6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Poh­joi­sen sai­raa­lois­sa ei ole yhtään ko­ro­na­po­ti­las­ta te­ho­hoi­dos­sa – Oulun jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa merk­ke­jä ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta sel­väs­ti vä­hem­män

Suomessa on sairaalahoidossa 727 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Määrä on 32 potilasta vähemmän kuin viikko sitten.

Suomessa on sairaalahoidossa 727 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Määrä on 32 potilasta vähemmän kuin viikko sitten.

Tehohoidossa on koko maassa  22 koronapotilasta, saman verran kuin viikko sitten.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on perjantaina hoidettavana kuusi koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Potilasmäärä oli sama viikko sitten.

Koronaviruksen geeniperimää todettiin Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolla perjantain  tuoreissa mittaustuloksissa selkeästi vähemmän THL:n koronaviruksen jätevesiseurannassa.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 113 THL:n perjantain    lukujen mukaan. Heitä on kolme vähemmän kuin viikko sitten. Tehohoidossa ei ole lainkaan koronapotilaita.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa erikoissairaanhoidossa on  38  koronapotilasta, eli seitsemän enemmän kuin pari päivää sitten. Perusterveydenhuollossa koronapotilaita on 75, heitä on seitsemän vähemmän kuin viikko sitten.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.