Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajoki
Viimeisin 12 tuntia
Paavolassa Fingerroosien pihassa tuli irti kolme kertaa – toukokuun viimeisestä viikonlopusta tuli kauhujen viikonloppu

Paa­vo­las­sa Fin­ger­roo­sien pihassa tuli irti kolme kertaa – tou­ko­kuun vii­mei­ses­tä vii­kon­lo­pus­ta tuli kau­hu­jen vii­kon­lop­pu

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Taide osaksi arkea taidepilottien avulla – tarkoituksena luoda kuntiin eloa ja iloa

Taide osaksi arkea tai­de­pi­lot­tien avul­la – ­tar­koi­tuk­se­na luoda kuntiin eloa ja iloa

05.06.2023 12:30
Tilaajille
Kreivinsaaren talkoot aina kotiolot voittaa – aluksi juodaan nisukahvit ja lopuksi grillataan makkaraa

Krei­vin­saa­ren talkoot aina ko­ti­olot voittaa – aluksi juodaan ni­su­kah­vit ja lopuksi gril­la­taan mak­ka­raa

30.05.2023 18:00
Tilaajille
Kun päivä pitenee, sähkölasku lyhenee – Severinkankaan syksyllä asennetut aurinkopaneelit sytkyttävät sähköä myyntiin

Kun päivä pi­te­nee, säh­kö­las­ku lyhenee – Se­ve­rin­kan­kaan syk­syl­lä asen­ne­tut au­rin­ko­pa­nee­lit syt­kyt­tä­vät sähköä myyn­tiin

30.05.2023 09:00
Tilaajille
Revonlahden koulun oppilaita kävi Erasmus-vaihdossa Islannissa – sikäläisessä koulussa käytettiin tabletteja, syötiin hyvää, mutta maksullista ruokaa ja tultiin hyvin toimeen englannilla

Re­von­lah­den koulun op­pi­lai­ta kävi Eras­mus-vaih­dos­sa Is­lan­nis­sa – si­kä­läi­ses­sä kou­lus­sa käy­tet­tiin tab­let­te­ja, syötiin hyvää, mutta mak­sul­lis­ta ruokaa ja tultiin hyvin toimeen eng­lan­nil­la

29.05.2023 18:00
Tilaajille
Vanhatalo ampui uuden SM-ennätyksen

Van­ha­ta­lo ampui uuden SM-en­nä­tyk­sen

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoen kesätapahtumissa jokaiselle jotakin

Sii­ka­joen ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa jo­kai­sel­le jotakin

27.05.2023 15:00
Tilaajille
Kaksi uutta pappia aloittaa työt  –Jeskasen ja Väänäsen pappisvihkimys 11. kesäkuuta

Kaksi uutta pappia aloit­taa työt –Jes­ka­sen ja Vää­nä­sen pap­pis­vih­ki­mys 11. ke­sä­kuu­ta

26.05.2023 10:53
Tilaajille
Työttömien määrä laski Siikajoella

Työt­tö­mien määrä laski Sii­ka­joel­la

26.05.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoella piharakennus paloi ja navettarakennus kärsi vahinkoja, palokunta sai estettyä leviämisen omakotitaloon

Sii­ka­joel­la pi­ha­ra­ken­nus paloi ja na­vet­ta­ra­ken­nus kärsi va­hin­ko­ja, pa­lo­kun­ta sai es­tet­tyä le­viä­mi­sen oma­ko­ti­ta­loon

26.05.2023 08:02
Pohde antoi ohjeet omavastuiden laskutukseen – yhtenäinen käytäntö koko maakunnassa 1. kesäkuuta alkaen

Pohde antoi ohjeet oma­vas­tui­den las­ku­tuk­seen – yh­te­näi­nen käy­tän­tö koko maa­kun­nas­sa 1. ke­sä­kuu­ta alkaen

22.05.2023 12:08 2
Tilaajille
Meressä kelluikin merimerkki

Meressä kel­lui­kin me­ri­merk­ki

19.05.2023 05:30
Tilaajille
Suomen Kennelliitto etsii maan koiraystävällisintä kuntaa – onko Siikajoella aineksia siihen?

Suomen Ken­nel­liit­to etsii maan koi­ra­ys­tä­väl­li­sin­tä kuntaa – onko Sii­ka­joel­la ai­nek­sia siihen?

18.05.2023 18:00
Tilaajille
Kahta henkilöä epäillään rikoksesta Ruukin hevoskeskuksen tutkinnassa – eläinten väkivaltainen kohtelu oli toistuvaa ja jatkui vuosia

Kahta hen­ki­löä epäil­lään ri­kok­ses­ta Ruukin he­vos­kes­kuk­sen tut­kin­nas­sa – eläin­ten vä­ki­val­tai­nen kohtelu oli tois­tu­vaa ja jatkui vuosia

16.05.2023 14:14
Tilaajille
Siikajoen suurimmalla voimalatyömaalla koneet käyvät – Kasitien varteen rakennetaan 38 tuulivoimalaa

Sii­ka­joen suu­rim­mal­la voi­ma­la­työ­maal­la koneet käyvät – Ka­si­tien varteen ra­ken­ne­taan 38 tuu­li­voi­ma­laa

16.05.2023 09:00
Tilaajille
Jari kohtasi naaraasta kamppailleet kyykoiraat – katso videolta, miten kohtaamisessa kävi

Jari kohtasi naa­raas­ta kamp­pail­leet kyy­koi­raat – katso vi­deol­ta, miten koh­taa­mi­ses­sa kävi

15.05.2023 15:45
Tilaajille
Rannikon pieniä terveysasemia tarvitaan jatkossakin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ran­ni­kon pieniä ter­veys­ase­mia tar­vi­taan jat­kos­sa­kin

11.05.2023 18:00
Vuokra on monen tekijän summa – Siikajokivarren kunnissa maltilliset vuokrat

Vuokra on monen tekijän summa – Sii­ka­jo­ki­var­ren kun­nis­sa mal­til­li­set vuokrat

10.05.2023 06:00 2
Tilaajille
Kari-Pekka Tuhkala myi nuorisokotinsa Siikajoella ja puhuu nyt suunsa puhtaaksi lastensuojelulain ongelmista –  Oululaisasianajaja korjaisi lakia esimerkiksi hatkanuorten osalta

Ka­ri-Pek­ka Tuhkala myi nuo­ri­so­ko­tin­sa Sii­ka­joel­la ja puhuu nyt suunsa puh­taak­si las­ten­suo­je­lu­lain on­gel­mis­ta –  Ou­lu­lai­sa­sia­na­ja­ja kor­jai­si lakia esi­mer­kik­si hat­ka­nuor­ten osalta

09.05.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Siikajokivarteen 83 500 euroa harrastamisen Suomen mallin toimintaan – luvassa harrastuksia koulupäivien yhteyteen

Sii­ka­jo­ki­var­teen 83 500 euroa har­ras­ta­mi­sen Suomen mallin toi­min­taan – luvassa har­ras­tuk­sia kou­lu­päi­vien yh­tey­teen

08.05.2023 06:00
Tilaajille