Luonto
Siikalatvalle perustetaan uusi luonnonsuojelualue – Limpsiönmäen luonnonsuojelualueesta tulee 53 hehtaarin kokoinen

Sii­ka­lat­val­le pe­rus­te­taan uusi luon­non­suo­je­lu­alue – Limp­siön­mäen luon­non­suo­je­lu­aluees­ta tulee 53 heh­taa­rin ko­koi­nen

06.04.2021 10:43
Tuulivoimaloiden puolesta ja vastaan: ympäristövaikutukset puhuttavat – kansalaisaloite vireille siikajokiselta

Tuu­li­voi­ma­loi­den puo­les­ta ja vas­taan: ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set pu­hut­ta­vat – kan­sa­lais­aloi­te vi­reil­le sii­ka­jo­ki­sel­ta

24.03.2021 18:02
Tilaajille
Haitallisia vieraspetoja pyytäen turvataan uhanalaisten vesilintujen pesimärauha – rahoitusta myös kosteikkojen kunnostamiseen

Hai­tal­li­sia vie­ras­pe­to­ja pyytäen tur­va­taan uhan­alais­ten ve­si­lin­tu­jen pe­si­mä­rau­ha – ra­hoi­tus­ta myös kos­teik­ko­jen kun­nos­ta­mi­seen

21.03.2021 13:27
Lukijalta Mielipide Matti Nikkilä

Susi tappaa koiran koska lauma on jo täynnä

12.11.2020 08:51
Kyllä vesilinnun kelpaa – amerikkalaistyylinen kosteikko rakenteilla Siikalatvaan

Kyllä ve­si­lin­nun kelpaa – ame­rik­ka­lais­tyy­li­nen kos­teik­ko ra­ken­teil­la Sii­ka­lat­vaan

12.11.2020 08:38
Pitkospuita pitkin Hangasnevalla – luonto vetää liikkujaa

Pit­kos­pui­ta pitkin Han­gas­ne­val­la – luonto vetää liik­ku­jaa

28.09.2020 17:01
Tilaajille
Painukaa suolle, retkeilijät – Paavolan Hangasnevan retkipolku on valmis

Pai­nu­kaa suolle, ret­kei­li­jät – Paa­vo­lan Han­gas­ne­van ret­ki­pol­ku on valmis

13.09.2020 00:00

Retki Isolle Pa­ju­suol­le Py­hän­näl­lä – kohde yksi vuoden luon­to­hel­mis­tä

18.06.2017 16:15

Sii­ka­lat­van Luonto -yh­dis­tys eloon – pe­rus­ta­mis­ko­kous tiis­tai­na Kes­ti­läs­sä

18.06.2017 16:00