Juuri nyt: Paa­vo­lan Lep­pik­ses­sä ko­ro­na­tar­tun­ta – po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la

Luonto
Viimeisin 24 tuntia

Isot voimat irti tuu­les­ta – Tämä on tietona tu­le­vas­ta Leu­van­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta Rant­si­las­sa

22.09.2021 18:36
Tilaajille
Kuukausi

Luvassa pil­vi­nen viikko – al­ku­vii­kos­ta voi olla yö­pak­ka­sia

19.09.2021 20:22

Kou­lu­lais­ten tur­vak­si Rant­si­lan su­si­ha­vain­to­alueel­la su­si­kel­lot – kou­lu­au­toa odo­tel­les­sa he­li­sy­te­tään kelloa

17.09.2021 14:04
Tilaajille

Myrs­ky­puu­ta riitää vielä moton kitaan, kor­juu­hom­mat jat­ku­vat tal­veen: "Raju myrsky ei sääs­tä­nyt mitään"

16.09.2021 11:09
Tilaajille

Susien suuhun jou­tu­nut jo 31 nautaa Rant­si­las­sa tällä lai­dun­kau­del­la – kar­ko­tus­lu­val­le haetaan jatkoa, vaikka tehosta ei toi­vei­ta ole: "Ne eivät välitä ih­mi­sis­tä mitään"

15.09.2021 17:05
Tilaajille

Suo­mes­sa säh­kö­ver­kois­sa val­mis­tau­du­taan li­sään­ty­vään tuu­li­voi­maan ja mah­dol­li­siin yli­tuo­tan­to­ti­lan­tei­siin

13.09.2021 07:06
Tilaajille

Hir­vi­kär­pä­siä riittää rie­sak­si asti myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la – puremat voivat ai­heut­taa ikävän ihot­tu­man

10.09.2021 09:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen vanhan uoman kär­si­myk­set

09.09.2021 08:19
Tilaajille
Pääkirjoitus

Su­si­ti­lan­ne huo­let­taa

09.09.2021 05:00
Tilaajille

Sudet tap­poi­vat pe­to­ai­das­sa olleita lam­pai­ta – lam­mas­ti­lal­li­nen huo­lis­saan lam­mas­ta­lou­den tu­le­vai­suu­des­ta

07.09.2021 06:29
Tilaajille

Metsän eläin­ten tal­vi­ruo­kin­ta aloi­te­taan syk­syl­lä hyvissä ajoin

06.09.2021 06:00
Tilaajille

Suden suo­je­lu­ta­son mää­ri­tys­työ vasta alussa – Mi­nis­te­riö ei tee vielä pää­tös­tä kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta met­säs­tyk­ses­tä

05.09.2021 12:00
Tilaajille

Luon­non­ma­te­riaa­le­ja ke­rää­mäl­lä ja käyt­tä­mäl­lä kuk­ka­kaup­pias sääs­tää, ja eri­lai­set kasvien osat tuovat ase­tel­miin ja kimp­pui­hin vaih­te­lua

04.09.2021 07:30
Tilaajille
Keskiviikko-aamuna 1.9. "kanadan lättäjalka tallusteli tomerasti pitkin Kestiläntietä ja radiosta tuli samanaikaisesti "mainospätkä kuin hanhen suusta.
Lukijalta

Kes­ki­viik­ko-aa­mu­na 1.9. "ka­na­dan lät­tä­jal­ka tal­lus­te­li to­me­ras­ti pitkin Kes­ti­län­tie­tä ja ra­dios­ta tuli sa­man­ai­kai­ses­ti "mai­nos­pät­kä kuin hanhen suusta.

03.09.2021 08:13
Tilaajille

Ensin ke­rä­tään tatteja ja ha­pe­roi­ta, sitten rous­ku­ja ja sup­pi­lo­vah­ve­roi­ta – sie­ni­sa­dos­ta voi nauttia pit­käl­le syksyyn ke­rää­mäl­lä talteen myö­häi­siä lajeja

03.09.2021 07:20
Tilaajille
Lukijalta Kolumni

Luonto antaa antimia ja hoitaa siellä kul­ke­vaa

02.09.2021 06:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miet­tei­tä pal­lo­sa­la­mas­ta

02.09.2021 06:10
Tilaajille

Ke­sä­sään ää­ri-il­miöt nä­kyi­vät Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos­ten teh­tä­vä­mää­ris­sä – "Ju­han­nus­vii­kon myrskyt tekivät ti­las­toi­hin suuren piikin"

28.08.2021 12:00
Tilaajille
Vanhemmat

Sinikka Rauman sydän sykkii eläi­mil­le, ja ke­sä­hel­teel­lä hän elää öisin, jotta hänen koi­ran­sa saisi ul­koil­la vii­leäm­mis­sä olo­suh­teis­sa – lähellä asus­ta­vat siilit ovat saaneet osansa Rauman eläin­rak­kau­des­ta

15.08.2021 15:45
Tilaajille

Kes­ti­län Kan­gas­jär­ven veden laatu hei­ken­ty­nyt – järven veden en­te­ro­kok­ki­pi­toi­suus noussut usein kovien sa­tei­den vuoksi

13.08.2021 15:30 1
Tilaajille