Tilaajille

Kan­sa­lais­aloi­te turpeen ener­gia­käy­tön tur­vaa­mi­sek­si – vaa­ti­mus turpeen uu­siu­tu­vak­si luon­non­va­rak­si luo­kit­te­le­mi­ses­ta

Siikajokilaakso
Turveyrittäjien hätähuuto yritysalansa tulevaisuuden puolesta on edennyt kansalaisaloitteeksi.
Turveyrittäjien hätähuuto yritysalansa tulevaisuuden puolesta on edennyt kansalaisaloitteeksi.
Kuva: Vesa Joensuu/arkisto

Oikeusministeriön ylläpitämään kansalaisaloite.fi-verkkopalveluun on jätetty kansalaisaloite, jossa ehdotetaan lainvalmisteluun ryhtymistä, jotta turve luokiteltaisiin uusiutuvaksi luonnonvaraksi.

Aloitteessa todetaan, että turpeen energiakäyttö on turvattava lailla vuotuisen kasvun osalta. Turve on luokiteltava ja arvioitava uudelleen Suomessa: uusiutumattomasta uusiutuvaksi luonnonvaraksi vuotuisen kasvun osalta. Aloitteen saatetekstissä arvioidaan, että kun turve on luokiteltu uusiutuvaksi biologisin perustein, positiiviset vaikutukset kansantalouteen, vaihtotaseeseen, huoltovarmuuteen ja kilpailukykyyn ovat merkittäviä.