Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Luonto
Viikko
Saariselällä kilometrejä selättämässä

Saa­ri­se­läl­lä ki­lo­met­re­jä se­lät­tä­mäs­sä

21.09.2023 18:00
Tilaajille
Suomen metsäkeskus myöntää kemera-tukia vielä syyskuun ajan – tukien käyttö sekä metsänhoitotyöt ovat lisääntyneet selvästi viime vuodesta

Suomen met­sä­kes­kus myöntää ke­me­ra-tu­kia vielä syys­kuun ajan – tukien käyttö sekä met­sän­hoi­to­työt ovat li­sään­ty­neet sel­väs­ti viime vuo­des­ta

21.09.2023 06:00
Tilaajille
Miniloma ja hirvikärpäset
Kolumni

Mi­ni­lo­ma ja hir­vi­kär­pä­set

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Siikajoen latvaosien koskien kunnostus alkaa – tavoitteena kunnostaa lokakuussa vähintään viisi koskea

Sii­ka­joen lat­va­osien koskien kun­nos­tus alkaa – ta­voit­tee­na kun­nos­taa lo­ka­kuus­sa vä­hin­tään viisi koskea

18.09.2023 12:00
Tilaajille
Seurantakäynnillä Mustalouhella – maisemaa ei tunnista entiseksi

Seu­ran­ta­käyn­nil­lä Mus­ta­lou­hel­la – mai­se­maa ei tun­nis­ta en­ti­sek­si

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Kuukausi
Pihlajat marjovat nyt terttukaupalla – Tiesitkö miksi pihlajanmarjoja kannattaa syödä?

Pih­la­jat mar­jo­vat nyt tert­tu­kau­pal­la – Tie­sit­kö miksi pih­la­jan­mar­jo­ja kan­nat­taa syödä?

16.09.2023 15:00
Tilaajille
GTK tutkii kallioperää Vornassa – kalliota kairaten selviää, mitä jalkojemme alla on

GTK tutkii kal­lio­pe­rää Vor­nas­sa – kal­lio­ta kai­ra­ten sel­viää, mitä jal­ko­jem­me alla on

19.09.2023 09:21
Tilaajille
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Tutkija kertoo lajin leviävän hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Tutkija kertoo lajin le­viä­vän hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.09.2023 18:00
Tilaajille
Maanantai valkenee lämpimänä, mutta loppuviikko on viileämpi – öisin saatetaan saada jo hallaa

Maa­nan­tai val­ke­nee läm­pi­mä­nä, mutta lop­pu­viik­ko on vii­leäm­pi – öisin saa­te­taan saada jo hallaa

11.09.2023 09:00
Tilaajille
Metsähallituksen syysistutukset ovat käynnissä – Paula-myrskyn viljelyrästit saadaan tänä vuonna valmiiksi

Met­sä­hal­li­tuk­sen syys­is­tu­tuk­set ovat käyn­nis­sä – Pau­la-myrs­kyn vil­je­ly­räs­tit saadaan tänä vuonna val­miik­si

07.09.2023 15:00
Lepakko tuli sisään Siikajoella: "Näitä on ollut iät ja ajat joka paikassa"

Lepakko tuli sisään Sii­ka­joel­la: "Näitä on ollut iät ja ajat joka pai­kas­sa"

02.09.2023 09:01
Tilaajille
Metsänhoidolla voidaan lisätä maaperän hiilinieluja ja vähentää päästöjä

Met­sän­hoi­dol­la voidaan lisätä maa­pe­rän hii­li­nie­lu­ja ja vä­hen­tää pääs­tö­jä

31.08.2023 15:00
Tilaajille
Tunnelmia laidasta laitaan
Kolumni

Tun­nel­mia lai­das­ta laitaan

30.08.2023 06:00
Tilaajille
Hyvällä mielellä kohti tulevaa
Lukijalta Kolumni

Hyvällä mie­lel­lä kohti tulevaa

30.08.2023 13:48
Tilaajille
Porukalla osuus kerrallaan meloen, hiihtäen ja kävellen Helsingistä Jäämerelle – lue miesten mietteillä, Rantsilassa otetuilla valokuvilla ja videopätkällä täydennetty juttu

Po­ru­kal­la osuus ker­ral­laan meloen, hiih­täen ja kä­vel­len Hel­sin­gis­tä Jää­me­rel­le – lue miesten miet­teil­lä, Rant­si­las­sa ote­tuil­la va­lo­ku­vil­la ja vi­deo­pät­käl­lä täy­den­net­ty juttu

28.08.2023 18:40
Tilaajille
Luvassa sateita mutta lämpötila pysyttelee melko korkealla

Luvassa sateita mutta läm­pö­ti­la py­syt­te­lee melko kor­keal­la

28.08.2023 09:00
Tilaajille
Metsähallitus julkaisi Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman: sisältää toimenpidelinjauksia muun muassa valtion monikäyttömetsien metsänhoitoon ja hakkuumääriin

Met­sä­hal­li­tus jul­kai­si Poh­jois-Poh­jan­maan luon­non­va­ra­suun­ni­tel­man: si­säl­tää toi­men­pi­de­lin­jauk­sia muun muassa valtion mo­ni­käyt­tö­met­sien met­sän­hoi­toon ja hak­kuu­mää­riin

25.08.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Siikalatvalle tulossa uusia luontoreittejä – pohjoinen reitistö jopa 75 kilometriä

Sii­ka­lat­val­le tulossa uusia luon­to­reit­te­jä – ­poh­joi­nen rei­tis­tö jopa 75 ki­lo­met­riä

24.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Pyhännällä satsataan viihtyisyyden parantamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­hän­näl­lä sat­sa­taan viih­tyi­syy­den pa­ran­ta­mi­seen

23.08.2023 07:00 1
Tilaajille
Onnea on suomalainen luonto
Lukijalta Kolumni

Onnea on suo­ma­lai­nen luonto

23.08.2023 05:00
Tilaajille