Siikajoki
Viimeisin 4 tuntia
Kiviojasta vuoden puheenjohtaja

Ki­vi­ojas­ta vuoden pu­heen­joh­ta­ja

17:30 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Metsän keskellä haudotaan mestareita

Metsän kes­kel­lä hau­do­taan mes­ta­rei­ta

28.10.2020 21:00 0
Tilaajille
Kuukausi
SPR:n Siikajoen osasto 70 vuotta – auttaminen on elämäntapa

SPR:n Sii­ka­joen osasto 70 vuotta – aut­ta­mi­nen on elä­män­ta­pa

26.10.2020 16:26 0
Tilaajille
Hyvin paha painajaisuni
Kolumni Leo Kärsämä

Hyvin paha pai­na­jais­uni

26.10.2020 09:30 0
Influenssarokotukset alkavat – Siikalatvalla ja Siikajoella rokotukseen ajanvarauksella, Pyhännällä ei rokotuspäivinä muuta terveyskeskustoimintaa

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set alkavat – Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la ro­ko­tuk­seen ajan­va­rauk­sel­la, Py­hän­näl­lä ei ro­ko­tus­päi­vi­nä muuta ter­veys­kes­kus­toi­min­taa

22.10.2020 08:16 0
Tilaajille
Mäkelänrinne odottaa ratkaisua – remotti ja rakentaminen saman hintaista

Mä­ke­län­rin­ne odottaa rat­kai­sua – remotti ja ra­ken­ta­mi­nen saman hin­tais­ta

14.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Ensihoito pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirille tammikuusta 2022 alkaen – Pulkkilan uuden ensihoitotilan rakentaminen alkamassa

En­si­hoi­to pe­las­tus­lai­tok­sil­ta sai­raan­hoi­to­pii­ril­le tam­mi­kuus­ta 2022 alkaen – Pulk­ki­lan uuden en­si­hoi­to­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen al­ka­mas­sa

12.10.2020 10:59 0
Tilaajille
Sankaripojat palkittiin nopeasta toiminnasta – kunta hakee kaksikolle myös hengenpelastusmitalia

San­ka­ri­po­jat pal­kit­tiin no­peas­ta toi­min­nas­ta – kunta hakee kak­si­kol­le myös hen­gen­pe­las­tus­mi­ta­lia

09.10.2020 10:12 0
Tilaajille
Auringosta lisävirtaa taloon – ylijäämäsähkön Ojanperä myy verkkoon

Au­rin­gos­ta li­sä­vir­taa taloon – yli­jää­mä­säh­kön Ojan­pe­rä myy verk­koon

08.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Siikajoelle myönnetty 99 rakentamisen lupaa - omakotilupia hivenen enemmän kuin viime vuonna

Sii­ka­joel­le myön­net­ty 99 ra­ken­ta­mi­sen lupaa - oma­ko­ti­lu­pia hivenen enemmän kuin viime vuonna

07.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Kesken ajon tuleen syttynyt pakettiauto paloi poroksi Siikajoen Paavolassa

Kesken ajon tuleen syt­ty­nyt pa­ket­ti­au­to paloi poroksi Sii­ka­joen Paa­vo­las­sa

05.10.2020 08:09 0
Edustajistot sinetöivät liiton

Edus­ta­jis­tot si­ne­töi­vät liiton

02.10.2020 08:41 0
Tilaajille
Kerron salaisuuden
Kolumni Kirsi Kivioja

Kerron sa­lai­suu­den

01.10.2020 15:22 0
Onnekas sattuma muutti kaiken
Kolumni Juha Honkala

Onnekas sattuma muutti kaiken

01.10.2020 10:49 0
Vanhemmat
Elävä legenda sai oman kirjan

Elävä legenda sai oman kirjan

28.09.2020 12:44 0
Tilaajille
Työllisyystilanne parantunut kevään koronalukemista – Pyhännällä maakunnan matalin työttömyysaste

Työl­li­syys­ti­lan­ne pa­ran­tu­nut kevään ko­ro­na­lu­ke­mis­ta – Py­hän­näl­lä maa­kun­nan matalin työt­tö­myys­as­te

22.09.2020 09:03 0
Tilaajille
Severinkankaan ranne operoitiin – kipsin kanssa voi työskennellä

Se­ve­rin­kan­kaan ranne ope­roi­tiin – kipsin kanssa voi työs­ken­nel­lä

21.09.2020 12:35 0
Tilaajille
Siikajokiselle mediapersoonalle Markus Kuotesaholle tuomio törkeästä rattijuopumuksesta

Sii­ka­jo­ki­sel­le me­dia­per­soo­nal­le Markus Kuo­te­sa­hol­le tuomio tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

19.09.2020 09:29 0
Viljaa tulee kohtalaisen hyvin – kurkituhoja vain vähän

Viljaa tulee koh­ta­lai­sen hyvin – kur­ki­tu­ho­ja vain vähän

16.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Siikaverkon Pyhännälle laajeneminen etenee – nettioperaattori yhdistää Pyhännän, Siikalatvan ja Siikajoen kuituyhteydet

Sii­ka­ver­kon Py­hän­näl­le laa­je­ne­mi­nen etenee – net­ti­ope­raat­to­ri yh­dis­tää Py­hän­nän, Sii­ka­lat­van ja Sii­ka­joen kui­tu­yh­tey­det

16.09.2020 05:40 0
Tilaajille