Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Sii­ka­jo­ki­laak­so Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Kolumni
Tilaajille

METKA metsiin

1950-luvulla puunkäyttö ylitti metsiemme vuosittaisen kasvun harsintahakkuiden, sotakorvausten ja pakkohakkuiden seurauksena. Ne pienensivät puuston kasvua ja nopeuttivat voimaperäisen metsänkäsittelyn yleistymistä, tuoden lisäksi valtion suunnitelmatalouden piirteitä yksityismetsätalouteen.

Vuoden 1948 harsintajulkilausumaa seurasi Metsämarssi 1950 ja edelleen teollisuuden puuntuotantoa tehostavat Teho- ja Mera-ohjelmat. Niiden keinovalikoima merkitsi miltei täysin avohakkuisiin ja metsänviljelyyn siirtymistä, sekä soiden ja kankaiden ojituksia. Niitä tarvitsi yhtäältä laajentunut metsäteollisuus ja toisaalta yhä enemmän myös yhteiskunta. Puuston kasvun suhteen saavutukset ovat kiistattomat.