Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Osaatko el­vyt­tää? Us­kal­lat­ko el­vyt­tää? Sy­dän­liit­to kaipaa vas­taa­jia ky­se­ly­tut­ki­muk­seen

Osaatko ja uskallatko elvyttää? Vastaa kyselyyn.
Osaatko ja uskallatko elvyttää? Vastaa kyselyyn.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Sydänliitto teki vuonna 2019 tutkimuksen, jolla selvitettiin suomalaisten elvytysvalmiuksia, mahdollisia elvyttämisen esteitä sekä kuinka hyvin sydäniskuri eli defibrillaattori tunnetaan.

Kyselyä ollaan nyt toistamassa, jotta saadaan selville, onko asiassa tapahtunut kehitystä.

Suomen Sydänliiton Suomi elvyttää -tutkimuksessa selvisi, että joka kolmas suomalainen on epävarma elvyttäjä. Vastanneet eivät joko osaa tai ovat epävarmoja  paineluelvyttämisen taidoistaan. Kuitenkin 83 prosenttia kyselyyn vastanneista oli saanut elvytyskoulutusta tai -opetusta. Kyselyllä selvitettiin myös, kuinka hyvin defibrillaatori tunnetaan.

Epävarmuus omasta osaamisesta nousi myös suurimmaksi esteeksi elvyttämisen aloittamiselle.

– Tutkimuksen tulokset yllättivät sekä positiivisesti että negatiivisesti. Suurimman huolen aiheutti ihmisten epävarmuus elvyttää, erityisesti siksi että yli kolmanneksella epävarmuus omasta osaamisesta saattoi jopa estää elvyttämisen aloittamisen. Positiivista oli, että 94 prosenttia vastaajista tunsi sydäniskurin eli defibrillaattorin. Tosin, vain joka viides tunsi lähimmän sydäniskurin paikantavan defi.fi-palvelun. Palvelun tunnetuksi tekemisessä on vielä paljon tehtävää, kertoo Sydänliiton kehittämispäällikkö Mari Blek-Vehkaluoto.

Lue lisää: Sy­dän­is­ku­rin käyttö voi pe­las­taa rat­kai­se­vien mi­nuut­tien aikana, mutta tie­dät­kö sinä missä on kotiasi lähinnä oleva de­fib­ril­laat­to­ri?

Suomi elvyttää 2023 -kyselyyn on tähän mennessä saatu vasta 430 vastausta. Kolmen vuoden takaiseen kyselyyn vastauksia tuli 1 673 . Lisää vastauksia siis kaivataan, jotta aineistosta saadaan vertailukelpoista.

Kyselytutkimukseen voi vastata täällä.