Tilaajille

Jo­ki­pe­las­tuk­sel­le 185 766 euroa ke­hi­tys­hank­kee­seen – tar­koi­tus sel­vit­tää, miten pe­las­tus­lai­tos voisi tukea so­pi­mus­pa­lo­kun­tia

Jokipelastuksen juuri alkanut kehityshanke tähtää elinvoimaiseen sopimuspalokuntatoimintaan.
Jokipelastuksen juuri alkanut kehityshanke tähtää elinvoimaiseen sopimuspalokuntatoimintaan.
Kuva: Kirsi Junttila

Palosuojelurahasto on myöntänyt Jokilaaksojen pelastuslaitokselle 185 766 euron avustuksen sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittämishankkeeseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 230 000 euroa, josta pelastuslaitoksen omarahoituksen osuus on noin 44 000 euroa.

Hanke alkaa täysipainoisesti huhtikuussa 2021 ja kestää tammikuuhun 2023 saakka. Hankkeen projektipäälliköksi on valittu Jenika Ylikauppila Jokilaaksojen pelastuslaitokselta. Ylikauppilalla on sopimuspalokuntataustaa Oulaisista ja Kalajoelta. Päällystötehtäviin kouluttauduttuaan hän on toiminut palomestarina Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella.