Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Hyvinvointi
Viikko
Mykänmäen rantamaisemat avautuvat pitkospuureitiksi

My­kän­mäen ran­ta­mai­se­mat avau­tu­vat pit­kos­puu­rei­tik­si

03.10.2022 12:00
Tilaajille
Valtakunnallinen vanhustenviikko 2.–9.10. – teemana oikeus päästä ulos luontoon

Val­ta­kun­nal­li­nen van­hus­ten­viik­ko 2.–9.10. – teemana oikeus päästä ulos luon­toon

03.10.2022 11:25
NeuvoRassin toiminta starttaa pian Ruukissa – kysyjät ohjataan oikean palvelun luo

Neu­vo­Ras­sin toi­min­ta start­taa pian Ruu­kis­sa – kysyjät oh­ja­taan oikean pal­ve­lun luo

03.10.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatva panostaa ennaltaehkäisyyn – uusi palvelupolku tukee erilaisissa arjen haasteissa kaikenikäisiä kuntalaisia

Sii­ka­lat­va pa­nos­taa en­nal­ta­eh­käi­syyn – uusi pal­ve­lu­pol­ku tukee eri­lai­sis­sa arjen haas­teis­sa kai­ken­ikäi­siä kun­ta­lai­sia

02.10.2022 15:00
Tilaajille
Kotimaisten kielten keskuksen johtaja Leena Nissilä – monipuoliseen lukutaitoon satsattava

Ko­ti­mais­ten kielten kes­kuk­sen johtaja Leena Nissilä – mo­ni­puo­li­seen lu­ku­tai­toon sat­sat­ta­va

02.10.2022 06:00
Tilaajille
Hyvinvointi-vanhempainillalle suunnitteilla jatkoa – Kälkäiset osallistuivat kolmen sukupolven voimin

Hy­vin­voin­ti-van­hem­pai­nil­lal­le suun­nit­teil­la jatkoa – Käl­käi­set osal­lis­tui­vat kolmen su­ku­pol­ven voimin

01.10.2022 19:43
Tilaajille
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? tutkija Sirkka Rissanen tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? tutkija Sirkka Ris­sa­nen tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Kuukausi
Ihan pakko päästä uimaan talvellakin – kylmä kylpy virkistää ja poistaa stressiä

Ihan pakko päästä uimaan tal­vel­la­kin – kylmä kylpy vir­kis­tää ja poistaa stres­siä

22.09.2022 18:00
Tilaajille
Vuosittainen nälkäpäiväkeräys käyntiin torstaina – viime vuonna apua annettiin Oulun piirin alueella 26 tilanteessa, joista suurin osa oli tulipaloja

Vuo­sit­tai­nen näl­kä­päi­vä­ke­räys käyn­tiin tors­tai­na – viime vuonna apua an­net­tiin Oulun piirin alueel­la 26 ti­lan­tees­sa, joista suurin osa oli tu­li­pa­lo­ja

22.09.2022 09:00
Vuoden kansanterveyspalkinto myönnettiin K-Marketien Kiusaamisvapaa vyöhyke -toimintamallille

Vuoden kan­san­ter­veys­pal­kin­to myön­net­tiin K-Mar­ke­tien Kiu­saa­mis­va­paa vyöhyke -toi­min­ta­mal­lil­le

21.09.2022 09:00
Tilaajille
Kummat loppuvat enemmin, rahat vai resurssit?
Lukijalta Kolumni

Kummat lop­pu­vat enem­min, rahat vai re­surs­sit?

21.09.2022 16:10
Tilaajille
Innostuminen on parasta muistilannoitetta aivoille

In­nos­tu­mi­nen on parasta muis­ti­lan­noi­tet­ta ai­voil­le

19.09.2022 09:00
Tilaajille
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin – kommentoi järjestämissuunnitelmaa syyskuun loppuun mennessä

Nyt on mah­dol­li­suus vai­kut­taa hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lui­hin – kom­men­toi jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa syys­kuun loppuun men­nes­sä

16.09.2022 08:24
Sote-palvelujen järjestämissuunnitelman luonnos lausuntokierroksella – luonnoksen mukaan Ruukista vähenee 14 laitospaikkaa

So­te-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luonnos lau­sun­to­kier­rok­sel­la – luon­nok­sen mukaan Ruu­kis­ta vähenee 14 lai­tos­paik­kaa

15.09.2022 15:44
Tilaajille
Syysmasennuksen ja ikävän torjuntaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syys­ma­sen­nuk­sen ja ikävän tor­jun­taa

14.09.2022 06:00
Tilaajille
Uupumus toi uuden alun elämään – nyt Pauli Karhumaa nauttii tekemisestään

Uupumus toi uuden alun elämään – nyt Pauli Kar­hu­maa nauttii te­ke­mi­ses­tään

09.09.2022 18:00
Tilaajille
Pyhäntäset - mars rappusille!

Py­hän­tä­set - mars rap­pu­sil­le!

09.09.2022 09:00
Tilaajille
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

08.09.2022 18:00
Tilaajille
Väriä joka sielun sopukkaan
Kolumni

Väriä joka sielun so­puk­kaan

13.09.2022 08:37
Tilaajille
Vanhemmat
Miksi jotain sairautta yhä hävetään?
Kolumni

Miksi jotain sai­raut­ta yhä hä­ve­tään?

31.08.2022 06:00
Tilaajille