Viihde
Kunnanjohtajan syntymäpäivävastaanotto aloittaa uuden perinteen – jatkossa kuntalaiset kutsutaan kerran vuodessa kakkukahveille

Kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vä­vas­taan­ot­to aloit­taa uuden pe­rin­teen – jat­kos­sa kun­ta­lai­set kut­su­taan kerran vuo­des­sa kak­ku­kah­veil­le

03.10.2021 15:00
Tilaajille
"Kiusaaminen on perseestä" – Markus Kuotesaho latelee samat asiat telkkarissa ja päin naamaa

"Kiu­saa­mi­nen on per­sees­tä" – Markus Kuo­te­sa­ho latelee samat asiat telk­ka­ris­sa ja päin naamaa

23.09.2021 06:06
Tilaajille
Luohuantie halutaan kuntoon – kyläläiset järjestivät Paikan päälle -tempauksen

Luo­huan­tie ha­lu­taan kuntoon – ky­lä­läi­set jär­jes­ti­vät Paikan päälle -tem­pauk­sen

15.09.2021 15:01
Tilaajille
Iina Kaikkoselle SM-kultaa heti ensimmäisenä kisakesänä Tractor Pullingissa –  “Koneissa viehättää niiden viritystaso ja kohtuullinen vapaus koneiden rakenteluun”

Iina Kaik­ko­sel­le SM-kul­taa heti en­sim­mäi­se­nä ki­sa­ke­sä­nä Tractor Pul­lin­gis­sa –  “Ko­neis­sa vie­hät­tää niiden vi­ri­tys­ta­so ja koh­tuul­li­nen vapaus ko­nei­den ra­ken­te­luun”

09.09.2021 12:22
Tilaajille
Uljuan venetsialaiset sai väen liikkeelle – tapahtumat vain osa kalastusyhdistyksen toimintaa, pääpaino on kalakannan hoidossa

Uljuan ve­net­sia­lai­set sai väen liik­keel­le – ta­pah­tu­mat vain osa ka­las­tus­yh­dis­tyk­sen toi­min­taa, pää­pai­no on ka­la­kan­nan hoi­dos­sa

01.09.2021 18:00
Tilaajille
Ilotulitus sallittu venetsialaisissa ilman erillistä ilmoitusta

Ilo­tu­li­tus sal­lit­tu ve­net­sia­lai­sis­sa ilman eril­lis­tä il­moi­tus­ta

25.08.2021 12:18
Tunnelmia Power Truck Showsta

Tun­nel­mia Power Truck Showsta

16.08.2021 08:45
Tilaajille
Johannes Vatjus konsertoi sunnuntaina Piippolan kirkossa

Jo­han­nes Vatjus kon­ser­toi sun­nun­tai­na Piip­po­lan kir­kos­sa

17.07.2021 16:00
Tilaajille
Pulkkilan pitäjäpäiviä juhlitaan koko viikko – Tv:stä tutut liikennepuistopoliisit Maltti ja Valtti lasten ilona lauantaina

Pulk­ki­lan pi­tä­jä­päi­viä juh­li­taan koko viikko – Tv:stä tutut lii­ken­ne­puis­to­po­lii­sit Maltti ja Valtti lasten ilona lauan­tai­na

17.07.2021 10:00
Tilaajille
Piippolan raitilla voi törmätä stand up -koomikoihin – Petri Hankonen ja Heikki Vilja valmistautuvat Leskelän keikkaan

Piip­po­lan rai­til­la voi törmätä stand up -koo­mi­koi­hin – Petri Han­ko­nen ja Heikki Vilja val­mis­tau­tu­vat Les­ke­län keik­kaan

16.07.2021 19:00
Tilaajille
Rantsilan Akkakerho on toiminut jo vuodesta 1994 – akkakerholaisten kutsumana pihakonsertissa tänään vieraisilla Jarkko Martikainen

Rant­si­lan Ak­ka­ker­ho on toi­mi­nut jo vuo­des­ta 1994 – ak­ka­ker­ho­lais­ten kut­su­ma­na pi­ha­kon­ser­tis­sa tänään vie­rai­sil­la Jarkko Mar­ti­kai­nen

16.07.2021 09:00
Tilaajille
Oman maan makeaa mahan täydeltä
Kolumni

Oman maan makeaa mahan täy­del­tä

15.07.2021 07:00
Tilaajille
Lapsia huvitti pellet ja liikennepuisto, aikuiset nauttivat näytelmästä ja musiikista – kaikkia kiinnosti paloauto

Lapsia huvitti pellet ja lii­ken­ne­puis­to, ai­kui­set naut­ti­vat näy­tel­mäs­tä ja mu­sii­kis­ta – kaikkia kiin­nos­ti pa­lo­au­to

11.07.2021 11:53
Tilaajille
Siikajoki-villasukat, Ruukin patruuna ja pitäjäpäivien historiaa

Sii­ka­jo­ki-vil­la­su­kat, Ruukin pat­ruu­na ja pi­tä­jä­päi­vien his­to­riaa

10.07.2021 16:23
Tilaajille
Kestiläpäivät tarjosivat liikunnan iloa lapsille – aikuisille oli pääosassa vanhojen tuttujen tapaaminen ja menneiden aikojen muistelu

Kes­ti­lä­päi­vät tar­jo­si­vat lii­kun­nan iloa lap­sil­le – ai­kui­sil­le oli pää­osas­sa van­ho­jen tut­tu­jen ta­paa­mi­nen ja men­nei­den aikojen muis­te­lu

06.07.2021 17:03
Tilaajille
Leskelän Kesäteatterissa stand up -heinäkuu – viihdyttäjinä tänään Johanna Tohni ja Riku Suokas, Pepe on kotikonnuilla 17.7.

Les­ke­län Ke­sä­teat­te­ris­sa stand up -hei­nä­kuu – viih­dyt­tä­ji­nä tänään Johanna Tohni ja Riku Suokas, Pepe on ko­ti­kon­nuil­la 17.7.

03.07.2021 06:44
Tilaajille
Kuukausien työ palkittiin Venlalla – "Verta, hikeä ja t-paitoja on ohjelma, jonka ympärille pysähdyttiin"

Kuu­kau­sien työ pal­kit­tiin Ven­lal­la – "Verta, hikeä ja t-pai­to­ja on oh­jel­ma, jonka ym­pä­ril­le py­säh­dyt­tiin"

18.06.2021 06:00
Tilaajille
P.J. Piipon käsikirjoittama lyhytelokuva menestyy elokuvafestivaaleilla – Oja palkittu Berliinissä, Tallinnassa ja Pietarissa

P.J. Piipon kä­si­kir­joit­ta­ma ly­hyt­elo­ku­va me­nes­tyy elo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la – Oja pal­kit­tu Ber­lii­nis­sä, Tal­lin­nas­sa ja Pie­ta­ris­sa

12.06.2021 06:05
Tilaajille