Kysely Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen kun­nos­tuk­sis­ta julki – Pro­jek­tin­ve­tä­jä: "On tärkeää tuoda mo­nen­lai­sia mie­li­pi­tei­tä esille"

Siikajoen vesistö kuntoon -verkkokysely on kaikille avoin. Kyselyllä kartoitetaan alueen asukkaiden ajatuksia ja mielipiteitä vesistökunnostukseen liittyen.

Siikajokilaakso
Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkosto -hankkeen tarkoituksena on puuttua Siikajoen ja sen sivu-uomien ongelmakohtiin. Kuvassa talvista Lamujokea.
Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkosto -hankkeen tarkoituksena on puuttua Siikajoen ja sen sivu-uomien ongelmakohtiin. Kuvassa talvista Lamujokea.
Kuva: Laura Hiltunen

Siikajoen, Siikalatvan ja Pyhännän kuntien verkkosivuilla on julkaistu Siikajoen vesistöalueen kunnostuksia koskeva kaikille avoin kysely. Kyselyyn vastaamalla kaikki vesistöalueen kunnosta kiinnostuneet voivat vaikuttaa vesistön tulevien toimenpiteiden suunnitteluun.

Kyselyn toteuttaa Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkosto -hanke, jota rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus, Pyhännän, Siikajoen, Siikalatvan ja Vaalan kunnat sekä hankkeen hallinnoija eli Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä.

Hankkeen projektinvetäjä Mikko Hyvärinen painottaa jokaisen vastauksen olevan tärkeä.

– Kyselyllä kartoitetaan, mitkä vesistöasiat ovat ihmisille tärkeitä. On tärkeää tuoda monenlaisia mielipiteitä esille.

27. huhtikuuta mennessä kyselyyn oli vastannut jo reilusti yli 100 ihmistä, ja esille oli noussut monenlaisia mielipiteitä. Vaikka aihe jakaa mielipiteitä, uskoo Hyvärinen vastausten joukosta löytyvän niin sanotut suuret linjat.

– Esille nousee varmasti asioita, jotka kiinnostavat suurta osaa ihmisistä. Niiden pohjalta tulevia toimenpiteitä lähdetään suunnittelemaan, Hyvärinen kertoo.

Kyselyssä on vastausaikaa 9. toukokuuta kello 20 asti. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5–10 minuuttia, ja siihen vastataan anonyymisti, eikä vastauksia yhdistetä henkilötietoihin.

Kyselyn jälkeen, 11. toukokuuta, järjestetään Teams-keskustelutilaisuus, jossa esille nousseista aiheista keskustellaan avoimesti.

– Toivon keskustelussa käytävän runsaasti avointa keskustelua, Hyvärinen sanoo.

Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkosto -hankkeen tarkoituksena on puuttua Siikajoen ja sen sivu-uomien ongelmakohtiin. Hanke on käynnistynyt maaliskuun alussa. Suunnitteluvaiheessa halutaan saada laaja-alainen näkemys vesistön ongelmakohdista.

Reilun vuoden kestävän hankkeen yhteydessä toteutetaan yksi tai kaksi vesistön pilottikunnostusta.