommi? –Katso aluevaltuutettujen sidonnaisuudet jutusta

Pii­lee­kö alue­val­tuus­tos­sa es­teel­li­syys­pom­mi? –Katso alue­val­tuu­tet­tu­jen si­don­nai­suu­det jutusta

05.02.2022 12:00
Tilaajille
Puolueet sopuun Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston keskeisistä paikoista: Keskusta ottaa valtuuston, hallituksen ja lähes kaikkien lautakuntien puheenjohtajuudet

Puo­lueet sopuun Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuus­ton kes­kei­sis­tä pai­kois­ta: Kes­kus­ta ottaa val­tuus­ton, hal­li­tuk­sen ja lähes kaik­kien lau­ta­kun­tien pu­heen­joh­ta­juu­det

29.01.2022 13:35
Eine Fältin suuntana eduskuntavaalit

Eine Fältin suun­ta­na edus­kun­ta­vaa­lit

29.01.2022 09:00
Tilaajille
Kymmenen Siikajokivarren ehdokasta sai lisää ääniä – Mäkisalon äänimäärä nousi kahdeksalla ja Louetin seitsemällä

Kym­me­nen Sii­ka­jo­ki­var­ren eh­do­kas­ta sai lisää ääniä – Mä­ki­sa­lon ää­ni­mää­rä nousi kah­dek­sal­la ja Louetin seit­se­mäl­lä

03.02.2022 15:25
Tilaajille
Tarkastuslaskenta toi keskustalle yhden lisäpaikan – oululainen Merja Rasinkangas nousee aluevaltuustoon: "Tämä on aivan huikea juttu!"

Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan – ou­lu­lai­nen Merja Ra­sin­kan­gas nousee alue­val­tuus­toon: "Tämä on aivan huikea juttu!"

27.01.2022 17:17
Tilaajille
12 lääkäriä ja 13 sairaanhoitajaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa – "Meitä sosiaalialan asiantuntijoita oli valittujen joukossa yllättävän vähän"

12 lää­kä­riä ja 13 sai­raan­hoi­ta­jaa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­val­tuus­tos­sa – "Meitä so­siaa­li­alan asian­tun­ti­joi­ta oli va­lit­tu­jen jou­kos­sa yl­lät­tä­vän vähän"

25.01.2022 06:00
Tilaajille
Aluevaltuutetuista 13:lla on yrittäjätausta

Alue­val­tuu­te­tuis­ta 13:lla on yrit­tä­jä­taus­ta

25.01.2022 06:00
Tilaajille
Katso äänimäärät: Näin Siikajokilaakson alueen ehdokkaat pärjäsivät vaaleissa

Katso ää­ni­mää­rät: Näin Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen eh­dok­kaat pär­jä­si­vät vaa­leis­sa

24.01.2022 15:00
Tilaajille
Esa Lehto odotti tuloslaskennan loppuun ennen kuin uskoi läpimenoon – aluevaltuutetun roolissa maakunnan asioihin perehtymään

Esa Lehto odotti tu­los­las­ken­nan loppuun ennen kuin uskoi lä­pi­me­noon – alue­val­tuu­te­tun roo­lis­sa maa­kun­nan asioi­hin pe­reh­ty­mään

24.01.2022 13:53
Tilaajille
Pyhännän äänestysinto piti loppuun saakka, keskusta alueen ykkönen

Py­hän­nän ää­nes­tys­in­to piti loppuun saakka, kes­kus­ta alueen ykkönen

24.01.2022 10:47
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan 79:n aluevaltuutetun tiukka työ alkaa heti, vaikka virallisesti toimikausi alkaa maaliskuun alussa – "Kireä aikataulu, mutta haaste on tunnistettu"

Poh­jois-Poh­jan­maan 79:n alue­val­tuu­te­tun tiukka työ alkaa heti, vaikka vi­ral­li­ses­ti toi­mi­kau­si alkaa maa­lis­kuun alussa – "Kireä ai­ka­tau­lu, mutta haaste on tun­nis­tet­tu"

24.01.2022 06:00
Tilaajille
Oululaisilla vahva rooli uudessa aluevaltuustossa – katso, mistä päin maakuntaa Pohjois-Pohjanmaan uudet valtuutetut tulevat

Ou­lu­lai­sil­la vahva rooli uudessa alue­val­tuus­tos­sa – katso, mistä päin maa­kun­taa Poh­jois-Poh­jan­maan uudet val­tuu­te­tut tulevat

27.01.2022 16:40
Tilaajille
Kaisa Louet Siikalatvalta ja Esa Lehto Siikajoelta aluevaltuustoon – Louet keräsi 789 ääntä ja Lehto 735

Kaisa Louet Sii­ka­lat­val­ta ja Esa Lehto Sii­ka­joel­ta alue­val­tuus­toon – Louet keräsi 789 ääntä ja Lehto 735

24.01.2022 07:45
Tilaajille
Keskusta juhli Pohjois-Pohjanmaalla – puolue sai eniten ääniä kaikissa alueen kunnissa, paikkoja 32

Kes­kus­ta juhli Poh­jois-Poh­jan­maal­la – puolue sai eniten ääniä kai­kis­sa alueen kun­nis­sa, paik­ko­ja 32

24.01.2022 00:11
Tilaajille
Siikajokisista 538 Esa Lehdon takana

Sii­ka­jo­ki­sis­ta 538 Esa Lehdon takana

23.01.2022 23:02
Tilaajille
Matti Leiviskä keräsi Pyhännältä korkeimman äänisaaliin – Eini Fält sai Pyhännältä viisi ääntä, mutta maakunnasta 312

Matti Lei­vis­kä keräsi Py­hän­näl­tä kor­keim­man ää­ni­saa­liin – Eini Fält sai Py­hän­näl­tä viisi ääntä, mutta maa­kun­nas­ta 312

24.01.2022 10:09
Tilaajille