Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Kaikki Sii­ka­joen päät­tä­jät ve­toa­vat, ettei ketään tule syyl­lis­tää Uk­rai­nan ti­lan­tees­ta syn­ty­pe­rän tai kielen vuoksi

Siikajoen kunnan päättäjät ovat tehneet kaikille kuntalaisille vetoomuksen. Se koskee sitä, ettei ketään tule syyllistää Ukrainan tilanteesta syntyperän tai kielen vuoksi. Vetoomuksessa sanotaan, että jokaisella on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Lisäksi päättäjät kiittävät kuntalaisia auttavaisuudesta apua tarvitsevia kohtaan.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kaikki kunnassa toimivat poliittiset valtuustoryhmät, eli keskusta, perussuomalaiset, sosialidemokraatit, vasemmistoliitto ja kokoomus.