Siikajoki
Viimeisin 12 tuntia

Sii­ka­joel­la vanhan asuin­käy­tös­sä olevan koulun au­to­tal­li tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

15:58

Ve­ne­on­net­to­muus Sii­ka­joel­la – ihmiset uivat lä­hei­seen saareen tur­vaan, koira katosi virran mukana

08:31
Kuukausi

Re­von­lah­den kom­pos­toin­ti­aluet­ta vas­tus­te­taan Sii­ka­joel­la – nimiä ke­rä­tään ad­res­siin

19.06.2021 15:00
Tilaajille

Sii­ka­joen Ruu­kin­kos­ken poh­ja­pa­to kor­ja­taan – viime vuosina poh­ja­pa­don pont­ti­sei­nä on pai­nu­nut pahoin

10.06.2021 21:00
Tilaajille

Sii­ka­joen kun­nal­la val­ta­kun­nal­li­nen mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja, mai­nok­sia muun muassa ra­dios­sa ja il­ta­päi­vä­leh­des­sä – ensi talven aikana tar­koi­tuk­se­na tehdä kun­nal­le mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma

10.06.2021 07:30
Tilaajille
Siikajoki voitti Siikalatvan haastekampanjassa

Sii­ka­jo­ki voitti Sii­ka­lat­van haas­te­kam­pan­jas­sa

09.06.2021 07:39
Tilaajille

Kou­lu­lais­ten ru­no­kil­pai­lu käyn­nis­sä enää alle viikon Sii­ka­joel­la, kir­joi­tuk­sia kai­va­taan lisää – voit­ta­jat pal­ki­taan Eino Leinon päivänä

08.06.2021 08:00
Tilaajille

Trak­to­ri tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Sii­ka­joel­la

06.06.2021 11:48

Luohua ei uinu, vaan so­met­taa ah­ke­ras­ti – so­me-tal­koi­lu on luonut uu­den­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä

06.06.2021 06:00
Tilaajille

Ys­tä­vyy­den ylistys kevään kun­niak­si – Ruukin ala­kou­lun 6. luokka kir­joit­ti näy­tel­män

03.06.2021 08:00
Tilaajille

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin jo­ki­laak­sos­sa

02.06.2021 12:00
Tilaajille

Sipolan saha lauloi puusta rikasta elämää – luo­hua­lai­ses­sa pi­ha­pii­ris­sä asuu kiin­nos­ta­vaa väkeä

02.06.2021 06:00
Tilaajille

Sii­ka­joen Tuneli he­rä­te­tään uuteen eloon – pois puskat ja ve­neen­raa­dot, tilalle kota ja on­ki­paik­ko­ja

31.05.2021 15:00
Tilaajille

Uusi yrit­tä­jä­pa­ri Sii­ka­joen golf-ken­tän ra­vin­to­lan kauhan var­res­sa – toinen taitaa golfin, toinen keit­tiön sa­lai­suu­det

31.05.2021 06:00
Tilaajille

Mä­ke­län­rin­teen han­ke­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin: Tulossa 36-paik­kai­nen te­hos­te­tun pal­ve­lu­asu­mi­sen yksikkö – toi­veis­sa saada ARA-avus­tus­ta ra­ken­ta­mi­seen

28.05.2021 13:48
Tilaajille

Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la pär­jät­tiin hie­nos­ti lasten Suuri Lue­taan! -lu­ku­kil­pai­lus­sa – sarjan voitto Pentti Haan­pään kou­lul­le

27.05.2021 13:54
Tilaajille

Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen Lions mukaan lasten asial­lis­ta verk­ko­käyt­täy­ty­mis­tä tu­ke­vaan hank­kee­seen – Pii­ri­ku­ver­nöö­ri: Tu­le­val­la Lions-kau­del­la kohti uutta nor­maa­lia

25.05.2021 08:00
Tilaajille

Py­hän­näl­lä nuo­rim­mat ja Sii­ka­joel­la van­him­mat eh­dok­kaat – yrit­tä­jiä Sii­ka­lat­val­la kol­man­nes eh­dok­kais­ta

24.05.2021 06:00
Tilaajille

Paa­vo­las­sa mukava ke­vät­päi­vä elä­ke­läis­ten kesken

23.05.2021 11:00
Tilaajille
Vanhemmat

Asuin­pai­kas­ta ja työn­an­ta­jas­ta riip­puu, jär­jes­tyy­kö ko­ro­na­ro­ko­tus työ­ter­vey­den kautta – Py­hän­näl­lä, Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la an­ne­taan jo ro­ko­tus­ai­ko­ja 40-vuo­tiail­le

23.05.2021 06:41
Tilaajille