Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kiu­saa­mi­ses­ta ter­vee­seen net­ti­käy­tök­seen – kai­kil­le avoi­mes­sa we­bi­naa­ris­sa työ­ka­lu­ja van­hem­mil­le. Osal­lis­tu­jien tulee il­moit­tau­tua en­nak­koon

Suomen Lions -liiton Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen -hanke ja Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia järjestävät verkkoluennon, jonka tavoitteena on antaa työkaluja lapsen ja nuoren kasvun tukemiseen sekä keinoja, joilla kasvattajat voivat varmistaa lasten turvallisen netinkäytön.

Luennoitsijoina ovat lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ja psykologian tohtori Mona Moisala.

Lions Clubien valtakunnallinen kampanja tarjoaa webinaarin peruskoululaisten vanhemmille, mutta mukaan voivat ilmoittautua kaikki asiasta kiinnostuneet.

Pulkkila-Piippola Lions Clubin kitenet -vastaava Hannele Siekkinen on sopinut, että kaikkien Siikalatvan ja Pyhännän koululaisten vanhempien Wilmaan laitetaan kampanjaa koskeva tiedote.

Suomen Lions Liitto on toteuttanut hanketta vuodesta 2021 lähtien.

– Aluksi kampanjan piti olla vain yksivuotinen, mutta koronan ja asian tärkeyden takia sitä jatkettiin kahdella vuodella, Hannele Siekkinen kertoo.

Eri puolella Suomea clubit ovat järjestäneet peruskoulujen kanssa yhteistyössä KiTeNet -vanhempainiltoja lähinnä 10-vuotiaiden vanhemmille. Vanhempainilloissa on käsitelty lasten nettikäyttäytymistä sekä nettikiusaamista.

– Nyt järjestettävä webinaari on uutta. Mielestäni tämä on hyvä tapa toimia, näin vanhemmilla ja asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kuunnella kahta alan asiantuntijaa kotona tai myöhemmin striimattua esitystä. Toisin sanoen kuulijat eivät ole sidottuja paikkaa tai aikaan. Webinaarin aikana voi lähettää myös kysymyksiä luennoitsijoille.

Suomen lionit ovat vuosikymmenen ajan puhuneet lasten nettiturvallisuudesta. Aihe on entistä ajankohtaisempi puhutaanpa lasten terveydestä, syrjäytymisestä, oppimisesta tai häirinnästä.

MySafetyn vuonna 2021 tekemässä tutkimuksessa joka neljäs yli 10-vuotiaista suomalaisista on kokenut nettivihaa tai -kiusaamista. Nettikiusaaminen on yleistä, 10–17-vuotiaista 46 prosenttia kertoi, että on ollut netissä loukkaavien kommenttien kohteena.

Nettikiusaaminen huolettaa suomalaisia ja lapsiperheistä yli puolet on huolissaan perheenjäsentensä joutumisesta nettivihan tai -kiusaamisen kohteeksi.

Aikuisten kasvatusvastuu on asia, josta kukaan aikuinen ei voi livetä. Webinaarissa pyritään antamaan työkaluja eri-ikäisten lasten vanhemmuuteen ja kasvatukseen.

– Näitä varmasti kaikki vanhemmat ja kasvattajat tarvitsevat. Vanhemmat ja isovanhemmatkin ovat huolissaan, miten seurata lasten turvallista netissä toimimista ja mahdollista nettikiusaamista tai sen kohteeksi joutumista. Tähän webinaari antaa meille ohjeita ja vinkkejä, Hannele Siekkinen toteaa.

Webinaarissa lastenpsykiatri Raisa Cacciatore antaa vinkkejä vanhemmuuteen. Pohdittavana on muun muassa, miten tukea lapsen ja nuoren kehittymässä olevaa itsetuntoa, minäkuvaa ja kaverisuhteita? Miten auttaa lasta kiukun ja pettymyksen hetkillä? Miten pärjätä omien tunteideni kanssa?

Psykologian tohtori Mona Moisala puhuu terveellisestä nettikäyttäytymisestä.

Webinaariin tulee ilmoittautua 16.3.2023 mennessä täällä