Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Viihde
Ihminen on aina ykkönen –Jokihelmen opisto säilyttää opetuksen sivukylillä ja lisää opettajien pedagogista osaamista

Ihminen on aina ykkönen –Jo­ki­hel­men opisto säi­lyt­tää ope­tuk­sen si­vu­ky­lil­lä ja lisää opet­ta­jien pe­da­go­gis­ta osaa­mis­ta

17.11.2022 18:00
Tilaajille
Pukeutumistyyli vaihteli pyjamista jätesäkkeihin

Pu­keu­tu­mis­tyy­li vaih­te­li py­ja­mis­ta jä­te­säk­kei­hin

22.10.2022 15:00
Tilaajille
Näytelmää pukkaa ensi kesälle

Näy­tel­mää pukkaa ensi kesälle

15.10.2022 09:00
Tilaajille
Eksoottinen Pohjois-Pohjanmaa kiinnostaa Etelä-Amerikkaa myöten: Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kolmannesta kaudesta julkaistiin esittelyvideo

Ek­soot­ti­nen Poh­jois-Poh­jan­maa kiin­nos­taa Ete­lä-Ame­rik­kaa myöten: Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kol­man­nes­ta kau­des­ta jul­kais­tiin esit­te­ly­vi­deo

28.09.2022 18:00
Tilaajille
Karaokeparatiisi ehdolla elokuvapalkinnon saajaksi

Ka­rao­ke­pa­ra­tii­si ehdolla elo­ku­va­pal­kin­non saa­jak­si

01.09.2022 15:01
Tilaajille
Legendaarinen tähtitehtailija
Kolumni

Le­gen­daa­ri­nen täh­ti­teh­tai­li­ja

10.08.2022 13:30
Tilaajille
Kohti unelmaa ja levytystä

Kohti unelmaa ja le­vy­tys­tä

04.08.2022 18:00
Tilaajille
Toritorstait tuoneet eloa Iisakin torille – vilkkainta oli karaokeillassa

To­ri­tors­tait tuoneet eloa Iisakin torille – vilk­kain­ta oli ka­rao­ke­il­las­sa

30.07.2022 12:00
Tilaajille
Rantsilan Akkakerhon järjestämässä pihakonsertissa esiintyivät Mira Luoti ja Suvi Isotalo. He saivat lavalle vahvistusta kahteen kappaleeseen lapsifaneista.

Rant­si­lan Ak­ka­ker­hon jär­jes­tä­mäs­sä pi­ha­kon­ser­tis­sa esiin­tyi­vät Mira Luoti ja Suvi Iso­ta­lo. He saivat lavalle vah­vis­tus­ta kahteen kap­pa­lee­seen lap­si­fa­neis­ta.

16.07.2022 07:37
Tilaajille
Katso kuvat: Ensi-ilta häämöttää satujen parissa kesäteatterilla Leskelässä

Katso kuvat: En­si-il­ta hää­möt­tää satujen parissa ke­sä­teat­te­ril­la Les­ke­läs­sä

30.06.2022 06:01
Tilaajille
Uljuan venesatama täyttyy elämästä tänäänkin – Tauski ja Sini Sax ihastuivat esiintymispuitteisiin

Uljuan ve­ne­sa­ta­ma täyttyy elä­mäs­tä tä­nään­kin – Tauski ja Sini Sax ihas­tui­vat esiin­ty­mis­puit­tei­siin

18.06.2022 13:00
Tilaajille
Pyhännän vapputapahtuma 29.4.2022

Py­hän­nän vap­pu­ta­pah­tu­ma 29.4.2022

30.04.2022 09:53
Tilaajille
Poliisi toivoo vapun juhlijoilta vastuullista käytöstä

Poliisi toivoo vapun juh­li­joil­ta vas­tuul­lis­ta käy­tös­tä

29.04.2022 06:00
Pyhännän koululla oppilaskunta järjesti monenlaista ystävänpäiväkivaa

Py­hän­nän kou­lul­la op­pi­las­kun­ta jär­jes­ti mo­nen­lais­ta ys­tä­vän­päi­vä­ki­vaa

15.02.2022 13:30
Tilaajille
Taas mennään Siikajoenkylälle Huitsiin

Taas mennään Sii­ka­joen­ky­läl­le Huit­siin

19.01.2022 15:07
Tilaajille
Tukes: Ilotulitteet aiheuttavat ilmansaasteita ja meluhaittaa – voit vähentää haittoja noudattamalla käyttöaikaa ja -paikkaa koskevia rajoituksia

Tukes: Ilo­tu­lit­teet ai­heut­ta­vat il­man­saas­tei­ta ja me­lu­hait­taa – voit vä­hen­tää hait­to­ja nou­dat­ta­mal­la käyt­tö­ai­kaa ja -paik­kaa kos­ke­via ra­joi­tuk­sia

29.12.2021 09:00
Tilaajille
Hyvä valokuvaaja tekee näkymättömän näkyväksi

Hyvä va­lo­ku­vaa­ja tekee nä­ky­mät­tö­män nä­ky­väk­si

24.12.2021 10:00
Tilaajille
Neljäs sija oli positiivinen yllätys

Neljäs sija oli po­si­tii­vi­nen yllätys

21.10.2021 16:30
Tilaajille
Kunnanjohtajan syntymäpäivävastaanotto aloittaa uuden perinteen – jatkossa kuntalaiset kutsutaan kerran vuodessa kakkukahveille

Kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vä­vas­taan­ot­to aloit­taa uuden pe­rin­teen – jat­kos­sa kun­ta­lai­set kut­su­taan kerran vuo­des­sa kak­ku­kah­veil­le

03.10.2021 15:00
Tilaajille