Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­li­suu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Hyvä va­rau­tu­mi­nen hel­pot­taa vi­ran­omais­ten työtä krii­si­ti­lan­tees­sa – täl­lai­nen on 72 tunnin suun­ni­tel­ma, joka kan­sa­lais­ten tulisi muistaa

Monelle voi olla epäselvää, kuinka oman kodin ilmanvaihto suljetaan. Kaapissa kannattaa säilyttää säilykkeiden rinnalla myös pullovettä.

Pelastusviranomaisten ja -järjestöjen kokoama Varautumissuositus 72 tuntia ohjeistaa, kuinka kaikki voivat varautua poikkeustilanteeseen. Se kertoo nimensä mukaisesti, millaisia asioita tulee ottaa huomioon, jotta selviäisi kolmen vuorokauden ajan esimerkiksi pitkittyneestä sähkökatkoksesta.

Sisäministeriön pelastusosaston mukaan oma-aloitteinen varautuminen lisää yhteiskunnan valmiutta ja helpottaa viranomaisten työtä kriisitilanteessa. Viranomaisten resursseja saatetaan joutua priorisoimaan eniten apua tarvitseviin kohteisiin.