Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Kesään kuuluu iloa, eloa, oloa ja onnea
Lukijalta Kolumni

Kesään kuuluu iloa, eloa, oloa ja onnea

06:00
Tilaajille
Viikko
Kuurankukassa kaikki ovat yhtä suurta perhettä

Kuu­ran­ku­kas­sa kaikki ovat yhtä suurta per­het­tä

05.06.2023 18:00
Tilaajille
Kaksi vuosikymmentä sitten Raahessa aloittanut toimintamalli on nyt esimerkkinä koko hyvinvointialueella

Kaksi vuo­si­kym­men­tä sitten Raa­hes­sa aloit­ta­nut toi­min­ta­mal­li on nyt esi­merk­ki­nä koko hy­vin­voin­ti­alueel­la

02.06.2023 18:00
Tilaajille
Pyhännän kunnanjohtaja kommentoi kunnan rakennusinvestointeja ja koulun kohtaloa – "Haluan laittaa vähän jäitä hattuun tästä aiheesta"

Py­hän­nän kun­nan­joh­ta­ja kom­men­toi kunnan ra­ken­nus­in­ves­toin­te­ja ja koulun koh­ta­loa – "Haluan laittaa vähän jäitä hattuun tästä ai­hees­ta"

01.06.2023 09:00
Tilaajille
Epävarmuus leimaa Pohteen taloutta – ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän, sillä alueella on pula lääkäreistä ja hoitajista

Epä­var­muus leimaa Pohteen ta­lout­ta – os­to­pal­ve­lu­ja on jou­dut­tu käyt­tä­mään suun­ni­tel­tua enem­män, sillä alueel­la on pula lää­kä­reis­tä ja hoi­ta­jis­ta

01.06.2023 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pyhännän HYTE-ryhmälle selkeä työtehtävä – ehkäisevän päihdetyön työryhmä nimettiin

Py­hän­nän HY­TE-ryh­mäl­le selkeä työ­teh­tä­vä – eh­käi­se­vän päih­de­työn työ­ryh­mä ni­met­tiin

28.05.2023 09:00
Tilaajille
Pulkkilan liikuntatapahtumassa riitti menoa – pomppulinnaan jonotettiin jo ennen tapahtuman alkua

Pulk­ki­lan lii­kun­ta­ta­pah­tu­mas­sa riitti menoa – pomp­pu­lin­naan jo­no­tet­tiin jo ennen ta­pah­tu­man alkua

27.05.2023 14:00
Tilaajille
Hyvinvoinnin kuntakortin mukaan Siikalatvalla on parannettavaa –paljon on tehty, mutta kehitettävääkin löytyy

Hy­vin­voin­nin kun­ta­kor­tin mukaan Sii­ka­lat­val­la on pa­ran­net­ta­vaa –­pal­jon on tehty, mutta ke­hi­tet­tä­vää­kin löytyy

27.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoen Pelastakaa Lapset etsii apuvoimia – heinäkuussa tarkoitus järjestää lasten hupipäivä

Sii­ka­joen Pe­las­ta­kaa Lapset etsii apu­voi­mia – hei­nä­kuus­sa tar­koi­tus jär­jes­tää lasten hu­pi­päi­vä

27.05.2023 09:00
Tilaajille
Hoksauttaja on ollut kaikkien oppilaitten paras kaveri – Paavolan ja Luohuan hoksauttaja Meri kokee tehneensä tärkeää työtä

Hok­saut­ta­ja on ollut kaik­kien op­pi­lait­ten paras kaveri – Paa­vo­lan ja Luohuan hok­saut­ta­ja Meri kokee teh­neen­sä tärkeää työtä

25.05.2023 18:00
Tilaajille
Ensimmäinen yhteinen uuden yläkoulu talvi takana – pienemmät ryhmäkoot helpottaisivat arkea

En­sim­mäi­nen yh­tei­nen uuden ylä­kou­lu talvi takana – pie­nem­mät ryh­mä­koot hel­pot­tai­si­vat arkea

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Nyt on Siikajokivarressa kesä
Pääkirjoitus

Nyt on Sii­ka­jo­ki­var­res­sa kesä

23.05.2023 23:00
Tilaajille
Siikalatvalla Hyvän Tekemisen viikko – viikko starttasi Rantsilassa nallesairaalalla

Sii­ka­lat­val­la Hyvän Te­ke­mi­sen viikko – viikko start­ta­si Rant­si­las­sa nal­le­sai­raa­lal­la

23.05.2023 09:00
Tilaajille
Vammaispalvelulain mukaisten taksikyytien omavastuita on selvitelty jälkikäteen – asiakkaille on annettu maksuaikaa

Vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kais­ten tak­si­kyy­tien oma­vas­tui­ta on sel­vi­tel­ty jäl­ki­kä­teen – a­siak­kail­le on annettu mak­su­ai­kaa

23.05.2023 06:00
Tilaajille
Aikasten miesten konsertti onnistui
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­kas­ten miesten kon­sert­ti on­nis­tui

22.05.2023 15:12
Tilaajille
Pohde antoi ohjeet omavastuiden laskutukseen – yhtenäinen käytäntö koko maakunnassa 1. kesäkuuta alkaen

Pohde antoi ohjeet oma­vas­tui­den las­ku­tuk­seen – yh­te­näi­nen käy­tän­tö koko maa­kun­nas­sa 1. ke­sä­kuu­ta alkaen

22.05.2023 12:08 2
Tilaajille
Keikkatyöläiset kärsivät Pohteen tietohallinnon ruuhkasta – Kiireelle ei heti näy loppua, sillä alueiden perintönä tuli noin 1000 erilaista tietojärjestelmää

Keik­ka­työ­läi­set kär­si­vät Pohteen tie­to­hal­lin­non ruuh­kas­ta – Kii­reel­le ei heti näy loppua, sillä aluei­den pe­rin­tö­nä tuli noin 1000 eri­lais­ta tie­to­jär­jes­tel­mää

22.05.2023 09:00
Tilaajille
Lastenmusiikkiyhtye Apinaorkesteri heitti ensimmäisen keikkansa Rantsilassa MLL:n Rantsilan yhdistyksen kutsumana lasten iloksi. Keikka alkoi hauskasti J. Karjalaisen Apinaorkesterin sävelin ja orkesterin esittelyksi muokatulla sanoituksella.

Las­ten­mu­siik­ki­yh­tye Api­na­or­kes­te­ri heitti en­sim­mäi­sen keik­kan­sa Rant­si­las­sa MLL:n Rant­si­lan yh­dis­tyk­sen kut­su­ma­na lasten iloksi. Keikka alkoi haus­kas­ti J. Kar­ja­lai­sen Api­na­or­kes­te­rin sävelin ja or­kes­te­rin esit­te­lyk­si muo­ka­tul­la sa­noi­tuk­sel­la.

21.05.2023 08:11
Tilaajille
Siikajoen kunnan valtuustoryhmien lausunto sotekeskusten tarpeellisuudesta sekä määrästä Siikajoen kunnassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen kunnan val­tuus­to­ryh­mien lau­sun­to so­te­kes­kus­ten tar­peel­li­suu­des­ta sekä mää­räs­tä Sii­ka­joen kun­nas­sa

19.05.2023 13:23
Huomaa hyvä kaikissa – Siikalatvan varhaiskasvatuksen tavoitteena on positiivisen järjestämistavan omaksuminen

Huomaa hyvä kai­kis­sa – ­Sii­ka­lat­van var­hais­kas­va­tuk­sen ta­voit­tee­na on po­si­tii­vi­sen jär­jes­tä­mis­ta­van omak­su­mi­nen

17.05.2023 15:00
Tilaajille