Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa, tee il­moi­tus tästä.

Siikajoki
Viimeisin 24 tuntia
Susi liikkui Ruukin taajamassa – koulukeskuksen sivuitse arvioidaan kulkeneen ylivuotisen pennun

Susi liikkui Ruukin taa­ja­mas­sa – kou­lu­kes­kuk­sen si­vuit­se ar­vioi­daan kul­ke­neen yli­vuo­ti­sen pennun

27.10.2021 15:31
Tilaajille
Karhu ja auto törmäilivät Revonlahdella – kontio selvisi vähillä vammoilla

Karhu ja auto tör­mäi­li­vät Re­von­lah­del­la – kontio selvisi vähillä vam­moil­la

27.10.2021 13:13
Tilaajille
Kuntalaisten budjetointiin osallistaminen toteutuu kunnissa eri muodoissa – lue, kuinka Pyhännällä, Siikalatvalla ja Siikajoella kuntalaiset pääsevät mukaan osallistuvaan budjetointiin

Kun­ta­lais­ten bud­je­toin­tiin osal­lis­ta­mi­nen to­teu­tuu kun­nis­sa eri muo­dois­sa – lue, kuinka Py­hän­näl­lä, Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la kun­ta­lai­set pää­se­vät mukaan osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin

27.10.2021 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Raahen seutukunnan vuoden yrittäjät on palkittu

Raahen seu­tu­kun­nan vuoden yrit­tä­jät on pal­kit­tu

25.10.2021 21:00
Tilaajille
Siikajoen vuoden yrittäjä -palkinto meni metsään – metsäkoneurakoijat Petri ja Lasse Svensk palkittiin hyvästä työstä

Sii­ka­joen vuoden yrit­tä­jä -pal­kin­to meni metsään – met­sä­ko­ne­ura­koi­jat Petri ja Lasse Svensk pal­kit­tiin hyvästä työstä

25.10.2021 20:00
Tilaajille
He veivät tarinansa mukanaan – Sakarinmäen vainajat saatettiin haudan lepoon

He veivät ta­ri­nan­sa mu­ka­naan – Sa­ka­rin­mäen vai­na­jat saa­tet­tiin haudan lepoon

22.10.2021 14:45
Tilaajille
Luke jatkaa navetointia Ruukissa – toimipaikka ottaa kehitysharppauksen

Luke jatkaa na­ve­toin­tia Ruu­kis­sa – toi­mi­paik­ka ottaa ke­hi­tys­harp­pauk­sen

20.10.2021 15:00
Tilaajille
Siikajoen Pelastakaa Lapset 60 vuotta – takana paljon työtä lasten ja perheiden hyväksi

Sii­ka­joen Pe­las­ta­kaa Lapset 60 vuotta – takana paljon työtä lasten ja per­hei­den hyväksi

19.10.2021 06:00
Tilaajille
Elisan 5G-verkko laajenee Pohjois-Pohjanmaalla  – Siikajoella ja Siikalatvalla palvelu toimii tässä vaiheessa keskustojen alueella

Elisan 5G-verk­ko laa­je­nee Poh­jois-Poh­jan­maal­la  – Sii­ka­joel­la ja Sii­ka­lat­val­la palvelu toimii tässä vai­hees­sa kes­kus­to­jen alueel­la

18.10.2021 09:00
Tilaajille
Siikajokilaakson kuntoilutempaus järjestetään jo 11. kerran – neljän viikon mittainen haaste starttaa tänään

Sii­ka­jo­ki­laak­son kun­toi­lu­tem­paus jär­jes­te­tään jo 11. kerran – neljän viikon mit­tai­nen haaste start­taa tänään

18.10.2021 06:00
Tilaajille
Ruukin Sakarinmäen pääkallo ei säikäyttänyt löytäjäänsä – lapsi luuli kalloa vanhaksi kahvipannuksi

Ruukin Sa­ka­rin­mäen pää­kal­lo ei säi­käyt­tä­nyt löy­tä­jään­sä – lapsi luuli kalloa van­hak­si kah­vi­pan­nuk­si

15.10.2021 06:00
Tilaajille
Nuorisotalo Ruorilla uusia kasvoja –  työ nuorten kanssa tärkeää ennaltaehkäisyä

Nuo­ri­so­ta­lo Ruo­ril­la uusia kasvoja – työ nuorten kanssa tärkeää en­nal­ta­eh­käi­syä

14.10.2021 16:00
Tilaajille
Luonnosta voimaa vanhuksille – Siikapirtillä luonto tuli sisälle asti

Luon­nos­ta voimaa van­huk­sil­le – Sii­ka­pir­til­lä luonto tuli sisälle asti

11.10.2021 11:21
Tilaajille
Lapset löysivät hautakiven Revonlahden Rumparista – kiviä löytynyt myös Kirkkokukkulalta

Lapset löy­si­vät hau­ta­ki­ven Re­von­lah­den Rum­pa­ris­ta – kiviä löy­ty­nyt myös Kirk­ko­kuk­ku­lal­ta

08.10.2021 06:00
Tilaajille
Ruukin koronapositiivisen kotihoitajan tartunta lähtöisin Leppiksen ryppäästä – lasten tartuntoja saattaa vielä tulla lisää

Ruukin ko­ro­na­po­si­tii­vi­sen ko­ti­hoi­ta­jan tar­tun­ta läh­töi­sin Lep­pik­sen ryp­pääs­tä – lasten tar­tun­to­ja saattaa vielä tulla lisää

07.10.2021 11:34
Tilaajille
Paavolasta liikkeelle lähtenyt koronatartuntaketju on rauhoittunut – tartuntatautilääkäri painottaa rokotuksen ottamisen tärkeyttä

Paa­vo­las­ta liik­keel­le läh­te­nyt ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­ju on rau­hoit­tu­nut – tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri pai­not­taa ro­ko­tuk­sen ot­ta­mi­sen tär­keyt­tä

06.10.2021 14:16
Tilaajille
Ruukin aseman purkutyöt käynnissä – kiinteistön paikka maisemoidaan

Ruukin aseman pur­ku­työt käyn­nis­sä – kiin­teis­tön paikka mai­se­moi­daan

04.10.2021 18:00
Tilaajille
Tragikoominen näytelmä miehen elämästä – Ruukin Näyttämöllä tehtiin elämänmakuinen näytelmä improvisointiharjoituksilla

Tra­gi­koo­mi­nen näy­tel­mä miehen elä­mäs­tä – Ruukin Näyt­tä­möl­lä tehtiin elä­män­ma­kui­nen näy­tel­mä imp­ro­vi­soin­ti­har­joi­tuk­sil­la

29.09.2021 09:00
Tilaajille
Vanhasta koulusta leirikeskus 50 vuotta sitten – Siikatörmällä on järjestetty jo tuhansia leirejä

Van­has­ta kou­lus­ta lei­ri­kes­kus 50 vuotta sitten – Sii­ka­tör­mäl­lä on jär­jes­tet­ty jo tu­han­sia leirejä

29.09.2021 06:00 1
Tilaajille