Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Luonto
Viimeisin 12 tuntia
Mansikat ovat kypsymässä ja niitä saa viime kautta pidempään

Man­si­kat ovat kyp­sy­mäs­sä ja niitä saa viime kautta pi­dem­pään

06:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Arvo uskoo metsästyksen- ja kalastuksen suosion kasvavan

Arvo uskoo met­säs­tyk­sen- ja ka­las­tuk­sen suosion kas­va­van

30.06.2022 15:00
Tilaajille
Viikko
Kuka piirtää maiseman, kerää eurot tai sanoo alueiden käytössä viimeisen sanan – kunta, maanomistaja, luonnonsuojelija, marjastaja vai peräti lokki?

Kuka piirtää mai­se­man, kerää eurot tai sanoo aluei­den käy­tös­sä vii­mei­sen sanan – kunta, maa­no­mis­ta­ja, luon­non­suo­je­li­ja, mar­jas­ta­ja vai peräti lokki?

28.06.2022 18:00
Tilaajille
Kortteisen salaperäiset saaret seilaavat omien tuulien mukaan

Kort­tei­sen sa­la­pe­räi­set saaret sei­laa­vat omien tuulien mukaan

28.06.2022 15:00
Tilaajille
Nopeus on valttia punkkien kanssa

Nopeus on valttia punk­kien kanssa

28.06.2022 09:00
Tilaajille
Pääosassa puut ja  tarinat niiden taustalla

Pää­osas­sa puut ja tarinat niiden taus­tal­la

27.06.2022 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Mönkijällä metsään ja muita mokia – jutusta löydät ohjeet oikeaoppiseen retkeilyyn

Mön­ki­jäl­lä metsään ja muita mokia – ­ju­tus­ta löydät ohjeet oi­kea­op­pi­seen ret­kei­lyyn

24.06.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoen kesätulva jatkuu – vettä juoksutetaan reippaasti Uljuasta

Sii­ka­joen ke­sä­tul­va jatkuu – vettä juok­su­te­taan reip­paas­ti Ul­juas­ta

22.06.2022 12:00
Tilaajille
Kämmenellä ei tarvitse pelätä
Lukijalta Kolumni

Käm­me­nel­lä ei tar­vit­se pelätä

22.06.2022 09:30
Tilaajille
Pöyristyttävää tuhoamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pöy­ris­tyt­tä­vää tu­hoa­mis­ta

22.06.2022 08:28 1
Tilaajille
Pyörällä kuuhun -hanke hakee testipolkijoita kokeilemaan erimittaisia pyöräilyreittejä

Pyö­räl­lä kuuhun -hanke hakee tes­ti­pol­ki­joi­ta ko­kei­le­maan eri­mit­tai­sia pyö­räi­ly­reit­te­jä

18.06.2022 15:00
Tilaajille
Retkeilijöitä suositellaan välttämään tarpeetonta hyönteismyrkkyjen käyttöä erityisesti luonnonsuojelualueilla – paras konsti hyttysiltä suojautumiseen on oikea pukeutuminen

Ret­kei­li­jöi­tä suo­si­tel­laan vält­tä­mään tar­pee­ton­ta hyön­teis­myrk­ky­jen käyttöä eri­tyi­ses­ti luon­non­suo­je­lu­alueil­la – paras konsti hyt­ty­sil­tä suo­jau­tu­mi­seen on oikea pu­keu­tu­mi­nen

17.06.2022 18:00
Tilaajille
Kansalaiskysely selvittää suomalaista metsämarja- ja luonnontuotekulttuuria

Kan­sa­lais­ky­se­ly sel­vit­tää suo­ma­lais­ta met­sä­mar­ja- ja luon­non­tuo­te­kult­tuu­ria

12.06.2022 06:01
Tilaajille
Virta toi soutuveneen rantapusikkoon – kukaan ei ole kaivannut talvella venettä

Virta toi sou­tu­ve­neen ran­ta­pu­sik­koon – kukaan ei ole kai­van­nut tal­vel­la venettä

11.06.2022 12:00
Tilaajille
Viikonvaihteessa uistellaan Siikajoella

Vii­kon­vaih­tees­sa uis­tel­laan Sii­ka­joel­la

09.06.2022 18:00
Tilaajille
Tiukkaa vääntöä saunan paikasta Siikajoen Tauvossa

Tiukkaa vääntöä saunan pai­kas­ta Sii­ka­joen Tau­vos­sa

09.06.2022 09:00
Tilaajille
Luontoa ja historiaa

Luontoa ja his­to­riaa

07.06.2022 18:00
Tilaajille
Suoparatiiseja vesilinnuille

Suo­pa­ra­tii­se­ja ve­si­lin­nuil­le

06.06.2022 18:00
Tilaajille
Alkaneen viikon sää on Oulun seudulla kesäinen – luvassa aurinkoa, lämpöä ja kuurosateita

Al­ka­neen viikon sää on Oulun seu­dul­la ke­säi­nen – luvassa au­rin­koa, lämpöä ja kuu­ro­sa­tei­ta

06.06.2022 04:55
Tilaajille
Kyläläisten mielipidettä kysytään Pyhännän Museon alueen kehittämissuunnitelmasta – infotilaisuus keskiviikkona iltapäivällä

Ky­lä­läis­ten mie­li­pi­det­tä ky­sy­tään Py­hän­nän Museon alueen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­ta – in­fo­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä

05.06.2022 13:00
Tilaajille