Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Luonto
Viimeisin 12 tuntia
Kalastajainseuran puheenjohtaja: Saaliin tarpeeton hylkääminen merelle ei ole asiallista toimintaa

Ka­las­ta­jain­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja: Saaliin tar­pee­ton hyl­kää­mi­nen merelle ei ole asial­lis­ta toi­min­taa

15:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkoi tänään

Met­säs­tys­lain mu­kai­nen koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka alkoi tänään

07:30
Tilaajille
Kuukausi
Marja Pyhtilä tekee lemmikkiensä karvasta lämpimiä ja pörröisiä lapasia – "Tähän ei liity tuhmia koiria"

Marja Pyhtilä tekee lem­mik­kien­sä kar­vas­ta läm­pi­miä ja pör­röi­siä lapasia – "Tähän ei liity tuhmia koiria"

25.02.2024 15:00
Tilaajille
Susien DNA-keräys vauhdissa – Siikajoella havaintoja susipareista, Pyhäjoella laumoista

Susien DNA-ke­räys vauh­dis­sa – Sii­ka­joel­la ha­vain­to­ja su­si­pa­reis­ta, Py­hä­joel­la lau­mois­ta

23.02.2024 09:00
Tilaajille
MTK:n monimuotoisuustiekartassa rehellinen tilannekuva – vastuu siirtyy veronmaksajille
Lukijalta Kolumni

MTK:n mo­ni­muo­toi­suus­tie­kar­tas­sa re­hel­li­nen ti­lan­ne­ku­va – vastuu siirtyy ve­ron­mak­sa­jil­le

20.02.2024 19:45
Tilaajille
Siikajoen koskikunnostukset jatkuvat tulevana kesänä, kertoo uusi vesistökoordinaattori Juha Vierimaa – Kunnostukset jäivät tulvan vuoksi kesken  syksyllä

Sii­ka­joen kos­ki­kun­nos­tuk­set jat­ku­vat tu­le­va­na kesänä, kertoo uusi ve­sis­tö­koor­di­naat­to­ri Juha Vie­ri­maa – Kun­nos­tuk­set jäivät tulvan vuoksi kesken  syk­syl­lä

20.02.2024 06:00
Tilaajille
Paavolassa pidetyissä metsätaitokilpailuissa otettiin puustosta mittaa perinteisin keinoin

Paa­vo­las­sa pi­de­tyis­sä met­sä­tai­to­kil­pai­luis­sa otet­tiin puus­tos­ta mittaa pe­rin­tei­sin keinoin

19.02.2024 10:35
Tilaajille
Metsätaitajat kisaavat Paavolassa perjantaina

Met­sä­tai­ta­jat ki­saa­vat Paa­vo­las­sa per­jan­tai­na

15.02.2024 08:36
Tilaajille
Metsäntytön mietteitä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sän­ty­tön miet­tei­tä

07.02.2024 07:05
Tilaajille
Luonnonvarakeskus pannoittaa susia tutkimustarkoituksessa

Luon­non­va­ra­kes­kus pan­noit­taa susia tut­ki­mus­tar­koi­tuk­ses­sa

04.02.2024 09:00
Tilaajille
Kärsämäkinen Virpi Ruotsalainen johtaa Keskipiste-Leaderin toimintaa

Kär­sä­mä­ki­nen Virpi Ruot­sa­lai­nen johtaa Kes­ki­pis­te-Lea­de­rin toi­min­taa

02.02.2024 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tauvon talvilinnut lasketaan kolmesti talvessa – Ari-Pekka Auvinen kiertänyt reittiä kohta 20 vuotta

Tauvon tal­vi­lin­nut las­ke­taan kol­mes­ti tal­ves­sa – Ari-Pek­ka Auvinen kier­tä­nyt reittiä kohta 20 vuotta

26.01.2024 18:00 1
Tilaajille
Talvi on oikeasti mukavaa
Kolumni

Talvi on oi­keas­ti mukavaa

24.01.2024 06:00
Tilaajille
Hirvivahingoista maksetaan puolen miljoonan korvaukset – Pyhäjoelle menee seutukunnassa eniten korvauksia

Hir­vi­va­hin­gois­ta mak­se­taan puolen mil­joo­nan kor­vauk­set – ­Py­hä­joel­le menee seu­tu­kun­nas­sa eniten kor­vauk­sia

23.01.2024 12:00
Tilaajille
Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärät kasvoivat selvästi viime vuonna: Raahen seutukunnasta tilastoitiin viime vuonna 2023 yhteensä neljä tapausta

Puu­tiais­ai­vo­tu­leh­duk­sen ta­paus­mää­rät kas­voi­vat sel­väs­ti viime vuonna: Raahen seu­tu­kun­nas­ta ti­las­toi­tiin viime vuonna 2023 yh­teen­sä neljä ta­paus­ta

18.01.2024 12:00
Tilaajille
Metsäluonnon monimuotoisuutta halutaan parantaa – Pohjois-Pohjanmaan laajat turvemaat jäivät pois alan kehittämishankkeesta

Met­sä­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta ha­lu­taan pa­ran­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan laajat tur­ve­maat jäivät pois alan ke­hit­tä­mis­hank­kees­ta

16.01.2024 06:00
Tilaajille
Jäätynyttä kompostoria ei pidä sulattaa kuumalla vedellä –  herättele pieneliöt toimimaan kuumavesipullolla

Jää­ty­nyt­tä kom­pos­to­ria ei pidä su­lat­taa kuu­mal­la vedellä –  he­rät­te­le pien­eliöt toi­mi­maan kuu­ma­ve­si­pul­lol­la

14.01.2024 09:00
Tilaajille
Konkreettisia tavoitteita päästöjen vähentämiseen – ilmastolaki edellyttää kuntia laatimaan ilmastosuunnitelman

Konk­reet­ti­sia ta­voit­tei­ta pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen – il­mas­to­la­ki edel­lyt­tää kuntia laa­ti­maan il­mas­to­suun­ni­tel­man

13.01.2024 06:00
Tilaajille
Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme – lämpenevä ilmasto suosii luonnonvalinnan kautta pienikokoisempia yksilöitä

Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me – läm­pe­ne­vä ilmasto suosii luon­non­va­lin­nan kautta pie­ni­ko­koi­sem­pia yk­si­löi­tä

12.01.2024 18:00
BirdLifen Pihabongaus innostaa tarkkailemaan talvilintuja tammikuun lopulla

Bird­Li­fen Pi­ha­bon­gaus in­nos­taa tark­kai­le­maan tal­vi­lin­tu­ja tam­mi­kuun lopulla

10.01.2024 09:00
Tilaajille