Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pe­las­tus­lai­tok­sen va­ral­la­olo­jär­jes­tel­mä ja toi­min­ta­val­mius

Kiireellisen pelastustoiminnan toimintavalmiuden varmistamiseen useissa pelastuslaitoksissa vuosikymmeniä liittynyt varallaolo on viimeisen kuuden vuoden ajan ollut työoikeudellisen arvioinnin kohteena monissa oikeusasteissa. Vuoden 2015 jälkeen on tullut useita tuomioistuinratkaisuja, joissa jonkun pelastuslaitoksen alueella toteutettu varallaolo on tulkittu täydeksi työajaksi. Sen seurauksena työnantaja on jälkikäteen joutunut maksamaan jopa yli miljoonaan euroon kohonneita jälkikäteisiä palkkasaatavia. Vaatimuksia esittäneiden ja jälkikäteisten korvausten saajien joukossa on ollut sekä päätoimista että sopimushenkilöstöä.
Varallaoloa koskeviin oikeuskäsittelyihin Suomessa on vaikuttanut vahvasti EU:n työaikadirektiivi ja EU-tuomioistuimissa tapahtuneet vastaavat käsittelyt Euroopassa. Työaikadirektiivi ei tunne varallaoloa, vain työajan ja lepoajan. Voimassa olevissa työehtosopimuksissa varallaolo on edelleen tunnustettu.

Jokilaaksojen pelastuslaitokseen kohdistuu tällä hetkellä Työtuomioistuimessa noin 20 vaatimuksia, joissa vaaditaan yhteensä noin 2,6 miljoonan euron jälkikäteisiä palkkasaatavia varallaoloajalta. Sen lisäksi vuosina 2020 ja 2021 tuli lisää vaatimuksia kolmelta sopimushenkilöstöömme lukeutuvalta. Koko Suomessa kymmenkunta pelastuslaitosta on vastaavien vaatimusten kohteena. Eräässä pelastuslaitoksessa vaatimuksia on esittänyt yli 100 henkilöstöön lukeutuvaa, useista henkilöstöryhmistä. Tämän pelastuslaitoksen julkisuudessakin esittämä skenaario vaatimusten loppusummasta on noin 20 miljoonaa euroa.
Oikeuskäytäntö kiireelliseen pelastustoimintaan liittyvän varallaolon suhteen on vähintäänkin epäselvä ja jokainen vaatimus käsitellään eri tuomioistuimissa periaatteessa omanaan. Riski uusille vaatimuksille on kuitenkintenkin väistämättä olemassa koko Suomessa. Tilanne on varallaoloa teettäneille pelastuslaitoksille ympäri Suomen, myös meille, erittäin hankala.