Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Tilaajille

Me­ri­han­hen ja ka­na­dan­han­hen pel­to­met­säs­tys alkaa ensi vii­kol­la

Suomen riistakeskus tiedottaa, että meri- ja kanadanhanhen metsästys alkaa pelloilta ensi viikon keskiviikkona 10.8. Aikaistetulla jahdilla halutaan estää viljelyvahinkoja ja mahdollistaa riistavaran hyödyntämistä. Merihanhi on perinteisesti rannikon laji ja vasta levittäytymässä järviin, siksi se rauhoitettu sisämaassa ja metsästystä rannikolla rajoitetaan. Kannanhoidossa tasapainotellaan sisämaan leviämisen turvaamisen ja viljelyvahinkojen ehkäisyn välillä. Kokonaiskannan pienentämiselle ei ole tarvetta. Metsästäjäkohtaisella kiintiöllä ja peltometsästyksen ravintohoukuttimen käyttökiellolla pyritään turvaamaan hanhikannan elinvoimaisuus ja mahdollisuudet ehkäistä vahinkoja.

Merihanhen metsästys ajanjaksolla 10.8.–20.8 klo 12 on sallittu seuraavin rajoituksin. Metsästysalueena ovat rannikkoalueen pellot, jotka ovat tavanomaisessa viljan ja muun kasvin tuotannossa, ja joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai tuotantoeläinten ravinnoksi. Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää metsästyksessä. Ravintohoukuttimen käyttö on kielletty metsästyksessä 10.8.–20.8 kello 12. Saalisilmoitusvelvollisuus on voimassa. Saaliit kirjataan Oma riistaan  tai toimitetaan saalisilmoituslomakkeella. Voimassa myös 20.8.–31.12. Metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö on kaksi merihanhea. Voimassa myös 20.8.–31.12.