Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Tilaajille

Kes­kus­te­lu käy kuumana kier­to­ta­lous­puis­toon liit­tyen – kyse on jä­te­ve­si­liet­teen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä maa­ta­lou­des­sa

Eri näkökulmat kiertyvät yhteen puhuttaessa jätevesilietteen ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä. Pyhännälle suunnitellusta kiertotalouspuistosta on tullut toistaiseksi tietoa melko vähän.

Pyhäntä

Kuivattua jätevesilietettä on tarkoitus käsitellä kiertotalouspuistossa, jota suunnitellaan parhaillaan Pyhännälle. Lopputuoteteena syntyy maanparannusainetta, jota voidaan käyttää tietyin rajauksin lannoitteena maanviljelyssä.

Asia on nostattanut keskustelua sekä pyhäntästen keskuudessa että muualla Siikajokivarressa asuvien ihmisten taholla. Ajatuksia on noussut esiin vesistöpäästöistä, haju- ja meluhaitoista sekä raskaan liikenteen lisääntymisestä alueella, jonka kyljessä on asutusta.