Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointi
Viikko
Vahvuuksien avulla kiinni haasteisiin - Lapset puheeksi  -menetelmä näkee vahvuuksia ihan kaikissa

Vah­vuuk­sien avulla kiinni haas­tei­siin - Lapset pu­heek­si -me­ne­tel­mä näkee vah­vuuk­sia ihan kai­kis­sa

06.02.2023 15:00 3
Tilaajille
Valaistu ylivuotopato ilahduttaa Ruukin Yrityspuistoon kulkevia – katso juttuun liitetty video

Va­lais­tu yli­vuo­to­pa­to ilah­dut­taa Ruukin Yri­tys­puis­toon kul­ke­via – katso juttuun lii­tet­ty video

05.02.2023 12:00
Tilaajille
Osaatko elvyttää? Uskallatko elvyttää? Sydänliitto kaipaa vastaajia kyselytutkimukseen

Osaatko el­vyt­tää? Us­kal­lat­ko el­vyt­tää? Sy­dän­liit­to kaipaa vas­taa­jia ky­se­ly­tut­ki­muk­seen

04.02.2023 09:00
Hiirenkorvan päiväkodin Touhulassa 2–4-vuotiaat ovat tehneet pahvilaatikoista robotteja. Robottitaidetta esittelivät muun muassa Leevi, Matias ja Otto.

Hii­ren­kor­van päi­vä­ko­din Tou­hu­las­sa 2–4-vuo­tiaat ovat tehneet pah­vi­laa­ti­kois­ta ro­bot­te­ja. Ro­bot­ti­tai­det­ta esit­te­li­vät muun muassa Leevi, Matias ja Otto.

07:21
Tilaajille
Siikajoenkylällä kuultiin ankeita faktoja – Siikapirtin toiminta loppuu, koska päteviä tekijöitä ei ole

Sii­ka­joen­ky­läl­lä kuul­tiin ankeita faktoja – Sii­ka­pir­tin toi­min­ta loppuu, koska päteviä te­ki­jöi­tä ei ole

02.02.2023 15:00 1
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 15:41
Tilaajille
Sähkötön koulupäivä olisi tunnelmallinen – sähkökatkoihin on varauduttu sivistystoimen yksiköissä

Säh­kö­tön kou­lu­päi­vä olisi tun­nel­mal­li­nen – säh­kö­kat­koi­hin on va­rau­dut­tu si­vis­tys­toi­men yk­si­köis­sä

01.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Sukupuoli ei ole mielipidekysymys
Lukijalta Kolumni

Su­ku­puo­li ei ole mie­li­pi­de­ky­sy­mys

01.02.2023 07:00
Tilaajille
Miksi vanhuksia pompotellaan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi van­huk­sia pom­po­tel­laan?

01.02.2023 06:00 1
Tilaajille
Ei pelkkää kermavaahdossa kellumista
Kolumni

Ei pelkkää ker­ma­vaah­dos­sa kel­lu­mis­ta

01.02.2023 05:30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Riikka Teeriaho vapaa-ajanohjaajasta Pyhännän kunnan hyvinvointikoordinaattoriksi

Riikka Tee­ri­aho va­paa-ajan­oh­jaa­jas­ta Py­hän­nän kunnan hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­rik­si

30.01.2023 18:00
Tilaajille
Vauvavuonna 2022 Siikajokivarteen syntyi 105 lasta – vuoden 2023 syntyvyys vielä arvailujen varassa

Vau­va­vuon­na 2022 Sii­ka­jo­ki­var­teen syntyi 105 lasta – ­vuo­den 2023 syn­ty­vyys vielä ar­vai­lu­jen varassa

29.01.2023 12:00
Tilaajille
Tervetuloa yhteiselle aterialle

Ter­ve­tu­loa yh­tei­sel­le ate­rial­le

28.01.2023 18:00
Tilaajille
Viime vuonna Suomessa kuoli eniten ihmisiä sotavuosien jälkeen ja elinajanodote laski reilusti – syntyvyys ennätyksellisen alhainen

Viime vuonna Suo­mes­sa kuoli eniten ihmisiä so­ta­vuo­sien jälkeen ja elin­ajan­odo­te laski rei­lus­ti – syn­ty­vyys en­nä­tyk­sel­li­sen al­hai­nen

28.01.2023 09:00
Pohde on yhtenäistänyt omaishoidon toimintoja

Pohde on yh­te­näis­tä­nyt omais­hoi­don toi­min­to­ja

26.01.2023 06:00
Tilaajille
Asukkaiden potilastiedot ovat siirtyneet hyvinvointialueille - kuittaa Omakannassa ilmoitus tietojesi käytöstä

Asuk­kai­den po­ti­las­tie­dot ovat siir­ty­neet hy­vin­voin­ti­alueil­le - kuittaa Oma­kan­nas­sa il­moi­tus tie­to­je­si käy­tös­tä

25.01.2023 15:00
Tilaajille
Tapaus Siikapirtti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tapaus Sii­ka­pirt­ti

25.01.2023 06:00
Tilaajille
Myllytuotot useamman iloksi
Pääkirjoitus

Myl­ly­tuo­tot useam­man iloksi

24.01.2023 23:00 2
Tilaajille
OYSissa on yksikkö, jonka sijaintia ei kerrota ulkopuolisille – He tuntevat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

OYSissa on yk­sik­kö, jonka si­jain­tia ei kerrota ul­ko­puo­li­sil­le – He tun­te­vat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

22.01.2023 06:00
Tilaajille
Lihaskunto kohdilleen myös lantionpohjassa, vatsalihasten erkaumaa hoidetaan treenillä

Li­has­kun­to koh­dil­leen myös lan­tion­poh­jas­sa, vat­sa­li­has­ten er­kau­maa hoi­de­taan tree­nil­lä

20.01.2023 18:00
Tilaajille